Co to jest IBM Garage?

IBM Garage™ to prowadzone przez IBM centrum pracy nad znaczącymi i ukierunkowanymi na klienta innowacjami. IBM Garage łączy różnorodne, charakteryzujące się dużymi kompetencjami zespoły. Wspólnie z klientem pracują one nad wykorzystaniem technologii do konkretnych celów i szybkim wprowadzaniem na dużą skalę innowacyjnych pomysłów, dzięki którym firma może wejść na wyższy poziom.

U fundamentów IBM Garage leży wyjątkowa metodyka łącząca sprawdzone procedury branżowe i ogromne doświadczenie, którym może pochwalić się tylko IBM. Gdy dodać do tego właściwe osoby — specjalistów IBM, Twój zespół i naszych partnerów — przydatne dane, praktyczne technologie i specjalnie przygotowane przestrzenie, IBM Garage staje się motorem bezprecedensowej transformacji.

Korzystając z oferty IBM Garage możesz działać szybciej i sprawniej, błyskawicznie realizować nowe pomysły i całkowicie zmienić sposób swojej pracy.  

Metodyka IBM Garage

IBM to pierwsza organizacja, która integruje różne metody pracy stworzone na bazie doświadczenia, globalnej implementacji i zmian kulturowych, oferując jedno, skuteczne i kompleksowe podejście: metodykę IBM Garage. Rozwiązanie to pozwala wdrożyć w przedsiębiorstwie metodę design thinking, opiera się na zwinnych zasadach pracy w zespołach rozproszonych i nierozproszonych, wykorzystuje narzędzia do tworzenia i eksploatacji oprogramowania, a także techniki utrzymywania ciągłości dostaw i operacji, sprzyja rozwojowi kompetencji cyfrowych i zmianom kulturowym, a ponadto umożliwia utrzymywanie niezawodności ośrodka.

„Dośrodkowa” strategia zastosowana w metodzie IBM Garage skupia się w pierwszej kolejności nie na technologii, ale na wynikach biznesowych, i przeprowadza klienta przez drogę do wdrożenia rozwiązania — od powstania do dostarczenia — minimalizując przy tym ryzyko związane z wprowadzaniem innowacji. Ten nowy system pracy umożliwia zespołom odpowiedzialnym za procesy biznesowe oraz rozwój i operacje ciągłe projektowanie, dostarczanie i weryfikowanie nowych rozwiązań.

Jeden tydzień poświęcony na design thinking i siedem tygodni standupów, by przed końcem ósmego tygodnia dać klientom do ręki gotową aplikację. Często słyszę od IBM, że trzeba zasłużyć sobie na prawo do kontynuowania współpracy z klientami tego przedsiębiorstwa. Wyniki takie jak nasze pozwalają je uzyskać.

Mark Lack, menedżer ds. strategii, Narzędzia analityczne i inteligentna analiza danych, Mueller, Inc.

Twórz innowacje, wykorzystując chmurę i rozwiązania kognitywne

By pracować nad chmurą i rozwiązaniami kognitywnymi w pełnym skupieniu, IBM Garage dysponuje zespołem ekspertów i specjalnie przygotowanymi przestrzeniami. Dzięki temu wspólnie z naszymi ludźmi możesz pracować nad wdrożeniem chmury hybrydowej lub środowiska wielochmurowego, a także nad przekształceniem firmy w kognitywne przedsiębiorstwo. Korzystając z preskryptywnej metody IBM Garage, nasi projektanci, architekci i twórcy oprogramowania mogą pomóc Ci w sprawdzaniu ograniczeń, tworzeniu produktów o minimalnej koniecznej funkcjonalności i opracowywaniu najnowocześniejszych rozwiązań na platformie IBM Cloud and Cognitive.

Przykładowe wdrożenia

VW

Firmy IBM i Volkswagen wspólnie stworzyły aplikację udostępniającą usługi mobilne, by dostarczyć kierowcom nowych doświadczeń.

American Airlines

IBM i American Airlines oferują lepszą obsługę klienta dzięki zapewnieniu pasażerom nowych możliwości.

Kraft Heinz Company

IBM i Kraft wdrażają nowoczesny algorytm, który pozwoli na sprawniejsze dostarczanie produktów klientom.

McLane

IBM i McLane przekształcają firmę zajmującą się przewozem w agencję reklamową.

Poznaj metodę Garage

Z oferty IBM Garage można skorzystać w dowolnym miejscu na świecie, zarówno w specjalnie przeznaczonych do tego obiektach, jak i w środowiskach wirtualnych, które zaprojektowano tak, by sprzyjały skutecznej pracy. IBM Garage zapewnia dostęp do tysięcy zasobów cyfrowych i stanowi unikalną, globalną i ciągle rosnącą sieć, do której możesz dołączyć.