Jeden zestaw narzędzi. Jeden widok.

IBM® OMEGAMON® Performance Management Suite for z/OS® to zintegrowane rozwiązanie obejmujące szereg narzędzi z rodziny IBM OMEGAMON. Oferuje funkcje zarządzania wydajnością i dostępnością na podstawie danych zbieranych w czasie rzeczywistym i informacji historycznych dotyczących systemu operacyjnego IBM z/OS, sieci, podsystemów pamięci masowej, środowisk wykonawczych Java™ oraz podsystemów IBM DB2®, IBM CICS®, IBM IMS™, IBM MQ for z/OS i IBM WebSphere® Application Server. Udostępnia informacje i zadania związane z zarządzaniem środowiskiem mainframe w ramach jednego kokpitu zarządzania usługami, a przez to istotnie przyczynia się do poprawy efektywności i wydajności zarządzania systemami z/OS.

Lepsza widoczność

Rozwiązanie konsoliduje widoki z różnych narzędzi i tworzy widoki aplikacji obejmujące różne platformy. Kokpit zarządzania usługami w jednym środowisku skupia informacje i zadania związane z zarządzaniem systemami mainframe.

Inteligentne sposoby na problemy z wydajnością

Narzędzia ułatwiają określanie priorytetów i lokalizowanie problemów — oraz rozwiązywanie ich za pomocą funkcji zautomatyzowanych. Inteligentne alerty, specjalistyczne raporty i powiązania pomagają zapobiegać przestojom i problemom wydajnościowym.

Podejmowanie trafnych decyzji

Oprogramowanie wchodzące w skład pakietu pomaga specjalistom IT i menedżerom w ocenie wpływu zdarzeń systemowych na działalność biznesową. Dostarczają informacji o konkretnych żądaniach kierowanych do aplikacji i umożliwiają określenie przyczyny problemu.

Większa dostępność

Narzędzia pomagają w wykrywaniu zagrożeń opóźnieniami i przestojami. Pakiet umożliwia centralne sterowanie podsystemem IMS w środowisku Parallel Sysplex® i monitorowanie żądań transakcji TCP/IP IMS Connect. Funkcje diagnostyczne oceniają stan poprawności.

Lokalizowanie problemów

Oprogramowanie pomaga w wykrywaniu wąskich gardeł w kodzie, zasobach serwerowych i zewnętrznych zasobach współzależnych. Monitoruje nowe aplikacje i upraszcza określanie przyczyn problemów z wydajnością.

IBM OMEGAMON Performance Management Suite for z/OS zawiera następujące produkty

  • IBM OMEGAMON for JVM on z/OS
  • IBM OMEGAMON for Storage on z/OS
  • IBM Tivoli OMEGAMON XE for DB2 Performance Expert on z/OS
  • IBM OMEGAMON for Messaging on z/OS
  • IBM OMEGAMON for CICS on z/OS
  • IBM OMEGAMON for IMS on z/OS
  • IBM OMEGAMON on z/OS
  • IBM OMEGAMON Dashboard Edition on z/OS
  • IBM Tivoli Composite Manager for Application Diagnostics