IBM Cloud App Platform dla chmury hybrydowej

Łączy serwer IBM WebSphere® Application Server i rozwiązanie IBM Cloud Private na jednej platformie o elastycznym modelu użytkowania, który możesz dostosowywać do zmieniających się potrzeb

Zmodernizuj swoje stare aplikacje za pomocą kontenerów i mikrousług

Modernizacja aplikacji to jedno z najważniejszych przedsięwzięć, z którymi przychodzi się mierzyć współczesnym firmom. Tradycyjne aplikacje można odświeżyć, przenosząc je do chmury, aby skrócić czas dostarczania produktów na rynek i zwiększyć produktywność twórców oprogramowania. Dzięki modernizacji istniejących już aplikacji WebSphere Application Server i utworzeniu architektury mikrousług możesz wykorzystać zrealizowane już inwestycje i we własnym tempie oferować klientom nowe możliwości, redukując przy tym złożoność i kosztowność operacji.

Korzyści

Icon for support for multicloud environments

Obsługa środowisk wielochmurowych

Aplikacje można wdrażać bezpośrednio, w maszynie wirtualnej lub w kontenerze dla aplikacji.

Icon for flexible licensing models

Elastyczne modele licencjonowania

Modele licencjonowania można na bieżąco dostosowywać do zmieniających się potrzeb biznesowych

Icon for intelligent management features

Inteligentne funkcje zarządzania

Oferowane funkcje poprawiają niezawodność operacyjną, skalowalność, dostępność i łatwość zarządzania

Icon for enhanced security

Większe bezpieczeństwo i skuteczniejsza kontrola

Rozwiązanie zapewnia dostęp do wielu różnych form zabezpieczeń i zintegrowanych narzędzi do zarządzania i administrowania

Icon for increased developer productivity

Większa produktywność pracy programistów

Instalacja jest prosta, a uruchamianie rozwiązań szybkie, ponadto możesz dynamicznie odpowiadać na zmiany dotyczące aplikacji i konfiguracji i nie musisz z tego powodu przenosić później środowiska wykonawczego.

Wyróżnione produkty

WebSphere Application Server

Elastyczne środowiska wykonawcze umożliwiają tworzenie i łączenie aplikacji. Ponadto całe środowisko, niezależnie od tego, czy jest lokalne, publiczne, w formie chmury prywatnej czy hybrydowej, można zoptymalizować.

WebSphere on Cloud

Z serwera WebSphere Application Server on IBM Cloud możesz skorzystać, wybierając instalację WebSphere Application Server w wersji tradycyjnej lub Liberty.

Open Liberty

To lekki serwer aplikacji Open Source, który stanowi podstawę rozwiązań z rodziny WebSphere Liberty, a ponadto pozwala tworzyć w języku Java mikrousługi i aplikacje od początku przeznaczone dla chmury.

IBM Voice Agent with Watson

Połączenie usług IBM Watson®, takich jak Watson Speech to Text, Watson Conversation i Watson Text to Speech, usprawnia pracę centrum zgłoszeniowego.

WebSphere Remote Server

Jest to rozwiązanie umożliwiające niezawodną i bezpieczną realizację operacji oraz scentralizowane zarządzanie technologiami w sieciach obejmujących od kilku do wielu tysięcy rozproszonych placówek i urządzeń.

Reactive Platform

Za sprawą tego rozwiązania możesz wykorzystać zalety rozproszonej architektury i przetwarzania w chmurze do odświeżenia starych aplikacji i utworzenia nowych.

Microclimate

Sprawdź, jak za pomocą rozwiązania Microclimate w prosty i szybki sposób tworzyć i modernizować w chmurze aplikacje.

Zasoby

Dowiedz się, jakie korzyści może przynieść zastąpienie lokalnych rozwiązań do wdrażania aplikacji rozwiązaniami w chmurze.

Rozwiąż ten trzyminutowy test, aby zobaczyć w jaki sposób chmura i środowisko hybrydowe mogą pomóc Ci wykorzystać pełen potencjał swojej firmy i przeprowadzić jej transformację.

Dowiedz się, ile zaoszczędzisz, przenosząc aplikacje do chmury.

Przeczytaj ten wpis, aby przekonać się, że serwer WebSphere to wciąż idealne środowisko do tworzenia, uruchamiania i skalowania aplikacji, i zobaczyć, jak zmieniało się to rozwiązanie w ciągu ostatnich 20 lat.

Dowiedz się, w jaki sposób firma Verizon przeprowadziła za pomocą architektury Reactive transformację swojej platformy handlowej, dzięki czemu podwoiła swoje wyniki i rezultaty biznesowe podczas wielkiej premiery nowego produktu.

Obejrzyj ten webcast, aby dowiedzieć się więcej o oferowanych przez rozwiązanie Microclimate usługach i narzędziach, za pomocą których można zmodernizować swoje aplikacje w jednym, bezproblemowym środowisku.

Oszacuj pracochłonność migracji realizowanej za pomocą narzędzia WebSphere Application Server Migration Discovery Tool.

Dowiedz się, jak skutecznie zaplanować i ukończyć migrację do nowszej wersji serwera WebSphere Application Server.

Pierwsze kroki

Wypróbuj rozwiązanie IBM WebSphere Application Server on IBM Cloud, aby przekonać się, jak proste jest przeniesienie aplikacji do chmury i obniżenie ponoszonych kosztów.