Przegląd

Jak reagować na szybkie tempo zmian w branży?

Promując nowe modele operacyjne przedsiębiorstw w ramach strategii wykorzystania chmury hybrydowej, aby zwiększyć oszczędności i produktywność oraz zapewnić możliwości wprowadzania innowacji. Liderzy IT potrzebują elastyczności architektury i technologii wykładniczych, takich jak sztuczna inteligencja, aby pomóc w modernizowaniu aplikacji w celu zwiększenia zwrotu z inwestycji, tworzeniu aplikacji od początku przeznaczonych dla chmury i bezpiecznym zarządzaniu nimi na dużą skalę na wybranej platformie. IBM współpracuje z firmą Red Hat i dominującymi dostawcami rozwiązań na dużą skalę w celu zapewnienia sprawności działania i przyspieszania rozwoju.

Korzyści

Niższe koszty aplikacji i wyższy zwrot z inwestycji

Przekształć swój model biznesowy pod kątem rozwoju dzięki strategii wykorzystania chmury hybrydowej, obniżając koszty aplikacji i zwiększając zwrot z inwestycji z pomocą sztucznej inteligencji i automatyzacji.

Modernizacja aplikacji i zarządzanie nimi

Nieprzerwanie modernizuj aplikacje i zarządzaj nimi na dowolnej platformie dzięki rozszerzonym funkcjom kontroli i widoczności, mechanizmom bezpieczeństwa oraz zapewnianiu zgodności z przepisami. 

Nowe metody pracy i innowacje na dużą skalę

Nawiązujemy ścisłe partnerstwa, aby uzupełnić luki w wiedzy specjalistycznej wewnętrznych zespołów, pomagając im zdobyć nowe umiejętności dzięki zaawansowanej współpracy. Zmieniamy sposób wprowadzania innowacji, aby dobre pomysły szybko przechodziły do fazy pilotażowej, a następnie były wdrażane w skali całego przedsiębiorstwa.

Możliwości usług przetwarzania w chmurze wspierają transformację działalności

Zwiększanie możliwości

Szybszy rozwój chmury hybrydowej dzięki firmie Nordcloud

Wzmocnij swoją firmę dzięki możliwościom transformacji i migracji do chmury.

Doradztwo dla chmury hybrydowej z Taos

Dowiedz się, jak przyspieszyć globalne wdrażanie chmury hybrydowej od firmy, która dysponuje dogłębną wiedzą specjalistyczną i innowacyjnymi rozwiązaniami oraz nawiązała partnerstwa w obszarze chmury publicznej.

Szybsza transformacja cyfrowa dzięki firmie TruQua

Dowiedz się, jak IBM zapewnia wiedzę specjalistyczną z dziedziny finansowych przepływów pracy w ramach rozwiązań SAP, jednocześnie optymalizując program rozwoju chmury hybrydowej.