Produkcja i inżynieria

Usprawnienie globalnych procesów konstrukcyjnych i projektowych dzięki błyskawicznej wymianie plików projektowych, synchronizacji kodu źródłowego oraz importowaniu danych do narzędzi do analizy predykcyjnej.

Sektor biomedyczny i służba zdrowia

Większa moc obliczeniowa w służbie nauki i medycyny ułatwia współpracę rozproszonych zespołów, które zajmują się złożonymi danymi genomicznymi i obrazami medycznymi.

Środki przekazu i przemysł rozrywkowy

Przekształć system tworzenia i dostarczania treści, wykorzystując strumieniowe przepływy pracy do przesyłania plików cyfrowych w infrastrukturze chmurowej i lokalnej.

Ropa i gaz

Bardziej ekonomiczne wykrywanie i wykorzystywanie nowych źródeł energii dzięki opartym na intensywnych obliczeniach (HPC) analizom, które szybciej rejestrują zdalne dane sejsmiczne.

Handel detaliczny i towary konsumpcyjne

Różnego rodzaju sklepy przesyłają i odbierają ogromne ilości danych dotyczących zakupów i pochodzących z nośników cyfrowych. Przyspiesz transfer tych informacji, by zwiększyć zadowolenie klientów i zoptymalizować pracę nad rozwojem produktów.

Bankowość i rynki finansowe

Unowocześnienie współczesnej instytucji finansowej poprzez zapewnienie dostępu do analiz wielkich zbiorów danych, przetwarzania wsadowego oraz możliwości zdalnego rozstrzygania roszczeń ubezpieczeniowych i szacowania strat.

Porozmawiajmy o potrzebach Twojego przedsiębiorstwa w zakresie automatyzacji danych