Zwiększenie możliwości odtwarzania systemu

Aby zapewnić klientom lepsze doświadczenia użytkowania środowiska cyfrowego, można skorzystać ze zautomatyzowanego, wymagającego minimalnej interwencji użytkownika rozwiązania do odtwarzania, które pomoże usprawnić proces odzyskiwania systemu. Usługi można przywracać bezproblemowo i efektywnie, dzięki czemu doświadczenia klientów pozostają na wysokim poziomie, a dodatkowe możliwości przetwarzania pozwolą na tymczasowe zwiększenie wydajności po okresie przestoju. Wszystko to sprawia, że można świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Korzyści

Według badania firmy Forrester inwestowanie w odpowiednią technologię może zapobiegać negatywnym skutkom przestojów

Unikaj kosztownych przestojów

5,6 mln

Koszt planowanych przestojów (w USD) w minionym roku według danych szacunkowych uzyskanych od respondentów.

Szybsze odtwarzanie danych

79%

respondentów zainwestowałyby w technologię, aby przyspieszyć restart systemów i skrócić czas ich odtwarzania.

Większy zwrot z inwestycji

63%

liderów IT przewiduje, że inwestycje w nowe technologie odtwarzania zwiększą przychody.

Nowe technologie odtwarzania systemu

IBM Z Instant Recovery

Wracaj do poziomu usług zapewnionego przez umowy SLA sprzed przestoju w czasie krótszym o 50 procent, przetwarzaj zaległości transakcyjne nawet do 2 razy szybciej, a zaległe zadania wsadowe do 2,5 raza szybciej — bez zwiększania kosztów licencjonowania oprogramowania IBM lub wykorzystania MSU. Technologie IBM Instant Recovery, dostępne wyłącznie w systemie IBM z15™, zawierają następujące funkcje:

  • Speed Boost umożliwia stosowanie procesorów ogólnego przeznaczenia w maszynach o ograniczonej mocy obliczeniowej, które mogą dzięki temu pracować z pełną mocą obliczeniową w ramach obrazów o zwiększonej wydajności.
  • zIIP Boost zapewnia wydajność i paralelizm, umożliwiając obsługę obciążeń ogólnego przeznaczenia przez procesory zIIP dostępne w przypadku obrazów o zwiększonej wydajności.
  • Rozszerzenia GDPS® zwiększają szybkość, z jaką rozwiązanie GDPS wykonuje działania sprzętowe, takie jak rekonfiguracja i harmonizacja.
  • Ulepszenie procesu odtwarzania minimalizuje zakłócenia i maksymalizuje odporność środowiska sysplex, gdy jest stosowane do szeregu procesów odtwarzania sysplex.

Infrastruktura informatyczna do odzyskiwania systemu

Usługi utrzymywania ciągłości biznesowej

Sprawniejsze przedsiębiorstwo dzięki niezawodnej ochronie danych i możliwościom zachowania ciągłości działań biznesowych.

Następne kroki

Oferta aktualizacji

Wypróbuj bezpłatnie aktualizację System Recovery Boost Upgrade przez 90 dni w systemach IBM z15 T01.

Przypisy

*Informacja dotycząca wartości 99,99999%: Przy obliczaniu oczekiwanej wartości wykorzystano dane wewnętrzne oparte na pomiarach i prognozach. Serwery z15 muszą być skonfigurowane w klastrze parallel sysplex z systemem z/OS w wersji 2.3 lub nowszej; zarządzaniem danymi i odtwarzaniem oprogramowania pośredniego przez GDPS w systemach i pamięciach masowych na odległość Metro, w tym GDPS Metro Multi-site Workload i GDPS Continuous Availability; oraz z DS888X i funkcją IBM HyperSwap. Muszą być włączone niezbędne mechanizmy zapewniania odporności, takie jak System Managed CF Structure Duplexing, obsługa awarii w klastrze sysplex czy menedżer Capacity Provisioning Manager. Parametry dostępności mogą się różnić w zależności od konfiguracji.