Poznaj zalety nowoczesnej obsługi kopii zapasowych danych

Wraz ze wzrostem ilości i złożoności danych w system tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych oraz w jego modernizację trzeba inwestować coraz więcej pracy i pieniędzy. W obliczu tych nowych wyzwań firmy potrzebują kompleksowych rozwiązań do ochrony danych, które maksymalizują efektywność pamięci masowej, bezpieczeństwo danych i wydajność. W prezentowanym przewodniku i na infografice przedstawiono strategie ochrony danych, które możesz wdrożyć w swoim środowisku biznesowym.

IBM Spectrum Discover – 90-dniowa bezpłatna edycja wspomagająca firmy podczas pandemii COVID-19.

IBM Spectrum Scale – 90-dniowa bezpłatna edycja wspomagająca firmy podczas pandemii COVID-19.

IBM Spectrum Protect Plus – 90-dniowa bezpłatna edycja wspomagająca firmy podczas pandemii COVID-19.


Modernizacja rozwiązań do ochrony danych

Uprość zarządzanie danymi i ich ponowne wykorzystywanie

Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC), interfejsy API REST, strategie bazujące na umowach SLA i panel kontrolny z możliwością zstępującego przeglądania danych to rozwiązania ułatwiające utrzymanie kontroli nad kopiami danych zarządzanymi przez programistów i administratorów baz danych.

Kontroluj koszty przechowywania danych

Możesz nawet o 70% ściąć koszty infrastruktury do tworzenia i odtwarzania kopii dzięki wbudowanym technikom redukcji objętości danych i przechowywaniu ich w bardziej ekonomicznych systemach.

Przyspiesz tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych danych

Twórz kopie zapasowe o 75% szybciej i korzystaj z funkcji wyszukiwania i odtwarzania danych w czasie niemal rzeczywistym.


Najlepsze w klasie rozwiązania do tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych danych

Panel kontrolny IBM Spectrum Storage na ekranie laptopa

IBM Spectrum Protect Plus

Uniwersalne rozwiązanie do ochrony danych w maszynach wirtualnych, bazach danych, aplikacji i kontenerów w hybrydowych środowiskach wielochmurowych. Znajduje zastosowanie w przywracaniu sprawności operacyjnej, testowaniu, tworzeniu aplikacji, analityce i innych dziedzinach.

IBM Spectrum Protect

Sprawdzona, skalowalna ochrona danych dla obciążeń fizycznych, wirtualnych i zdefiniowanych programowo w hybrydowych środowiskach wielochmurowych. Zmniejsz koszty infrastruktury do obsługi kopii zapasowych dzięki deduplikacji, nielimitowanym kopiom przyrostowym i funkcjom administracyjnym sterowanym strategiami.

IBM Spectrum Copy Data Management

Zapewniaj klientom dostęp do kopii w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca, nie musząc tworzyć zbędnych kopii ani przechowywać nieużywanych kopii w jakże cennej pamięci masowej.


Stan Ohio powierza rozwiązaniom IBM utrzymanie ciągłości usług dla obywateli

Obywatele Ohio oczekują niezawodnego działania instytucji stanowych. Dlatego stan Ohio korzysta z rozwiązań IBM.

Departament Administracji Stanu Ohio (Ohio Department of Administrative Services) używa IBM Spectrum Protect Plus do obsługi kopii zapasowych z placówek zamiejscowych, by zapewnić obywatelom wyższą jakość usług.


Dowiedz się więcej o ochronie danych

Przenoszenie danych na ekonomiczne nośniki

Dowiedz się, jak wykorzystać liczne skalowalne opcje przechowywania danych — długookresowego, na wypadek katastrofy lub koniecznego ze względów formalnych.

Oferta Spectrum Data Protection od IBM to coś, co trzeba sprawdzić

W tym raporcie ESG przeanalizowano możliwości rozwiązania Spectrum Protect w kontekście potrzeb nowoczesnych przedsiębiorstw, dla których istotna jest jak najwyższa wartość biznesowa ochrony danych.

Trendy w nowoczesnej ochronie danych

W tym omówieniu wyników ankiety analitycy ESG dzielą się spostrzeżeniami na temat trendów w modernizacji ochrony danych oraz przedstawiają najczęściej spotykane opinie, w tym priorytety liderów IT, którzy modernizują swoje procesy ochrony danych.

Webinarium na żądanie

Ten webcast zawiera opracowaną przez IDC prezentację spostrzeżeń z badania nad aktualnymi trendami, wyzwaniami i priorytetami w dziedzinie ochrony danych.

Aktualności o nowoczesnej ochronie danych

Oferta IBM Storage obejmuje rozwiązania, których potrzebujesz, by sprostać wyzwaniom związanym z modernizacją systemu tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych. Zapoznaj się z naszymi aktualnościami z dziedziny modernizacji danych.

Ochrona danych dla Microsoft Office 365

Uprość ochronę i przechowywanie ważnych danych biznesowych w usługach Exchange Online i OneDrive.

Bezpieczna infrastruktura

Gdy przenosisz dane do chmury, z chmury lub między chmurami, nasze serwery i pamięci masowe chronią informacje i ich poufność we wszystkich Twoich hybrydowych środowiskach wielochmurowych.