Czym jest IBM WebSphere Application Server?

IBM WebSphere® Application Server jest elastycznym, bezpiecznym środowiskiem wykonawczym serwera Java dla aplikacji korporacyjnych. Umożliwia wdrażanie aplikacji i usług oraz zarządzanie nimi bez względu na czas, lokalizację i używane urządzenie. Zintegrowane narzędzia do zarządzania i administrowania zapewniają zaawansowane zabezpieczenia i mechanizmy kontroli, a obsługa środowisk wielochmurowych umożliwia wybór metody wdrażania. Możliwości i usługi ciągłego dostarczania pomagają w szybkim reagowaniu na potrzeby biznesowe.

Jakie funkcje oferuje WebSphere Application Server V9.0.5?

9.0.5 to najnowsza wersja produktu WebSphere Application Server i powiązanych edycji: WebSphere Liberty, WebSphere Application Server Network Deployment i WebSphere Application Server Family Edition. Ta wersja oferuje nowe komponenty do modernizacji operacji, które pozwalają przyspieszyć przejście na środowisko Kubernetes. Nowa aplikacja IBM Application Navigator zapewnia widoczność aplikacji we wdrożeniach tradycyjnych i kontenerowych. Od teraz dostępne są też usługi oparte na platformie Kubernetes, które centralizują rejestrowanie i monitorowanie istniejących środowisk WebSphere.

Jak działa WebSphere Application Server?

WebSphere Application Server ułatwia tworzenie, wdrażanie i uruchamianie aplikacji w elastycznych, bezpiecznych środowiskach wykonawczych Java EE — od prostych środowisk produkcyjnych po duże wdrożenia korporacyjne. Ta platforma udostępnia środowisko wykonawcze do programowania i testowania tożsame ze środowiskiem produkcyjnym, w którym aplikacje będą uruchamiane, co ułatwia programistom kodowanie i upraszcza testy.

Czy rozwiązanie WebSphere Application Server można wdrożyć w środowisku kontenerowym?

Tak. IBM udostępnia certyfikowane środowisko kontenerowe zarówno dla tradycyjnego produktu WebSphere Application Server, jak i dla WebSphere Liberty. To certyfikowane środowisko kontenerowe ułatwia tworzenie i używanie kontenerów za pomocą wiarygodnych, obsługiwanych, przetestowanych i dobrze udokumentowanych obrazów kontenerów opartych na sprawdzonych praktykach. Kontenery dają również dostęp do wykresów Helm, które automatycznie łączą aplikację z infrastrukturą rejestrowania i monitorowania.

Jakie są opcje licencjonowania WebSphere Application Server na potrzeby wdrożeń kontenerowych?

Aby ułatwić optymalizację różnych środowisk wdrożeniowych wykorzystywanych z produktem WebSphere, skorzystaj z rozliczenia w oparciu o jednostki PVU (Processor Value Units) w modelu bezterminowym lub jednostki VPC (Virtual Processor Cores) w modelu miesięcznym — idealnych opcji licencjonowania środowiska wykonawczego. W przypadku środowisk kontenerowych obsługujących mieszane obciążenia najlepszym wyborem może być nowa edycja WebSphere dla kontenerów rozliczana godzinowo.

Jakie funkcje oferuje IBM WebSphere Application Server Network Deployment?

IBM WebSphere Application Server Network Deployment oferuje obsługę otwartych standardów i różnych modeli programistycznych. Możliwości obejmują inteligentne zarządzanie i kierowanie, które sprzyjają rozwojowi działalności i zwiększeniu odporności. Zintegrowane narzędzia do zarządzania i administrowania zapewniają zaawansowane zabezpieczenia i mechanizmy kontroli.

Jakie nowe funkcje oferuje edycja Network Deployment?

Edycja Network Deployment obejmuje nie tylko wszystkie funkcje rozwiązania WebSphere Application Server, ale także nowe narzędzia do zarządzania, które ułatwiają dalszą modernizację operacji i umożliwiają szybsze przejście na środowisko kontenerowe.

Czy produkt WebSphere Application Server Network Deployment jest częścią pakietu IBM Cloud Pak for Applications?

Tak. IBM Cloud Pak® for Applications obejmuje wszystkie edycje i funkcje produktu WebSphere Application Server, w tym Network Deployment. IBM Cloud Pak for Applications to zaawansowane rozwiązanie do modernizacji, które zapewnia uprawnienia do korzystania z aplikacji tradycyjnych i stworzonych z myślą o chmurze oraz daje elastyczność pozwalającą na dokonanie modernizacji we własnym tempie.

Czym jest IBM Websphere Application Family Edition?

IBM WebSphere Application Server Family Edition to zestaw trzech edycji produktu WebSphere Application Server. Oferuje elastyczność modelu licencji, wiele opcji konfiguracji oraz obsługę różnych modeli biznesowych i platform wdrożeniowych dla elastycznych i bezpiecznych środowisk wykonawczych Java EE 8.

Jak przebiega wdrożenie IBM WebSphere Application Family Server Edition?

IBM WebSphere Application Server Family Edition zapewnia elastyczność modelu licencji pozwalającą wdrożyć pakiet edycji produktu WebSphere Application Server dostosowany do potrzeb biznesowych. Wybór edycji można modyfikować w miarę potrzeb.

Jakie funkcje oferuje IBM WebSphere Liberty?

Zintegrowane narzędzia, zgodność z otwartymi standardami i obsługa różnych modeli programistycznych wspomagają wzrost produktywności. Efektywne wykorzystanie zasobów obliczeniowych pomaga zmniejszyć koszty. Niestandardowe funkcje i komponenty od innych dostawców wspierają migrację aplikacji do nowszych edycji produktu WebSphere Application Server.

Jak pobrać IBM WebSphere Liberty?

Pobieranie jest proste, a instalacja i wdrożenie zajmuje tylko kilka minut. Produkt WebSphere Liberty umożliwia pełną integrację z otwartymi platformami i obsługuje Java EE Web Profile dla aplikacji WWW, mobilnych i OSGI (Open Service Gateway Initiative). WebSphere Liberty zapewnia też idealne środowisko wykonawcze dla mikrousług.

Skonsultuj się z ekspertem

Zdobądź informacje i porady na temat strategii modernizacji — zaplanuj bezpłatną 30-minutową konsultację z ekspertem IBM.