Co ten produkt może zrobić dla Twojej firmy?

IBM Cognos TM1 to korporacyjna platforma oprogramowania planistycznego, która może usprawnić i udoskonalić cały cykl planowania — od ustalania celów i wdrażania budżetu aż po sprawozdawczość, oceny na podstawie kart wyników, analizy i prognozy. Produkt dostępny jest zarówno w wersji przeznaczonej do instalacji lokalnej, jak i w formie rozwiązania działającego w chmurze. Ponadto rozbudowane funkcje Cognos TM1 przeznaczone dla środowisk mobilnych umożliwiają sprawne zespołowe prowadzenie prac planistycznych, prognostycznych i budżetowych.

Zaawansowane planowanie i analizy

Tworzenie i analizowanie złożonych modeli, budżetów i prognoz na podstawie obszernych zbiorów danych.

Zintegrowane karty wyników

Modelowanie metryk mierzących postępy w realizacji celów i dynamiczne powiązanie tych metryk z działaniami i prognozami.

Elastyczne modelowanie

Opracowywanie i wdrażanie nawet najbardziej złożonych modeli planistycznych i analitycznych w środowisku zapewniającym użytkownikom pełną asystę.

Bezpieczeństwo i prywatność w chmurze

  • Rozwiązania IBM działające w chmurze stwarzają przedsiębiorstwom warunki do szybkiego skalowania działalności oraz adaptacji do zmieniających się potrzeb przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i prywatności oraz minimalizacji ryzyka.

    Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie chmury IBM

Zobacz, jak to działa

Kup teraz i postaw pierwszy krok