Najbardziej sprawny 4-gniazdowy system na rynku

Współczesne przedsiębiorstwa poszukują możliwości szybszego analizowania większej ilości danych przy zastosowaniu nowych metod. W dodatku wdrożenie aplikacji musi trwać dni, a nie miesiące, a wszystkie te ambitne cele powinny być realizowane mimo redukcji nakładów na IT. Przetwarzanie w chmurze upowszechnia się jako model świadczenia i konsumpcji usług informatycznych, a w efekcie pojawiają się nowe wymagania wobec infrastruktury IT. Rosną oczekiwania co do wydajności i elastyczności w reagowaniu na nowe szanse biznesowe. System IBM® Power® E850C oferuje unikalny zestaw możliwości klasy korporacyjnej w niezawodnej, zwartej konstrukcji 4-gniazdowej 4U i charakteryzuje się znakomitą wydajnością po przystępnej cenie.
IBM Power System E850C

Ułatwione przenoszenie danych

Power E850C to idealna platforma dla przedsiębiorstw średniej wielkości, a także serwer wydziałowy lub element składowy centrum przetwarzania danych w ramach chmury prywatnej dużego przedsiębiorstwa.

Rozwiązania opracowane pod kątem konkretnych zastosowań

Serwery IBM Power Systems oferują idealnie dopasowane do zastosowań technologie optymalizacji obciążeń, pracy z danymi i pracy w chmurze. W rezultacie są w stanie spełnić nawet najdalej idące wymagania biznesowe oraz oczekiwania Twoich klientów.

Optymalizacja chmury

Serwer Power E850C zapewnia dostęp do szerokiej gamy innowacyjnych rozwiązań zapewniających moc obliczeniową na żądanie. Pozwalają one elastycznie reagować na zmieniające się wymagania i osiągnięcie większej reaktywności.

Najważniejsze cechy

  • Bezpieczny, niezawodny, wydajny system 4-gniazdowy o kompaktowych wymiarach
  • Zintegrowana wirtualizacja PowerVM®
  • Moc obliczeniowa na żądanie — zasoby procesorowe i pamięć wewnętrzna
  • Zarządzanie chmurą prywatną w oparciu o platformę OpenStack
  • Monitorowanie wykazu i wydajności zasobów systemowych w chmurze