Jaka jest różnica między Enterprise COBOL i ABO?

Enterprise COBOL to kompilator języka COBOL, który tworzy kod binarny COBOL w oparciu o pliki źródłowe w tym samym języku. ABO to narzędzie do optymalizacji modułów w języku COBOL. Optymalizuje pliki binarne w języku COBOL i przyspiesza wykonywanie kodu.

Dowiedz się więcej

Czy ABO jest po prostu dodatkiem optymalizującym kompilatora?

Rozwiązanie ABO nie działa tak samo jak kompilator optymalizujący. Kompilator optymalizuje kod wysokiego poziomu, ABO natomiast dokonuje optymalizacji kodu binarnego niskiego poziomu. W przypadku obu rozwiązań stosowane są różne techniki i mechanizmy optymalizacji.

Dowiedz się więcej

Czy można jednocześnie korzystać z Enterprise COBOL i ABO?

Tak. Produkty Enterprise COBOL i ABO zostały zaprojektowane tak, by się wzajemnie uzupełniać. Zalecane jest więc ich jednoczesne wykorzystanie. Najnowsza wersja rozwiązania Enterprise COBOL pozwala usprawnić programowanie, modernizację i konserwację. ABO natomiast umożliwia poprawę wydajności modułów bez potrzeby ponownej kompilacji.

Dowiedz się więcej

Jak ABO może pomóc w migracji programów w języku COBOL?

Migracja z języka COBOL V4.2 lub wcześniejszej wersji do wersji COBOL V6 może być trudna i czasochłonna. Możesz przyspieszyć ten proces, wykorzystując najnowszą wersję języka COBOL, aby usprawnić programowanie, modernizację i konserwację. ABO natomiast umożliwia poprawę wydajności modułów bez potrzeby ponownej kompilacji.

Obejrzyj film (01:46)

Czy optymalizacja ABO zadziała w przypadku utraty kodu źródłowego COBOL?

Tak. Rozwiązanie ABO nie wymaga kodu źródłowego ani jego migracji. Można wykorzystać je do optymalizacji skompilowanych programów bez potrzeby ich ponownej kompilacji, nawet jeśli ich kod źródłowy nie jest dostępny.

Dowiedz się więcej

Jaka jest różnica w wykorzystaniu zasobów CPU przez moduły zoptymalizowane za pomocą ABO i moduły skompilowane przy użyciu najnowszego kompilatora Enterprise COBOL?

ABO pozwala osiągnąć poziom wydajności bliski temu, który jest zapewniany przez Enterprise COBOL. W porównaniu do tych samych aplikacji skompilowanych z użyciem Enterprise COBOL V4.2 lub wcześniejszej wersji, aplikacje intensywnie przetwarzające dane, skompilowane z pomocą produktu Enterprise COBOL V6.3 zużywają średnio o 58% mniej zasobów CPU. Kod binarny zoptymalizowany z wykorzystaniem ABO V2.1 zużywa średnio o 57% mniej zasobów CPU.

Dowiedz się więcej

Czy problemy związane z migracją, które pojawiają się w przypadku korzystania z Enterprise COBOL V6 — takie jak nieprawidłowe dane, niezainicjowane zmienne i nadmierna ilość danych — które mogą być skutkiem ponownej kompilacji, występują też w modułach ABO?

Nie. ABO bezpośrednio optymalizuje kod binarny w języku COBOL. Powiela sposób działania programu nawet w przypadku nieprawidłowych danych, zbyt dużych danych, niepasujących parametrów i temu podobnych.

Jakie są opcje wypróbowania tego produktu?

Z wersji próbnej ABO można korzystać przez okres 90 dni lokalnie lub w chmurze. Opcja dostępna w chmurze nie wymaga instalacji, a z opcji lokalnej można korzystać po zainstalowaniu.

Dowiedz się więcej

Jak uzyskać informacje o nowościach dotyczących ABO?

