Co Operations Manager for z/VM może zmienić w przedsiębiorstwie

IBM® Operations Manager for z/VM® wspomaga zautomatyzowane monitorowanie operacyjne maszyn wirtualnych z/VM i działających w nich systemów Linux® oraz zarządzanie nimi. Może pomóc w rozwiązaniu pojawiających się problemów, zanim jeszcze wpłyną one na jakość usług i zagrożą dotrzymaniu warunków określonych w umowach SLA. Programiści i administratorzy systemów mogą zautomatyzować rutynowe zadania konserwacyjne, tak aby były wykonywane w reakcji na alerty systemowe. Użytkownikom łatwiej jest debugować problemy, gdy mają do dyspozycji konsole maszyn wirtualnych i działających w nich systemów Linux. Operatorzy mogą trafniej interpretować wiadomości i określać niezbędne działania naprawcze.

Zautomatyzowane reagowanie na problemy.

Automatycznie wykonuje działania w odpowiedzi na komunikaty z konsoli na maszynach z/VM i działających w nich systemach Linux — reagując na konkretne problemy natychmiast po ich wystąpieniu.

Zaawansowane monitorowanie

Umożliwia zarządzanie plikami buforowania i monitorowanie tych plików, jak również obszaru stronicowania.

Automatyzacja zadań

Bez ręcznej interwencji operatora inicjuje zadania w określonych momentach, np. poza godzinami pracy, na podstawie ustalonego harmonogramu.

Wykrywanie określonych typów problemów

Umożliwia definiowanie reguł określających typy problemów, jakie mają być wykrywane na maszynach z/VM i działających w nich systemach Linux.