Zarządzaj miejscem na dysku i spełniaj wymogi formalno-prawne

IBM® Archive Manager for z/VM® to rozwiązanie do przechowywania danych i zarządzania nimi. Umożliwia archiwizację i przywoływanie danych historycznych oraz innych rzadko używanych informacji. Pozwala zoptymalizować zarządzanie miejscem na dysku i pomaga w spełnieniu wymagań prawnych lub podatkowych. Zarchiwizowane pliki można przywołać za pomocą interfejsu wyposażonego w mechanizmy filtrowania, które ułatwiają znalezienie potrzebnych plików.
IBM Archive Manager for z/VM

Optymalizacja zarządzania miejscem na dysku

Archiwizacja danych CMS i nienależących do systemu CMS umożliwia umieszczenie rzadko używanych plików lub całych minidysków na wybranym nośniku docelowym (dysku lub taśmie).

Większa dostępność danych

Steruje wykorzystaniem pamięci masowej z dostępem bezpośrednim (DASD — Direct Access Storage Device) i odzyskuje cenne miejsce w pamięci DASD.

Szybkie odtwarzanie plików

Znajduje i odtwarza zarchiwizowane, spełniające określone kryteria pliki na podstawie wzorca ze znakami wieloznacznymi.

Ochrona danych

Chroni zarchiwizowane dane, umożliwiając administratorom zarządzanie dostępem do danych w archiwum.