Przegląd

Sprawdzone rozwiązanie do wirtualizacji pamięci masowej

Podczas wdrażania nowych technologii, takich jak flash, pamięć SCM, NVMe, kontenery i hybrydowe środowisko wielu chmur, należy pamiętać o zoptymalizowaniu ochrony danych. Idealne rozwiązanie powinno współdziałać z Twoim dotychczasowym środowiskiem, odpowiadać założeniom budżetowym i unowocześniać infrastrukturę.

Korzyści

Integracja

Zintegruj dotychczasową pamięć masową z możliwościami nowej, by uprościć administrację i podnieść produktywność.

Rozbudowa

Rozszerz pamięć masową i ochronę danych, korzystając z korporacyjnych rozwiązań i usług do przechowywania danych. Przenieś aktywnie użytkowane dane do środowiska flash za pomocą funkcji Easy Tier, by pracować z nimi sprawniej.

Skalowanie

Powiększ istniejącą już pamięć masową, wdrażając nowe rozwiązania, takie jak kontenery lub chmura hybrydowa. Podnieś wartość swojej pamięci masowej i zwiększ jej trwałość, by uniknąć nowych inwestycji.

Oprogramowanie do wirtualizacji pamięci masowej

Wirtualizacja w chmurze publicznej

Możesz replikować heterogeniczne systemy pamięci masowej lub przenosić je między środowiskiem lokalnym a hybrydową infrastrukturą wielu chmur, co uspójnia procesy zarządzania danymi i usuwania skutków katastrof, a ponadto zwiększa odporność na cyberzagrożenia. Ponadto rozwiązanie pozwala na wykorzystywanie procesów tworzenia i eksploatacji oprogramowania w chmurze oraz sprawną replikację danych pochodzących ze źródeł lokalnych.

Zwirtualizowana pamięć masowa SAN

Nasze rozwiązanie klasy korporacyjnej do wirtualizacji pamięci masowych upraszcza zarządzanie infrastrukturą przechowywania danych, wielopoziomową pamięcią masową i zaawansowanymi funkcjami, co pozwala organizacji na lepsze gospodarowanie danymi dzięki obsłudze nowych, dużych obciążeń, które mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu.

Zwirtualizowana pamięć masowa all-flash

Z produktami IBM FlashSystem korzystanie z pamięci masowej flash jest proste — zapewniają one wysoką wydajność, funkcjonalność klasy korporacyjnej oraz dostępność, a także prostą obsługę wspomaganą sztuczną inteligencją (AI). Dzięki oprogramowaniu IBM Spectrum Virtualize wszystkie te korzyści obejmują zarówno heterogeniczną pamięć masową, jak i chmurę. 

Rozwiązania do wirtualizacji serwerów

Wirtualizacja serwera mainframe

Możesz zwirtualizować całą pracę w środowisku mainframe i wykorzystywać je nawet w 100%, zwiększając przy tym bezpieczeństwo, skalowalność i oszczędności.

Bezpieczna i skalowalna wirtualizacja serwera

Bezpieczne i skalowalne serwery klasy korporacyjnej z wbudowanym oprogramowaniem do wirtualizacji, które konsoliduje obciążenia, co prowadzi do zmniejszenia liczby obsługiwanych systemów, a w konsekwencji do zoptymalizowania wykorzystania serwerów i ograniczenia kosztów.

Opisy wdrożeń zwirtualizowanej pamięci masowej

Następne kroki