Pomaga znajdować problemy i podejmować działania

IBM® OMEGAMON® for Messaging on z/OS® monitoruje dostępność aplikacji biznesowych i systemu oraz przepustowość środowiska IBM MQ oraz IBM Integration Bus. Wspomaga analizowanie danych historycznych i pozyskiwanych w czasie rzeczywistym. Wykrywa problemy i automatyzuje działania naprawcze na podstawie predefiniowanych sprawdzonych procedur branżowych. Predefiniowane obszary robocze udostępniają informacje statystyczne, takie jak szybkość przetwarzania komunikatów, czasy w kolejce, szybkości transmisji w kanałach, czas zaangażowania procesora i czas przepływu komunikatu. Produkt można zakupić w ramach pakietu IBM Performance Management Suite for z/OS — zintegrowanego zestawu narzędzi do zarządzania środowiskami z/OS.

Większa produktywność

Gotowe do użytku funkcje, takie jak automatyczne wykrywanie i monitorowanie złożonych środowisk przesyłania komunikatów opartych na oprogramowaniu IBM, pomagają w uzyskaniu wysokiej produktywności i ograniczeniu kosztów administracyjnych.

Niższe koszty

Bezpośrednie powiązanie działań z zakresu eksploatacji, testowania i programowania przyczynia się do ograniczenia kosztów cyklu życia rozwiązań informatycznych.

Scentralizowane zarządzanie

Opisywany produkt upraszcza zarządzanie konfiguracją środowiska IBM MQ. Umożliwia definiowanie, weryfikowanie i planowanie zautomatyzowanego wdrożenia konfiguracji MQ. W jednym miejscu prezentuje metryki wydajności menedżera kolejek i brokera.

Uproszczona obsługa

Wykresy i tabelaryczne zestawienia danych wydajnościowych dostępne są w portalu IBM Tivoli® Enterprise Portal oraz w ulepszonym interfejsie 3270.