Poznaj nowy system IBM z15™

Poznaj IBM z/OS

Najnowsza odsłona systemu IBM® z/OS® (PDF,  389 kB) upraszcza tworzenie aplikacji i zapewnia użytkownikom nowe doświadczenia.

Zaufana infrastruktura

IBM z/OS zapewnia bezpieczną, skalowalną i odporną infrastrukturę.

Lepsza chmura hybrydowa

IBM z/OS rozszerza chmurę hybrydową o nowe funkcje korporacyjne, dodając jej elastyczności i wiarygodności.

Ciągłe dostarczanie oprogramowania

Nowe funkcje są udostępniane co kwartał i nie wpływają na stabilność, złożoność ani koszty prowadzonych operacji.

Co oferuje IBM z/OS

Warunki dla chmury hybrydowej

z/OS Cloud Broker

Wdróż zasoby i usługi z/OS za pomocą aplikacji chmurowych, by bez problemów tworzyć i eksploatować oprogramowanie w chmurze.

Cloud Provisioning and Management for z/OS

Przyspiesz udostępnianie dzięki zautomatyzowanym i samoobsługowym procesom.

IBM z/OS Cloud Storage

Uprość archiwizowanie danych, korzystając z opcji ich transparentnego rozmieszczania w chmurze (Transparent Cloud Tiering — TCT).

IBM z/OS Container Extensions

W przestrzeni adresowej z/OS wdrożysz niemal każdą aplikację Linux on Z.

Tailored Fit Pricing

Zwiększ swoją elastyczność i ogranicz wydatki dzięki nowym rozwiązaniom dla firm opartym na zużyciu zasobów lub dostępnej mocy obliczeniowej.

Tworzenie aplikacji

Java for z/OS

Umożliwia korzystanie z funkcji i języka Java w z/OS.

Środowisko językowe

To środowisko wykonawcze dla aplikacji w językach C, C++, COBOL, PL/I Fortran i w asemblerze.

Metal C

Generuje kod bez zależności środowiska wykonawczego Language Environment.

Node.js

z/OS rozszerza istniejące stosy aplikacji IBM Z®.

Open Data Analytics

Rozszerza biblioteki i środowiska wykonawcze Open Source o możliwości analizy danych z/OS.

z/OS XML

Usługi systemowe z/OS XML System Services służą do analizy dokumentów (ze sprawdzaniem poprawności lub bez).

Łatwość obsługi

System Display and Search Facility (SDSF)

Monitoruje syspleks i zarządza nim w środowiskach JES2/JES3.

z/OS Management Facility (z/OSMF)

Ten interfejs WWW ułatwia zarządzanie systemami z/OS z dowolnego miejsca.

Skalowalność i wydajność

Udostępnianie mocy obliczeniowej

 

Resource Measurement Facility (RMF)

Zbiera dane do monitorowania, dostrajania i konfigurowania systemu.

z/OS Workload Management (WLM)

Monitoruje system i dostosowuje przebieg przetwarzania, by zarządzać wieloma obciążeniami.

Bezpieczeństwo

Multi-Factor Authentication for z/OS (MFA)

Współdziała z RACF i umożliwia dodawanie czynników uwierzytelniania.

Usługi PKI

Umożliwia administratorom zarządzanie zgłoszeniami użytkowników zgodnie z obowiązującymi strategiami.

Resource Access Control Facility (RACF)

Zabezpiecza dane instalacji, chroni kluczowe zasoby systemu i zarządza uprawnieniami.

Administracja systemów

DFSMS™

Oferuje funkcje zarządzania pamięcią masową, danymi i urządzeniami.

Hardware Configuration Definition (HCD)

Konfiguruje podsystem kanałów procesora i system operacyjny.

Hardware Configuration Manager (HCM)

Zapewniadziałający na komputerze interfejs dostępu do HCD.

Migracja buforu JES2

Umożliwia przeniesienie istniejącego woluminu buforowania JES2 do innego tego typu woluminu lub ich scalenie.

Network File System (NFS)

Umożliwia zarządzane przechowywanie danych w sieci rozproszonej.

Print Services Facility (PSF) i Infoprint Server

Wspomagają zarządzanie środowiskiem drukowania produkcyjnego.

SMP/E

To narzędzie służy do instalowania i aktualizacji oprogramowania w systemach i podsystemach z/OS.

UNIX® System Services

Ten certyfikowany i zintegrowany system UNIX pomaga w scentralizowanym zarządzaniu zasobami systemowymi.

Głosy klientów

Od teraz z/OSMF nie jest już osobnym produktem, a raczej kluczowym komponentem naszego systemu operacyjnego.

Lihui Liu, Menedżer projektów, ICBC Data Center

Zapoznaj się z materiałami

Nowa społeczność

Dołącz, by razem z innymi zwiększać integralność i sprawność platform mainframe.

Nowe ceny oprogramowania

Nowe oparte na zużyciu zasobów lub dostępnej mocy obliczeniowej rozwiązania dla firm zapewniają większą elastyczność i pozwalają ograniczać wydatki.

NCFB

Oferuje klientom spersonalizowane, błyskawicznie świadczone usługi na dużą skalę dzięki przełomowej technologii IBM.

Mitsubishi Electric

Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów dzięki kompleksowej modernizacji infrastruktury IT.

Wüstenrot

Obniża koszty tworzenia aplikacji dzięki rozwiązaniu Container Pricing for IBM Z i zwiększa możliwości programistów za sprawą interfejsów API RESTful.

Dla programistów

Aktualności na temat DevOps, wersje próbne i kontakt z ekspertami.

Dla studentów

Pomagamy zdobyć cenne umiejętności w dziedzinie IT i komputerów mainframe.

Wszystkie szkolenia

Spersonalizowana nauka sprzyja zawodowym osiągnięciom.

Niezależni producenci oprogramowania i system z/OS

Zobacz, którzy dostawcy oprogramowania deklarują zgodność produktów z systemem z/OS.

Niezależni producenci oprogramowania i platforma IBM Z

Przedstawiamy sieć dostawców usług i 700 niezależnych producentów oprogramowania z ofertą ponad 4000 aplikacji.

Usługi

Zapoznaj się ze środowiskiem Consolidated Service Test, aktualizacją Recommended Service Updates i innymi materiałami.

Odpowiedzi

Samodzielnie poszukaj odpowiedzi lub napisz do nas w sprawach nietechnicznych.

Większa kompatybilność

Skorzystaj z potrzebnych usług i form wsparcia.

IBM z/OS Management Facility (z/OSMF)

To środowisko zarządzania oprogramowaniem, które za pomocą uproszczonych, zoptymalizowanych i zautomatyzowanych zadań zwiększa produktywność programistów.

IBM Cloud Provisioning and Management for z/OS

Szybkie udostępnianie podsystemów oprogramowania z/OS przy użyciu zautomatyzowanych procesów.

Więcej wersji próbnych

Wypróbuj najnowsze możliwości IBM Z, nie ponosząc żadnych kosztów i niczego nie instalując.