Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM® Algo® Reporting for Solvency II to szybki i ekonomiczny sposób na dotrzymanie przez towarzystwa ubezpieczeniowe krótkich terminów implementacji wymagań 3. filaru Solvency II dotyczących sprawozdawczości. Rozwiązanie udostępnia raporty oparte na szablonach sprawozdawczości ilościowej (QRT — Quantitative Reporting Templates), a także funkcje sprawozdawczości opisowej, redukując koszty, maksymalizując wydajność i zwiększając dokładność sprawozdawczości formalnej. Ponadto obsługuje sprawozdawczość dla Lloyd's zgodnie z 3. filarem. Gotowe raporty QRT dostępne na poziomie indywidualnym i grupowym istotnie ułatwiają korzystanie z oprogramowania.

Zgodność z wymogami formalno-prawnymi

Spełnienie wymagań 3. filaru dyrektywy Solvency II dotyczących sprawozdawczości ilościowej i opisowej dzięki wstępnie skonfigurowanym szablonom i tematycznym hurtowniom danych służącym jako repozytorium wszystkich niezbędnych danych ilościowych.

Redukcja kosztów

Wyższa wydajność i efektywność kosztowa dzięki automatyzacji opracowywania raportów pozwalającej wyeliminować tradycyjne, pracochłonne procesy sprawozdawcze realizowane ręcznie.

Opracowywanie raportów zarządczych

Opracowywanie spójnych raportów zarządczych, które dostarczają kluczowe informacje i analizy ułatwiające podejmowanie trafnych decyzji.