Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM i2 iBase to intuicyjna aplikacja do zarządzania danymi wywiadowczymi, która umożliwia zespołom analityków rejestrowanie, kontrolowanie i analizowanie danych pochodzących z wielu źródeł, udostępniając im bezpieczne środowisko pracy. Wspomaga analityków w codziennych zadaniach związanych z odkrywaniem i ujawnianiem sieci powiązań, wzorców i trendów w obszernych zbiorach złożonych z danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych. i2 iBase oferuje wielodostępne środowisko współużytkowania danych zawierające zarówno rozbudowane narzędzia do analizy i wizualizacji, jak i funkcje rozpowszechniania informacji.
IBM i2 iBase

Pozyskiwanie i obsługa danych

Funkcje elastycznego pozyskiwania danych i zarządzania nimi oraz zautomatyzowane analizy inicjowane zdarzeniami ułatwiają pozyskiwanie informacji, ich importowanie i modelowanie na potrzeby dalszych analiz.

Uproszczenie pracy grupowej i przepływów pracy

Bezpieczny dostęp do danych, wbudowane narzędzia do pracy grupowej oraz wysyłane użytkownikom powiadomienia zwiększają efektywność i kształtują świadomość zespołów.

Szybkie wdrażanie w środowiskach produkcyjnych

Dzięki możliwości błyskawicznego wdrożenia elastyczny model danych i intuicyjny interfejs pozwalają pracownikom natychmiast korzystać z wszystkich możliwości i2 iBase.

Najważniejsze cechy

  • Elastyczne pozyskiwanie danych i zarządzanie nimi
  • Analizy zautomatyzowane i inicjowane zdarzeniami
  • Funkcja „Wyszukiwanie 360”
  • Import i eksport

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM