Poprawa sprawności działania i lepsze wyniki biznesowe

Usługi IBM Network Transformation and Outsourcing Services pomagają w podnoszeniu sprawności sieci, obniżaniu kosztów i upraszczaniu zarządzania, wspierając w ten sposób cyfrową transformację i rozwój firmy. Wspólnie z liderami rynku zmieniamy sieci naszych klientów i ich chmury hybrydowe, korzystając z innowacyjnych technologii zdefiniowanych programowo, analityki i automatyzacji.

Większa elastyczność działania

Szybkie udostępnianie funkcji sieciowych i bezproblemowa łączność jest podstawą do sprawnego wdrażania aplikacji i zapewnienia ich dostępności.

Uproszczone zarządzanie

Możesz uprościć i scentralizować zarządzanie siecią i łącznością w heterogenicznych środowiskach IT — lokalnych lub w chmurze — korzystając z technologii zdefiniowanych programowo, technik analitycznych i automatyzacji.

Niższe koszty

Ekonomiczna, modularna strategia świadczenia usług zarządzanych bazująca na katalogach w połączeniu z hybrydowymi środowiskami WAN pozwala na uzyskanie większego potencjału i niższych kosztów.

Najważniejsze cechy

  • Efektywne zarządzanie sieciami w centrum przetwarzania danych
  • Zarządzanie infrastrukturą komunikacyjną
  • Opcje zarządzania siecią WAN
  • Centralizacja zarządzania siecią i systemami IT
  • Technologie zdefiniowane programowo
  • Sprawdzone procesy i narzędzia