Wysoka wydajność w praktyce

Bezpieczne przesyłanie danych w dowolne miejsce

Transport i synchronizacja wielkich zbiorów danych

Szybko przesyłaj, dystrybuuj i synchronizuj duże pliki i zestawy danych w skali globalnej.

Wysyłanie i udostępnianie dużych plików

Usprawniaj współpracę z międzynarodowymi zespołami w zakresie wielkich zbiorów danych i dużych plików.

Zarządzanie transferem danych i jego automatyzacja

Skorzystaj z możliwości kompleksowego planowania, monitorowania i kontrolowania przesyłania danych i dotyczących ich obciążeń.

Przesyłanie strumieniowe z dowolną przepływnością

Z prawie zerowym opóźnieniem przesyłaj przez Internet dane dowolnej wielkości i wideo o praktycznie nieograniczonej szybkości transmisji danych.

Przepływy pracy w chmurze hybrydowej

Projektuj wysoce skalowalne przepływy pracy działające lokalnie, w chmurze lub w obu tych środowiskach.

Bezpieczna wymiana zasobów

Wykorzystuj technologię łańcucha bloków do zapewniania dodatkowej warstwy zabezpieczeń podczas przenoszenia cyfrowych zasobów w obrębie architektur wielu chmur.

National Instruments skraca czas tworzenia oprogramowania o 95 procent

Dzięki opatentowanej technologii szybkiego transferu danych IBM Aspera przedsiębiorstwo National Instruments znacznie usprawnia proces tworzenia oprogramowania w skali globalnej, synchronizując duże kompilacje oprogramowania między zespołami 17 ośrodków na całym świecie za pomocą pojedynczego centrum przetwarzania danych zlokalizowanego w Austin w Teksasie.

Wdrożenie oferuje większą niezawodność i przewidywalność czasu i kosztów tworzenia oprogramowania, a jednocześnie znacznie ogranicza ryzyko towarzyszące jego dostarczaniu. Przedsiębiorstwo skuteczniej reaguje teraz na potrzeby klientów, a także szybciej opracowuje innowacyjne produkty i rozwiązania.

Obejrzyj wideo o wdrożeniu w National Instruments →

Migracja danych

Wykorzystuj szybkie transfery w celu ułatwiania migracji danych z i do lokalnych centrów przetwarzania danych i czołowych na rynku chmur oraz między tymi środowiskami.

Dowiedz się więcej o migracji danych →

Schemat migracji danych w rozwiązaniu Aspera — ze środowiska lokalnego do chmury, chmury prywatnej lub z powrotem do środowiska lokalnego
Schemat dostarczania danych w rozwiązaniu Aspera obejmujący centrum przetwarzania danych w chmurze, środowisko lokalne i trzech użytkowników

Dostarczanie danych

Dostarczaj i dystrybuuj dane dowolnych rozmiarów z maksymalną szybkością do systemów, pracowników, klientów i partnerów na całym świecie. 

Dowiedz się więcej o dostarczaniu danych →

Automatyzacja przepływów pracy

Automatyzuj przetwarzanie na potrzeby przepływów wideo i wielkich zbiorów danych — bez względu na rozmiar czy format pliku, odległość przesyłania bądź warunki sieciowe.

Dowiedz się więcej o automatyzacji  →

Schemat przedstawiający sposób, w jaki Aspera ułatwia automatyzowanie przepływów pracy opartych na plikach
Schemat możliwości pracy grupowej Aspera w środowisku SaaS z wieloma chmurami

Współpraca

Przesyłaj i udostępniaj duże pliki i foldery przechowywane w lokalnych centrach przetwarzania danych i najpopularniejszych chmurach w niezawodny, bezpieczny sposób

Dowiedz się więcej o współpracy →

Synchronizacja danych

Możesz błyskawicznie tworzyć kopie zapasowe i przeprowadzać szybką replikację repozytoriów wielkich zbiorów danych, które składają się z milionów małych, pojedynczych plików albo bardzo dużych zestawów danych.

Dowiedz się więcej o synchronizacji danych →

Schemat synchronizacji danych w rozwiązaniu Aspera w ramach wdrożenia z pełnym układem połączeń

Technologia Aspera pomaga klientom odnieść sukces

Wypróbuj Aspera on Cloud

Dowiedz się więcej o utrzymywanej na zdalnych serwerach Aspera usłudzeumożliwiającej szybkie i niezawodne wysyłanie i udostępnianie danych.

Opinie klientów

Porozmawiajmy o potrzebach Twojego przedsiębiorstwa w zakresie automatyzacji danych

    

Przypisy

¹ W oparciu o 100 TB danych przesłanych z USA do Europy za pośrednictwem sieci o przepustowości 10 Gb/s i przy utracie 0,0025% pakietów

² W oparciu o 100 GB danych przesłanych z USA do Europy za pośrednictwem sieci o przepustowości 10 Gb/s i przy utracie 0,1% pakietów