Usprawniaj współpracę międzynarodowych, rozproszonych zespołów

Efektywna współpraca wymaga, aby międzynarodowe zespoły — zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne — dysponowały swobodnym dostępem do potrzebnych danych na każdym urządzeniu i o każdej porze, bez utrudnień ze strony infrastruktury IT. Swoboda ta powinna obejmować możliwość dzielenia się bardzo dużymi i zróżnicowanymi zestawami danych przy użyciu współużytkowanych obszarów roboczych i skrzynek wrzutowych.

Platforma szybkiego transferu danych Aspera® spełnia wymagania stawiane obecnie przez rozbudowane, międzynarodowe zespoły produkcyjne. To wszechstronna platforma, która usprawnia najczęstsze formy współpracy spotykane w różnych branżach — od postprodukcji w największych studiach filmowych po analizę sekwencyjną genomów w badaniach z dziedziny nauk przyrodniczych.

Współpraca w skali globalnej możliwa w każdej chwili

Łatwe uzyskiwanie i udostępnianie plików

Wybierz sposób współpracy — za pośrednictwem przeglądarki WWW, komputera desktop lub urządzenia mobilnego — dysponując przy tym całkowitą swobodą przechowywania danych i uzyskiwania do nich dostępu w wielu chmurach i lokalnych centrach przetwarzania danych.

Przesyłanie z maksymalną prędkością

Maksymalnie szybkie przenoszenie plików o dowolnej wielkości i na dowolną odległość niezależnie od warunków panujących w sieci.

Zabezpieczenia klasy korporacyjnej

Chroń dane wymieniane między wewnętrznymi i zewnętrznymi użytkownikami za pomocą wbudowanych zabezpieczeń, które obejmują uwierzytelnianie użytkowników, sprawdzanie integralności danych oraz szyfrowanie AES danych podczas przesyłania i, opcjonalnie, w spoczynku.

Schemat możliwości pracy grupowej Aspera w środowisku SaaS z wieloma chmurami

Szybsza wymiana dużych plików w ramach współpracy międzynarodowych zespołów

Aspera to ultraszybkie, wszechstronne i bezpieczne oprogramowanie do udostępniania i wysyłania plików, z pomocą którego Twoje przedsiębiorstwo może przesyłać cyfrowe zasoby na całym świecie. Rozwiązania wspomagające współpracę obejmują łatwe rejestrowanie nowych użytkowników, konfigurowalne powiadomienia e-mail i współużytkowane skrzynki wrzutowe z metadanymi niestandardowymi do natychmiastowego dodawania innych firm. Intuicyjny, przypominający obsługę skrzynki pocztowej interfejs upraszcza załączanie i wysyłanie plików lub folderów o dowolnym rozmiarze do pojedynczego odbiorcy lub większych grup. Ponadto oferowane technologie od początku działają w chmurze, zapewniając wysoką dostępność i skalowalność.

Dowiedz się więcej o Aspera on Cloud →

Zobacz, jak łatwo można współpracować przy użyciu Aspera

Comtelsat rewolucjonizuje sposób nadawania treści politycznych

W dzisiejszym świecie ludzie mogą nagrywać i natychmiast udostępniać wideo w serwisach takich jak YouTube czy Twitter. Tradycyjne, wolniejsze metody nadawania treści zwyczajnie za nimi nie nadążają. Dlatego Comtelsat — mający siedzibę w stolicy Meksyku dostawca usług dla spółek telewizyjnych działających w Meksyku i Ameryce Łacińskiej — zwrócił się do IBM z prośbą o pomoc w usprawnieniu współpracy między nadawcami a partiami politycznymi.

Korzystając z Aspera on Cloud, nadawcy mogą w niezawodny sposób przesyłać treści wideo i zacieśniać współpracę ze stronnictwami politycznymi opartą na tym medium. Ugrupowania polityczne rejestrują treści, które następnie agencje rządowe szybko sprawdzają i zatwierdzają. Usprawnia to cały proces, który do niedawna zajmował dni, a nawet tygodnie.

Przeczytaj cały opis wdrożenia w Comtelsat →

Zdjęcie anteny satelitarnej górującej nad miastem, które ilustruje sposób, w jaki Comtelsat usprawnia współpracę przy użyciu rozwiązania Aspera

Rozwiązania Aspera w dziedzinie współpracy pomagają klientom osiągnąć sukces

Wypróbuj Aspera on Cloud

Dowiedz się więcej o utrzymywanej na zdalnych serwerach Aspera usłudzeumożliwiającej szybkie i niezawodne wysyłanie i udostępnianie danych.

Porozmawiajmy o potrzebach Twojego przedsiębiorstwa w zakresie automatyzacji danych