Informacje o uaktualnieniach ABO i bieżących poprawkach PTF są dostępne po kliknięciu następującego odsyłacza.

Dowiedz się więcej

Które wersje kompilatora Enterprise COBOL są kompatybilne z ABO?

ABO może optymalizować programy skompilowane przy użyciu produktów począwszy od VS COBOL II 1.3 do Enterprise COBOL V4 włącznie. Pełna lista zgodnych kompilatorów Enterprise COBOL znajduje się poniżej.

Dowiedz się więcej

Jakie są minimalne wymagania sprzętowe dla produktu ABO?

ABO może działać w dowolnym systemie obsługiwanym przez z/OS®. Pełna lista serwerów IBM Z®, które obsługują system z/OS V2.2 lub późniejszy, jest dostępna po kliknięciu poniższego odsyłacza.

Dowiedz się więcej (PDF, 188 kB)

Czy działanie ABO można ograniczyć do wybranych modułów?

Użytkownik może określić liczbę modułów lub instrukcji CSECT w modułach, które zostały wybrane do optymalizacji przy użyciu ABO. ABO może dokonać optymalizacji wszystkich modułów w zestawie danych lub tylko jednego modułu. Posiada opcje, które umożliwiają ograniczenie przetwarzania do dowolnej liczby elementów zbioru danych lub dowolnej liczby instrukcji CSECT w module.

Dowiedz się więcej

Czy aby osiągnąć wymierne korzyści, każdy moduł musi zostać zoptymalizowany przy użyciu ABO?

W celu uzyskania pełni korzyści ze stosowania ABO należy optymalizować programy, które zużywają najwięcej zasobów CPU w aplikacji. Nie ma potrzeby optymalizacji wszystkich modułów.

Dowiedz się więcej

Które aplikacje najbardziej skorzystają na optymalizacji z użyciem ABO?

Są to aplikacje, w przypadku których znaczna część zasobów CPU jest wykorzystywana przez kod w języku COBOL lub wybrane podprogramy LE. Aplikacje związane ze środowiskami CICS®, Db2® i IMS lub opierające się na operacjach we/wy będą czerpać mniej korzyści z optymalizacji ABO.

Dowiedz się więcej

Jak wybierać moduły do optymalizacji, aby maksymalnie zwiększyć wydajność i obniżyć koszty?

Klienci mogą efektywnie zoptymalizować aplikacje COBOL, korzystając z kilku prostych wskazówek wyszczególnionych w materiale wideo i opracowaniu, które podpowiedzą, jak wybrać moduły, które zużywają najwięcej zasobów CPU.

Dowiedz się więcej

Jakie są dostępne narzędzia do profilowania wydajności?

Narzędzia do profilowania wydajności, takie jak IBM® APA, dostarczają informacji o modułach, które zużywają najwięcej zasobów CPU. ABO zawiera dodatek Run Time Instrumentation (RTI) Profiler, który może zostać wykorzystany, jeśli pełna wersja narzędzia do profilowania nie jest dostępna.

Dowiedz się więcej

Jak ocenić zyski?

Można przeprowadzić dwa testy wydajności aplikacji: pierwszy na oryginalnych modułach i drugi na modułach zoptymalizowanych przy użyciu ABO. W obu testach należy zwrócić uwagę na zużywane zasoby CPU (np. z dzienników zadań JES2 z każdego testu) i porównać ich wykorzystanie.

W jakim stopniu ABO może wpłynąć na wydajność aplikacji?

Poprawa wydajności po optymalizacji przy użyciu ABO zależy od kilku czynników. Są to: stopień wykorzystania kodu w języku COBOL i wybranych funkcji LE, ilość kodu COBOL intensywnie przetwarzającego dane oraz ustawienie ABO ARCH i poziom systemu mainframe, na którym działają aplikacje.

Dowiedz się więcej

Czy korzyści będą również dotyczyły aplikacji wsadowych i aplikacji online?

