Czym jest Instant Recovery?

Systemy IBM Z® to najbardziej niezawodna infrastruktura dostępna na rynku. Mimo to przestoje — planowane lub nie — zwyczajnie się zdarzają.

IBM Instant Recovery to funkcja wykorzystująca technologie odtwarzania systemu dostępne wyłącznie w systemie IBM z15™. Minimalizuje czas i skutki przestoju, a także przyspiesza przywracanie sprawności newralgicznych aplikacji. Dzięki niej nie zwiększysz zużycia jednostek MSU ani nie wydasz więcej na licencje oprogramowania IBM.


Dowiedz się o korzyściach

Szybciej wracaj do poziomu usług przewidzianego w umowach SLA po nieplanowanych przestojach

Możesz teraz spełniać oczekiwania klientów i najbardziej restrykcyjne wymogi umów o poziomie usług, dzięki wykorzystaniu dodatkowej zdolności przetwarzania w początkowym etapie zaraz po planowanym lub nieplanowanym przestoju.

50%

O 50 procent szybszy powrót do poziomu usług przewidzianego w umowach SLA.

2X

Nawet dwa razy szybsze przetwarzanie zaległych transakcyjnych operacji priorytetowych.

2,5X

Nawet dwa i pół razy szybsze przetwarzanie zaległych wsadowych operacji priorytetowych.


Jak działa IBM Instant Recovery?

Speed Boost umożliwia procesorom ogólnego zastosowania w maszynach o ograniczonej mocy obliczeniowej na osiągnięcie maksymalnej szybkości w początkowej fazie po przestoju.

zIIP Boost daje moc obliczeniową i paralelizm konieczne do przetwarzania obciążeń ogólnego zastosowania z pomocą procesorów zIIP, dostępnych dla przyspieszanego w ten sposób obrazu.

Udoskonalenia GDPS® przyspieszają realizację zadań związanych ze sprzętem wykonywanych przez GDPS, takich jak rekonfiguracja i orkiestracja.


Funkcja dostępna w systemie IBM z15

Platforma, która zapewnia odporność

Twoje newralgiczne aplikacje potrzebują platformy stworzonej, by zapewnić maksimum odporności. Dzięki możliwościom błyskawicznego odtwarzania nowy system IBM z15 pomaga w łatwym spełnieniu tych wymogów.


Posłuchaj, co mówią analitycy

Firma Forrester Consulting przeprowadziła na zlecenie IBM ankietę wśród 100 dyrektorów ds. IT w dużych amerykańskich przedsiębiorstwach. Respondenci oszacowali, że średni koszt planowanego przestoju w ich organizacjach wyniósł 5,6 mln USD w ciągu ostatniego roku.¹

„W związku z tym, że planowane przestoje są kosztowne, niektóre przedsiębiorstwa starają się ich unikać, mimo konieczności wyeliminowania usterek czy zaktualizowania zabezpieczeń... [To] z kolei pociąga za sobą wzrost ryzyka nieplanowanych zakłóceń — powstaje swoisty zaklęty krąg przestojów”².

— Forrester, 2019

Posłuchaj, co mówią ankietowani klienci

System Z od IBM to klasa sama w sobie: 83% respondentów stwierdziło, że ich firmy osiągnęły dostępność na poziomie co najmniej pięciu lub sześciu „dziewiątek” – a więc odpowiednio 99,999% i 99,9999%

Zobacz także

Bezkonkurencyjna dostępność

Dbaj o nieprzerwane działanie usług i procesów.

Szyfrowanie wszystkich danych

Utrzymuj dane w zaszyfrowanej postaci podczas przenoszenia ich ze źródła w środowisku przedsiębiorstwa.

Tworzenie oprogramowania od początku działającego w chmurze

Unowocześniaj aplikacje i wdrażaj nowe za pomocą samodzielnie wybranych narzędzi.

„The Real Costs Of Planned And Unplanned Downtime”, Forrester Consulting z sierpnia 2019 to opracowanie Forrester Opportunity Snapshot: A Custom Study Commissioned przygotowane na zlecenie IBM