Wypróbuj AutoAI

Zobacz krótką prezentację rozwiązania IBM Watson® Studio i dowiedz się, dlaczego funkcja AutoAI jest tak przydatna.

Prezentacje produktów i ćwiczenia praktyczne

Udało Ci się już zainstalować rozwiązanie Watson Studio? Zapoznaj się z niniejszymi kursami i przykładowymi zastosowaniami, aby dowiedzieć się więcej o tym produkcie.

Utworzenie, wdrożenie, przetestowanie i ponowne wytrenowanie predykcyjnego modelu uczenia maszynowego

W tym kursie omówiono proces tworzenia predykcyjnego modelu uczenia maszynowego, jego wdrożenia w formie interfejsu API do użytku w aplikacjach, a także proces jego testowania oraz ponownego trenowania na podstawie danych zwrotnych. Wszystko to można zrobić w zintegrowanym i w pełni zunifikowanym środowisku samoobsługowym na platformie IBM Cloud™.

Przejdź do kursu

Utworzenie, wdrożenie, przetestowanie i ponowne wytrenowanie predykcyjnego modelu uczenia maszynowego

Analiza i wizualizacja danych w formacie otwartym za pomocą rozwiązań Apache Spark i Watson Studio

W tym kursie pokazano, jak przy użyciu notatnika Jupyter na platformie Watson Studio lub Apache Spark analizować i wizualizować zestawy danych w formacie otwartym. W tym przykładzie zaczniesz od połączenia danych o wzroście liczebności populacji, przewidywanej długości życia i kodzie ISO kraju w jedną ramkę danych. Następnie, korzystając z biblioteki Pixiedust dla języka Python, przygotujesz kilka zapytań i wizualizacji dotyczących tych danych.

Przejdź do kursu

Analiza i wizualizacja danych w formacie otwartym za pomocą Apache Spark

Zobacz wszystkie kursy

Wystarczy kilka minut, by zacząć pracę z Watson Studio

Wykorzystaj uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję do analizowania swoich danych.

Poznaj Watson Studio Learning Local

Obejrzyj prezentację produktu i dowiedz się, jak przygotować w nim zestaw danych, trenować i oceniać model, utworzyć drzewo decyzyjne i wykonać wiele innych zadań.