Zapewnij stabilny zwrot z inwestycji w przyszłości dzięki wirtualizacji pamięci masowej

Optymalizuj wydajność wirtualizacji pamięci masowej pod kątem obciążeń Oracle w środowisku VMware

Firma Enterprise Strategy Group (ESG) przekonała się, że korzystanie z kompleksowych rozwiązań w dziedzinie zwirtualizowanej pamięci masowej NVMe w środowiskach bazodanowych VMware i Oracle przy zastosowaniu produktów IBM FlashSystem® i oprogramowania IBM Spectrum Virtualize zapewnia natychmiastowy zwrot z inwestycji. Osiągnięte korzyści to między innymi większa o 83% liczba transakcji Oracle OLTP na minutę i o 79% wyższa przepustowość.

Jakie korzyści niosą ze sobą rozwiązania do wirtualizacji pamięci masowej

Ograniczenie złożoności

Skonsoliduj zarządzanie istniejącymi pamięciami masowymi IBM i innych dostawców, upraszczając zadania administracyjne i zwiększając wykorzystanie zasobów pamięci masowej.

Większa wydajność

Zwiększ wydajność aplikacji dzięki IBM Easy Tier®, opartej na AI funkcji służącej do dynamicznego zarządzania poziomami pamięci masowej, która automatycznie przenosi aktywne dane do pamięci flash.

Większe bezpieczeństwo i mobilność danych

Szyfruj istniejącą pamięć masową, aby zwiększyć bezpieczeństwo danych. Z łatwością przenoś dane i aplikacje do nowych wdrożeń, takich jak kontenery lub chmura hybrydowa.

Rozwiązania do wirtualizacji pamięci masowej

Wirtualizacja pamięci masowej flash

Zmodernizuj istniejącą pamięć masową, inteligentnie optymalizując system, ograniczając ilość danych, zwiększając ich mobilność i bezpieczeństwo oraz stosując szyfrowanie i pamięci masowe o wyjątkowo niskich opóźnieniach. Wszystko to osiągniesz dzięki produktom z rodziny IBM FlashSystem opartych na oprogramowaniu IBM Spectrum Virtualize. Wdrażaj te funkcje w heterogenicznych systemach pamięci masowej i w chmurze.

Wirtualizacja w chmurze publicznej

Replikuj lub migruj heterogeniczne systemy pamięci masowej między infrastrukturą lokalną a chmurową, aby zyskać możliwość spójnego zarządzania danymi, inteligentnego usuwania skutków katastrof i zapewnienia cyberodporności. Ponadto rozwiązanie pozwala na wykorzystywanie procesów tworzenia i eksploatacji oprogramowania w chmurze oraz sprawną replikację danych pochodzących ze źródeł lokalnych.

Wirtualizacja pamięci masowej SAN

Uprość zarządzanie infrastrukturą pamięci masowej, wielopoziomową pamięcią masową i zaawansowanymi funkcjami dzięki korporacyjnym rozwiązaniom do wirtualizacji sieci SAN. Wirtualna sieć SAN pozwala organizacjom na ekonomiczne zarządzanie danymi, ponieważ obsługuje nowe, duże obciążenia, które mają newralgiczne znaczenie dla działalności.

Zwirtualizowana pamięć masowa all-flash

Rodzina produktów IBM FlashSystem zapewnia dowolnej wielkości organizacjom możliwość korzystania z ekonomicznych, zwirtualizowanych pamięci masowych, oferując pełną gamę korporacyjnych usług przetwarzania danych i pamięci masowych z akceleracją NVMe w podstawowych, średnich i dużych wdrożeniach.

Opisy wdrożeń zwirtualizowanej pamięci masowej

Innowacyjność i ciągłość świadczenia usług

Hall AG i Citynet — przedsiębiorstwo energetyczne i dostawca usług IT — wdrożyły rozwiązania IBM FlashSystem z oprogramowaniem IBM Spectrum Virtualize, aby zmodernizować infrastrukturę i utrzymać ciągłość świadczenia usług, co zaowocowało znacznymi oszczędnościami wynikającymi z niższego zużycia energii i trzykrotnym zwiększeniem pojemności.

Wdrażanie architektur chmury hybrydowej

Firma Advanced Technology Services (ATS) Group, integrator systemów w dziedzinie chmury hybrydowej, wykorzystuje rozwiązanie IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud do zapewnienia zgodności z usługami AWS, co owocuje znacznymi oszczędnościami i usprawnia proces usuwania skutków katastrof, a także pomaga rozszerzyć bazę klientów grupy ATS.

Stale aktywne usługi

Rzymskokatolicka archidiecezja salzburska wdrożyła oparte na oprogramowaniu IBM Spectrum Virtualize rozwiązanie IBM FlashSystem, aby rozwiązać problemy z wydajnością sieci, wyeliminować wąskie gardła i zaoszczędzić 80 000 USD.

Opisy wdrożeń zwirtualizowanej pamięci masowej

Pokrewne rozwiązania