Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Master Data Management (MDM) on Cloud zapewnia dostęp do wiarygodnych danych w hybrydowym środowisku obliczeniowym. Połączenie zaawansowanych możliwości IBM InfoSphere Master Data Management z rozszerzalnością modeli opartych na chmurze zapewnia większą szybkość, skalowalność i rentowność.

Więcej elastyczności

Połączenie zaawansowanych możliwości IBM InfoSphere Master Data Management z rozszerzalnością modeli opartych na chmurze zapewnia większą szybkość, skalowalność i rentowność.

Większa skalowalność

Możliwość przypisania zasobów do optymalnej lokalizacji i w dowolnym czasie pozwala sprawnie realizować potrzeby biznesowe i zapewnia większą swobodę.

Optymalne wykorzystanie

Proste i skuteczne modele korzystania z usługi są licencjonowane w formie subskrypcji, więc można je dostosować do różnych potrzeb małych, średnich i dużych organizacji.

Najważniejsze cechy

Inicjowanie nowych projektów w chmurze

Umożliwia szybkie przygotowanie środowiska programistycznego i testowego MDM do nowych projektów.

Inicjowanie nowych projektów w chmurze

Umożliwia szybkie przygotowanie środowiska programistycznego i testowego MDM do nowych projektów.

Wszystko w chmurze

Do chmury można przenieść wszystkie obciążenia związane z zarządzaniem danymi głównymi. Chmura może być rozszerzeniem Twojego środowiska pracy lub zastąpić je całkowicie.

Wszystko w chmurze

Do chmury można przenieść wszystkie obciążenia związane z zarządzaniem danymi głównymi. Chmura może być rozszerzeniem Twojego środowiska pracy lub zastąpić je całkowicie.

Optymalizacja kosztów

Modele udostępniania oparte na subskrypcji i ekonomiczne rozwiązania stanowiące punkt wyjścia do zarządzania danymi głównymi obniżają ryzyko i koszt początkowy nowych projektów.

Optymalizacja kosztów

Modele udostępniania oparte na subskrypcji i ekonomiczne rozwiązania stanowiące punkt wyjścia do zarządzania danymi głównymi obniżają ryzyko i koszt początkowy nowych projektów.

    Inicjowanie nowych projektów w chmurze

    Umożliwia szybkie przygotowanie środowiska programistycznego i testowego MDM do nowych projektów.

    Wszystko w chmurze

    Do chmury można przenieść wszystkie obciążenia związane z zarządzaniem danymi głównymi. Chmura może być rozszerzeniem Twojego środowiska pracy lub zastąpić je całkowicie.

    Optymalizacja kosztów

    Modele udostępniania oparte na subskrypcji i ekonomiczne rozwiązania stanowiące punkt wyjścia do zarządzania danymi głównymi obniżają ryzyko i koszt początkowy nowych projektów.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Dostępne na platformie IBM Cloud

Ten produkt jest dostępny na platformie IBM Cloud w środowisku Open Source, które pomaga w szybkim i łatwym tworzeniu i wdrażaniu aplikacji oraz zarządzaniu nimi w chmurze.

Dowiedz się więcej