Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

Rynek pracy staje w obliczu wyzwań obejmujących zatrudnianie pracowników tymczasowych, pracę na skalę globalną i niedobór wykwalifikowanych kadr. Czynniki te wywierają na organizacje coraz większą presję związaną z rozpoznawaniem i utrzymywaniem najlepszych pracowników. Oparte na rozwiązaniu Watson™ Analytics oprogramowanie IBM® Talent Insights pozwala użytkownikom na eksplorację danych o talentach za pomocą predefiniowanych lub samodzielnie formułowanych pytań zadawanych przez dział rekrutacji. Te wygodnie pozyskiwane dzięki analizom danych kadrowych cenne informacje można następnie przedstawić w formie graficznej, aby usprawnić podejmowanie decyzji rekrutacyjnych i poprawić wyniki biznesowe.

Szybsze podejmowanie decyzji rekrutacyjnych

Wykorzystaj analityczne dane kadrowe do szybkiego otrzymywania wiarygodnych odpowiedzi bez przygotowania technicznego oraz do wygodnego pozyskiwania cennych informacji ułatwiających podejmowanie decyzji rekrutacyjnych.

Odkrywanie ukrytych wzorców

Odkryj ukryte wzorce w danych o talentach, które zapewnią pogłębioną analizę obszaru podejmowanych decyzji, a także przedstaw wzorce i relacje w danych w formie graficznej.

Umotywowanie decyzji

Wbudowane możliwości przetwarzania kognitywnego, które rozumieją język używany przez specjalistów z działu kadr, ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji strategicznych na poziomie całej organizacji na podstawie danych o talentach.

Najważniejsze cechy

Pytania nieobce specjalistom z działu kadr

Dzięki przetwarzaniu kognitywnemu możesz posługiwać się językiem specjalistów kadrowych, aby otrzymać szybkie odpowiedzi na pytania dot. talentów. Zadaj przygotowane lub samodzielnie sformułowane w języku naturalnym pytania i uzyskaj informacje o rekrutacji.

Pytania nieobce specjalistom z działu kadr

Dzięki przetwarzaniu kognitywnemu możesz posługiwać się językiem specjalistów kadrowych, aby otrzymać szybkie odpowiedzi na pytania dot. talentów. Zadaj przygotowane lub samodzielnie sformułowane w języku naturalnym pytania i uzyskaj informacje o rekrutacji.

Szybki dostęp do wyników analizy danych kadrowych

Przejrzyste i czytelne wizualne narzędzia analityczne pozwolą Ci szybciej podejmować trafne decyzje. Dostrzeżesz wzorce kryjące się w danych o talentach, zyskasz możliwość przejścia do szczegółowych informacji, a dzięki filtrom spostrzeżenia będą dokładniejsze.

Szybki dostęp do wyników analizy danych kadrowych

Przejrzyste i czytelne wizualne narzędzia analityczne pozwolą Ci szybciej podejmować trafne decyzje. Dostrzeżesz wzorce kryjące się w danych o talentach, zyskasz możliwość przejścia do szczegółowych informacji, a dzięki filtrom spostrzeżenia będą dokładniejsze.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok