Kto może wiedzieć więcej o ochronie systemu Z niż jego użytkownicy?

zSecure Command Verifier egzekwuje strategie bezpieczeństwa

IBM® Security zSecure™ Command Verifier zapewnia dodatkową warstwę zabezpieczeń, w której każda komenda RACF (IBM Resource Access Control Facility) jest przed wykonaniem porównywana ze strategiami bezpieczeństwa. Zapobiega takim zmianom w zabezpieczeniach, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na dostępność systemów oraz ich zgodność z obowiązującymi strategiami i normami, spowodować wprowadzenie niepoprawnych danych do bazy, wywołać naruszenia strategii i osłabić zabezpieczenia. Umożliwia objęcie komend RACF ścisłym nadzorem w celu zapewnienia niezmiennie wysokiej skuteczności zabezpieczeń i zgodności środowiska RACF z obowiązującymi strategiami i wymogami.
Graficzna prezentacja pełnej oferty produktów IBM z/OS

Monitoruje przestrzeganie strategii

Wprowadzane komendy są przechwytywane i porównywane ze strategią bezpieczeństwa w celu ustalenia, czy powinny być wykonane.

Ogranicza ryzyko i pozwala oszczędzać czas

Uzyskanie informacji o zmianach jest kwestią sekund — nie trzeba przeszukiwać obszernych dzienników. Jednocześnie oprogramowanie ogranicza ryzyko związane z przypadkowymi lub celowymi szkodliwymi działaniami użytkowników uprzywilejowanych.

Poprawia skuteczność nadzoru nad zabezpieczeniami

Sprzyja stosowaniu komend wpisujących się w obowiązującą strategię RACF. Generuje alerty i umożliwia zezwalanie na wykonywanie komend wykraczających poza ogólny zakres weryfikacji.

Najważniejsze cechy i funkcje

  • Ochrona danych poprzez monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania strategii
  • Szybkie uzyskiwanie informacji o komendach
  • Definiowanie i wybór różnych typów weryfikacji
  • Niezależność od innych rozwiązań z pakietu zSecure
  • Integracja z popularnymi platformami IBM
  • Skalowalność odpowiednia dla systemów wielkich zbiorów danych