Ograniczenie zużycia zasobów CPU można zaobserwować zarówno w przypadku aplikacji wsadowych, jak i online. Istotniejsze korzyści z optymalizacji odnoszą jednak aplikacje wsadowe, ponieważ często intensywniej wykorzystują kod w języku COBOL, w przeciwieństwie do innych podsystemów, takich jak CICS i IMS.

Jak debugować moduły zoptymalizowane przy użyciu ABO?

ABO tworzy listę zawierającą informacje konieczne dla innych narzędzi — służących np. do debugowania lub awaryjnego zamykania programu. Narzędzia IBM ADFz oraz niektóre narzędzia od innych dostawców w pełni obsługują moduły zoptymalizowane przez ABO.

Dowiedz się więcej

Czy test regresji jest najskuteczniejszym sposobem na przetestowanie ABO?

Zalecana jest weryfikacja systemu oraz wydajności aplikacji, które zawierają moduły zoptymalizowane przez ABO. Moduły zoptymalizowane przy użyciu ABO są kompatybilne z oryginalną aplikacją i wymagają znacznie mniej testowania niż w przypadku migracji do najnowszego kompilatora Enterprise COBOL.

Czy program zoptymalizowany przez ABO będzie zawierał podobne informacje co skompilowane programy (takie jak wersja kompilatora i znacznik czasu)?

Informacje o oryginalnym znaczniku czasu i wersji kompilatora pozostają zachowane w module zoptymalizowanym przez ABO. Dodatkowo ABO dodaje własny znacznik czasu i informację o wersji translatora.

Czy jeśli moduł zoptymalizowany przez ABO nawiązuje interakcje z bazą Db2, należy go ponownie powiązać przed wdrożeniem?

Nie. Ponowne powiązanie modułu zoptymalizowanego przez ABO nie jest konieczne.

Czy rozmiar modułów zmieni się w wyniku optymalizacji przy użyciu ABO?

Rozmiar zoptymalizowanych modułów jest zwykle większy niż oryginalnych modułów, z uwagi na typ działań wykonywanych przez ABO w celu poprawy wydajności.

Dowiedz się więcej

Czy moduły ABO są przechowywane w różnych rodzajach zestawów danych podzielonych na partycje (PDS)?

Utworzony docelowy zestaw danych dla ABO jest zapełniany przez ABO zoptymalizowanymi modułami. Jeśli oryginalny zestaw danych jest podzielony na partycje, zestaw docelowy będzie miał ten sam lub rozszerzony format (PDSE). Jeśli oryginalny zestaw danych to PDSE, docelowy zestaw danych musi mieć ten sam format.  W przeciwnym razie pojawia się informacja o błędzie.

Jak ABO radzi sobie z wywołaniami w innych wersjach języka?

ABO odpowiada na wywołania innych skompilowanych poziomów języka COBOL i innych języków, a także może je wywoływać.

Jak ABO radzi sobie z modułami skompilowanymi pierwotnie z użyciem kompilatora NOOPT?

ABO bez problemu optymalizuje moduły bez względu na ustawienia optymalizacji oryginalnego kompilatora.

Z jaką częstotliwością udostępniane są aktualizacje ABO?

Aktualizacje ABO są publikowane w trybie ciągłym. Informacje o częstotliwości aktualizacji są dostępne pod podanym odsyłaczem.

Dowiedz się więcej

Jakie informacje należy podać zespołowi IBM podczas zgłaszania usterek ABO?

Należy przygotować informacje dotyczące edycji ABO, korzystając z komendy <>. Przed zgłoszeniem się do działu wsparcia technicznego zalecane jest zapoznanie się z instrukcjami dostępnymi pod podanym odsyłaczem.

Dowiedz się więcej

W jaki sposób można uzyskać dostęp do udoskonaleń ABO?

Za pośrednictwem społeczności Request for Enhancement (RFE), można nawiązać kontakt z twórcami oprogramowania IBM oraz innymi użytkownikami tego oprogramowania.

Dowiedz się więcej