Korzystaj z szybkiej integracji, by dotrzymać kroku zmieniającym się potrzebom klientów

To naturalne, że w miarę rozbudowywania infrastruktury cyfrowej i dostosowywania jej do zmieniających się potrzeb klientów, chcesz przechwytywać informacje o nowych zdarzeniach w sposób kontekstowy i w czasie niemal rzeczywistym. Rozwiązanie App Connect umożliwia tworzenie przepływów pracy do orkiestracji odpowiednich działań następczych i zapewnienia klientom idealnej obsługi.

Twórz przepływy integracji, które będą reagować na zdarzenia w czasie rzeczywistym

Szybko połącz aplikacje i źródła danych, by obserwować zdarzenia. App Connect współdziała z systemami, które mają architekturę sterowaną zdarzeniami, a pozostałe może obsługiwać za pomocą mechanizmów odpytywania. Po ustanowieniu połączenia można skonfigurować przepływy integracji, które zautomatyzują zadania, i zastosować logikę warunkową usprawniającą podejmowanie decyzji.

Udostępniony schemat reagowania na zdarzenia:

Możesz powiązać generowanie nowych incydentów w rozwiązaniu ServiceNow z tworzeniem nowych spraw w systemie Salesforce i wysyłaniem ostrzeżeń

Użyj tego schematu, by wygenerowanie nowego incydentu w rozwiązaniu ServiceNow powodowało utworzenie nowej sprawy w systemie Salesforce. Jeśli incydent jest pilny, przepływ może poinformować o nim odpowiednie zespoły, wysyłając do nich komunikat za pośrednictwem aplikacji Slack lub poczty elektronicznej Gmail.

Ilustracja integracji rozwiązań Salesforce i ServiceNow.

W czym może pomóc rozwiązanie App Connect:

Tworzenie przepływów opartych na zdarzeniach

Szybkie łączenie ze sobą wielu systemów i platform zaplecza pozwala tworzyć z nich zintegrowane rozwiązanie, które wykrywa nowe i powtarzające się zdarzenia i reaguje na nie. Oprócz natywnej obsługi aplikacji bazujących na zdarzeniach zyskujesz też możliwość odpytywania niezgodnych systemów, dzięki czemu możesz korzystać ze wszystkich dostępnych danych.

Zrzut ekranu przedstawiający integrację rozwiązań Eventbrite i NetSuite HCM.

Reaguj w czasie rzeczywistym

Zapewniając dostęp do danych, zyskujesz pewność, że odpowiednie zespoły będą szybko reagować na nowe zdarzenia. Jeśli dane są przechowywane w newralgicznych lub złożonych systemach, zespoły, których praca nie ma krytycznego znaczenia, mogą korzystać z kontrolowanego dostępu do tych informacji za pośrednictwem narzędzi App Connect działających w przeglądarce WWW.

Zrzut ekranu IBM App Connect pokazujący konfigurowalne zdarzenia dla aplikacji Salesforce.

Wykrywanie sytuacji i reagowanie na nie

Wyjątkowa technologia rozpoznawania sytuacji, którą oferuje rozwiązanie App Connect pozwala na proaktywne identyfikowanie ważnych zdarzeń biznesowych i wysyłanie użytkownikom aktualnych powiadomień kontekstowych. Po otrzymaniu takiej informacji użytkownik może dołączyć do przepływu pracy, a następnie otrzyma prośbę o wybranie odpowiedniego działania z krótkiego zestawu wcześniej ustalonych opcji.

Zrzut ekranu przedstawiający mechanizm IBM App Connect do rozpoznawania sytuacji dla aplikacji Salesforce.

Zacznij korzystać z App Connect za darmo

Usprawnij przebieg integracji, zredukuj opóźnienia i obniż koszty. Nawet jeśli nie znasz się na programowaniu, cały system skonfigurujesz w kilka minut. W ramach planu Lite zyskasz również wsparcie ekspertów, bazę instalacyjną i dwa pierwsze przepływy – wszystko to oczywiście za darmo.