IBM Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linux

IBM Tivoli® OMEGAMON® XE on z/VM® and Linux® umożliwia wyświetlanie danych o systemie z/VM, które są pobierane z programu Performance Toolkit for VM, oraz danych o wydajności systemu Linux na platformie IBM Z®. Różnorodne możliwości podglądu danych pozwalają na szybsze rozwiązywanie problemów i bardziej efektywne zarządzanie złożonym środowiskiem.
IBM Tivoli OMEGAMON XE on z/VM and Linux

Szczegółowe porównanie działania systemów Linux

Program pozwala porównać dane dotyczące działania środowisk Linux ze szczegółowymi metrykami wydajności innych ważnych systemów operacyjnych, ułatwiając w ten sposób zrozumienie problemów i przyspieszając ich rozwiązanie.

Całościowe ujęcie powiązanych ze sobą danych

Użytkownik może zweryfikować wydajność systemu, analizując dane dostarczane przez Performance Toolkit for z/VM (oferowany produkt nie działa bez tego rozwiązania) oraz dane gromadzone przez agenta IBM Tivoli Monitoring dla systemu Linux na platformie Z.

Dynamiczne łączenie obszarów roboczych

Nawigacja między obszarami roboczymi Tivoli Enterprise Portal jest prostsza dzięki odsyłaczom Dynamic Workspace Linking.

Monitorowanie obciążeń maszyn wirtualnych

Rozwiązanie pozwala wyświetlać i monitorować informacje o obciążeniach maszyn wirtualnych, grup i partycji LPAR. Ponadto generuje raporty o wykorzystaniu systemów z/VM i Linux, w tym o użytkowaniu procesora, pamięci masowej, minidysków i transakcjach TCP/IP.

Dostęp do ogólnego obrazu systemu

Ogólne ujęcie informacji ułatwia klientom zrozumienie wpływu wydajności systemów na przebieg działalności i osiągane przez firmę wyniki.

Dostęp do widoków szczegółowych

Widoki szczegółowe ułatwiają monitorowanie złożonych problemów, które obejmują wiele aplikacji, platform oraz problemów, i umożliwiają udostępnianie ważnych informacji.