Przegląd

Odporność danych

Rozwiązania do ochrony danych w pamięci masowej i zapewniania ich cyberodporności gwarantują utrzymanie ciągłości działań, lepszą wydajność i niższe koszty infrastruktury.  Upraszczają tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych, aplikacji i kontenerów , co przekłada się na większą efektywność pamięci masowych i umożliwia odseparowanie danych w całej infrastrukturze chmury hybrydowej.

Okładka e-booka „Modern data protection”

Korzyści

Zwiększaj bezpieczeństwo i odporność danych, a jednocześnie ograniczaj koszty operacyjne.

Niższe koszty przechowywania i eksploatacji danych

Dzięki rozwiązaniom IBM Departament Skarbu Maroko ograniczył koszty tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych infrastruktury o ponad 70%.

Ochrona danych na taśmach lub w niezmienialnej obiektowej pamięci masowej

Odporność rozwiązania IBM pozwoliła ośrodkowi w Jefferson szybko wrócić do normalnego trybu działania po wypadku, którego skutki objęły sporą część systemu przechowywania danych.

Przyspiesz tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych danych

Firma PT Wings Surya przyspieszyła tworzenie kopii zapasowych i zwiększyła odporność infrastruktury IT.

Potrzebujesz dodatkowej ochrony danych?

Skorzystaj z ceny specjalnej, łącząc rozwiązanie Spectrum Protect Plus z modelem podstawowym FlashSystem.

Już 9. raz z rzędu

IBM® znajduje się na czele rankingu Gartner® Magic Quadrant w kategorii oprogramowania do tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych w centrum przetwarzania danych. Zobacz raport i dowiedz się, dlaczego oprogramowanie szantażujące oraz trudności związane z tworzeniem kopii zapasowych i zarządzaniem danymi wymuszają na liderach IT przebudowę infrastruktury przygotowywania kopii zapasowych.

Rozwiązania gwarantujące odporność danych

Uniwersalna ochrona danych

Uniwersalne rozwiązanie do ochrony danych na potrzeby maszyn wirtualnych, systemów plików Windows®, baz danych, aplikacji, obciążeń SaaS i kontenerów w środowiskach chmury hybrydowej. Kompleksowe strategie określone w umowach SLA ułatwiają przywracanie sprawności operacyjnej, powtórne wykorzystywanie danych i ich długoterminowe przechowywanie.

Skalowalna ochrona przechowywanych danych

Sprawdzona, skalowalna ochrona przechowywanych danych na potrzeby obciążeń fizycznych, wirtualnych i zdefiniowanych programowo w środowiskach chmury hybrydowej. Zmniejsz koszty infrastruktury do obsługi kopii zapasowych dzięki deduplikacji, nielimitowanym kopiom przyrostowym i funkcjom administracyjnym sterowanym strategiami.

Zaawansowane zarządzanie kopiami danych

Uproszczone, łatwo dostępne rozwiązanie, w którego skład wchodzi portal samoobsługowy. Zapewniaj klientom dostęp do kopii danych w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca, nie tworząc zbędnych kopii ani nie przechowując nieużywanych kopii w cennej pamięci masowej.

Cyberodporna pamięć masowa klasy korporacyjnej

Możesz teraz łatwo osiągnąć maksymalny poziom ochrony przed cyberzagrożeniami. Pomoże w tym niezmienialna pamięć masowa, która uniemożliwia modyfikowanie lub usuwanie danych produkcyjnych w przypadku wystąpienia cyberataku.

Fizyczna separacja na taśmach IBM

Unikaj uszkodzeń danych spowodowanych przez szkodliwe lub szantażujące oprogramowanie dzięki rozwiązaniom taśmowym, które fizycznie odseparowują dane od sieci lokalnej.

Wysoce wydajne rozwiązania w dziedzinie cyberodporności

IBM FlashSystem dodaje warstwę ochrony z niezmienialnymi i odseparowanymi kopiami, aby sprostać ewoluującym zagrożeniom współczesnego świata i umożliwić szybkie odzyskanie danych po cyberataku.

Usługi

IBM Cyber Resilience Assessment

To narzędzie umożliwia samodzielne przeprowadzenie oceny i obejmuje warsztaty, szczegółowy raport końcowy i plan implementacji rekomendowanych ulepszeń.

IBM Lab Services Cyber Incident Response Assessment

Na ten wieloetapowy model składają się warsztaty, usługi wdrożeniowe i kontrole poprawności. Wszystko to ułatwia organizacjom określenie swoich potrzeb, opracowanie strategii oraz wdrożenie i skonfigurowanie rozwiązań podnoszących poziom cyberodporności.

IBM Security X-Force Incident Response Retainer

Usprawnij reagowanie na cyberataki i zminimalizuj skutki naruszeń bezpieczeństwa dzięki subskrypcji rozwiązania Incident Response Retainer, które zapewnia dostęp do zapobiegawczych i proaktywnych usług oraz wsparcia w dziedzinie szybkiego reagowania na incydenty. Klienci posiadający produkt IBM Data Resilience mogą zakupić tę subskrypcję w ramach specjalnej oferty promocyjnej!

Przykłady wdrożeń charakteryzujących się odpornością danych

Zasoby

Następne kroki