Przesyłanie danych między systemami i aplikacjami w chmurze

Wraz z rozwojem firmy stosowanie różnych architektur i systemów danych może utrudniać przenoszenie danych między tradycyjnymi systemami korporacyjnymi a nowymi aplikacjami w chmurze. App Connect ułatwia bezpieczne połączenie wszystkich punktów końcowych — od baz danych po pakiety aplikacji — aby pomóc Ci wykorzystać pełen potencjał nowych aplikacji i zoptymalizować istniejące już systemy.

Integrowanie aplikacji i danych bez względu na ich lokalizację

Bezpiecznie łącz systemy lokalne i chmurowe, wyeliminuj problem niezgodnych formatów i przekonaj się, jak łatwe jest skonfigurowanie przepływów integracji, które przenoszą dane partiami lub rekord po rekordzie.

W czym może pomóc rozwiązanie App Connect:

Połączenie z dowolnym punktem końcowym

Inteligentne konektory łączą rozmaite aplikacje w chmurze i środowisku lokalnym. Zapewniają szybką i bezpieczną komunikację, udostępniając dane i dbając o to, by wszystkie informacje były dokładne i gotowe do użytku. Bezpośredni dostęp do aplikacji umożliwia ponadto pracę z wszystkimi niestandardowymi obszarami, w których organizacja rozszerzyła typowe modele.

Zrzut ekranu pokazujący ikony rozwiązań Salesforce Service Cloud, SAP, ServiceNow i SFTP

Mapowanie danych

Nawet bez umiejętności programowania możesz łatwo skonfigurować przepływy integracji, które kierują ruchem danych między aplikacjami. Funkcja inteligentnego mapowania dostępna w rozwiązaniu App Connect umożliwia przekształcanie i czyszczenie danych, gdy są one przesyłane między aplikacjami, a także dopasowywanie ich bezpośrednio do ich docelowej lokalizacji, dbając jednocześnie o to, by były one od razu gotowe do użycia.

Zrzut ekranu przedstawiający mechanizm IBM App Connect do inteligentnego mapowania

Szybkie przenoszenie danych

Rozwiązanie App Connect obsługuje różne typy transferu danych, w tym przesyłanie wsadowe i hurtowe oraz synchronizację w czasie rzeczywistym. Skalowalne środowiska wykonawcze zapewniają ogromną elastyczność w dostarczaniu informacji, dzięki czemu dane są dostępne zawsze, gdy ich potrzebujesz. Możesz też ustalić harmonogram przenoszenia konkretnych danych.

Zrzut ekranu przedstawiający mechanizm IBM App Connect do wsadowego przesyłania danych

Zacznij tworzyć interfejsy API

Gdy zintegrujesz już aplikacje i dane, wykorzystaj App Connect do tworzenia interfejsów API.

Zacznij korzystać z App Connect za darmo

Usprawnij przebieg integracji, zredukuj opóźnienia i obniż koszty. Nawet jeśli nie znasz się na programowaniu, cały system skonfigurujesz w kilka minut. W ramach planu Lite zyskasz również wsparcie ekspertów, bazę instalacyjną i dwa pierwsze przepływy – wszystko to oczywiście za darmo.