Przegląd

Ochrona i odporność danych

Rozwiązania do ochrony danych i zapewniania ich cyberodporności gwarantują utrzymanie ciągłości działań, lepszą wydajność i niższe koszty infrastruktury.  Upraszczają tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych, aplikacji i kontenerów, co przekłada się na większą efektywność pamięci masowych i umożliwia odseparowanie danych w całej infrastrukturze chmury hybrydowej.

Łatwa i prosta integracja pamięci masowych ze środowiskiem kontenerowym oraz chmurą hybrydową

Uproszczone przechowywanie danych w kontenerach. Obejrzyj webinar dostępny na żądanie.

Korzyści

Zwiększaj bezpieczeństwo i odporność danych, a jednocześnie ograniczaj koszty operacyjne.

Niższe koszty przechowywania i eksploatacji danych

Dzięki rozwiązaniom IBM Departament Skarbu Maroko ograniczył koszty tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych infrastruktury o ponad 70%.

Ochrona danych na taśmach lub w niezmienialnej obiektowej pamięci masowej

Odporność rozwiązania IBM pozwoliła ośrodkowi w Jefferson szybko wrócić do normalnego trybu działania po wypadku, którego skutki objęły sporą część systemu przechowywania danych.

Przyspiesz tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych danych

Przedsiębiorstwo PT Wings Surya usprawniło ochronę danych i zwiększyło odporność infrastruktury IT.

Już 9. raz z rzędu

IBM® znajduje się na czele rankingu Gartner® Magic Quadrant w kategorii oprogramowania do tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych w centrum przetwarzania danych. Zobacz raport i dowiedz się, dlaczego oprogramowanie szantażujące oraz trudności związane z tworzeniem kopii zapasowych i zarządzaniem danymi wymuszają na liderach IT przebudowę infrastruktury przygotowywania kopii zapasowych.

Nowoczesne rozwiązania dla bezpieczeństwa i cyberodporności danych

Uniwersalna ochrona danych

Uniwersalne rozwiązanie do ochrony danych w maszynach wirtualnych, systemach plików Windows®, bazach danych, aplikacjach i kontenerach w hybrydowych środowiskach wielochmurowych. Kompleksowe strategie określone w umowach SLA ułatwiają przywracanie sprawności operacyjnej, powtórne wykorzystywanie danych i ich długoterminowe przechowywanie.

Skalowalna ochrona przechowywanych danych

Sprawdzona, skalowalna ochrona przechowywanych danych na potrzeby obciążeń fizycznych, wirtualnych i zdefiniowanych programowo w środowiskach chmury hybrydowej. Zmniejsz koszty infrastruktury do obsługi kopii zapasowych dzięki deduplikacji, nielimitowanym kopiom przyrostowym i funkcjom administracyjnym sterowanym strategiami.

Zaawansowane zarządzanie kopiami danych

Uproszczone, łatwo dostępne rozwiązanie, w którego skład wchodzi portal samoobsługowy. Zapewniaj klientom dostęp do kopii danych w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca, nie tworząc zbędnych kopii ani nie przechowując nieużywanych kopii w cennej pamięci masowej.

Cyberodporna pamięć masowa klasy korporacyjnej

Możesz teraz łatwo osiągnąć maksymalny poziom ochrony przed cyberzagrożeniami. Pomoże w tym niezmienialna pamięć masowa, która uniemożliwia modyfikowanie lub usuwanie danych produkcyjnych w przypadku wystąpienia cyberataku.

Fizyczna separacja na taśmach IBM

Unikaj uszkodzeń danych spowodowanych przez szkodliwe lub szantażujące oprogramowanie dzięki rozwiązaniom taśmowym, które fizycznie odseparowują dane od sieci lokalnej.

Wysokowydajne rozwiązania dla cyberodporności

IBM Spectrum Copy Data Management udoskonala środowiska oparte na rozwiązaniach IBM FlashSystem, usprawniając wykonywanie zadań związanych z zapewnianiem cyberodporności i zwiększając efektywność całego systemu.

Usługi

Poznaj ofertę pamięci masowych

IBM Spectrum Discover – 90-dniowa bezpłatna edycja wspomagająca firmy podczas pandemii COVID-19.

IBM Spectrum Scale – 90-dniowa bezpłatna edycja wspomagająca firmy podczas pandemii COVID-19.

IBM Spectrum Protect Plus – 90-dniowa bezpłatna edycja wspomagająca firmy podczas pandemii COVID-19.

Następne kroki