Zasoby

Raporty analityków

Gartner Magic Quadrant na temat DSML

Przeczytaj, dlaczego IBM uznano za lidera w raporcie Magic Quadrant 2021 dotyczącym analizy danych i uczenia maszynowego (DSML).

Forrester Wave na temat PAML

Dowiedz się, dlaczego IBM ogłoszono liderem w raporcie The Forrester Wave™: Multimodal Predictive Analytics and Machine Learning (PAML), 3 kw. 2020 r.

IDC MarketScape

Zobacz, dlaczego IBM jest liderem w raporcie IDC 2020 MarketScape dla globalnych platform oprogramowania do zaawansowanego uczenia maszynowego.

Newsletter firmy Gartner na temat strategii ModelOps

Uzyskaj dostęp do bezpłatnego newslettera dla kadry kierowniczej z dwoma raportami firmy Gartner.

Forrester TEI o wytłumaczalnej AI

Zobacz korzyści płynące z monitorowania modelu w raporcie New Technology: The Projected Total Economic Impact™ of Explainable AI and Model Monitoring in IBM Cloud Pak for Data.

Sprawdzanie poprawności technicznej ESG

Zobacz, jak IBM Watson® Studio i IBM Watson® Machine Learning radzą sobie z gromadzeniem i analizowaniem danych na dużą skalę.

Infografika 451 Research

Zobacz infografikę: Strategie ModelOps i inteligentna automatyzacja jako aktywatory transformacji.

Krótkie omówienie 451 Research

Poznaj korzyści tworzenia strategii ModelOps z inteligentną automatyzacją dla aplikacji chmurowych opisane w tym krótkim omówieniu 451 Research.

Raport badawczy Aberdeen

Zapoznaj się z raportem badawczym Aberdeen i dowiedz się, jak synchronizować AI i metodykę DevOps w celu bardziej efektywnego tworzenia aplikacji.

Webinaria

Wiosna 2021: analityka wielkich zbiorów danych i seria webinarów na temat AI

Dowiedz się, co nowego w AI i jak korzystać z najnowszych innowacji dzięki tej serii składającej się z pięciu części.

Zima 2020: analityka wielkich zbiorów danych i seria webinarów na temat AI

Dowiedz się o skalowaniu AI i analityki wielkich zbiorów danych dzięki tej serii składającej się z pięciu części.

DevOps dla AI z firmą Forrester

Dowiedz się, dlaczego przedsiębiorstwa potrzebują metodyki DevOps na potrzeby AI i odkryj, jak współdziałają one w ramach strategii ModelOps.

Opracowania, informacje o rozwiązaniach i infografiki

Podręcznik nabywcy platformy danych i AI

Uzyskaj odpowiedzi na pytania związane z wyborem odpowiedniej platformy danych i AI w celu przyspieszenia transformacji cyfrowej i osiągnięcia większego zwrotu z inwestycji.

Krótkie omówienie rozwiązania IBM Cloud Pak for Data

Zapoznaj się z omówieniem platformy IBM Cloud Pak® for Data, która umożliwia wdrożenie rozwiązania Watson Studio w środowisku wielu chmur.

Krótkie omówienie rozwiązania Watson Studio

Zapoznaj się z omówieniem sposobu, w jaki produkt pomaga analitykom danych i analitykom biznesowym tworzyć modele, szkolić je i zarządzać nimi oraz dostarczać aplikacje oparte na AI.

Uprość zarządzanie ryzykiem modelu

Odkryj 5 sposobów uproszczenia zarządzania ryzykiem modelu AI.

Zarządzanie AI

Dowiedz się, czym jest zarządzanie AI i dlaczego jest tak ważne.

Badanie IBM dotyczące łagodzenia odchyleń

Postępuj wg wskazań, aby dowiedzieć się, jak zachować bezstronność modelu.

Społeczności i dokumentacja

Społeczność Watson Studio

Ucz się i współpracuj z innymi, korzystając z platformy Watson Studio przy projektach AI.

Serwis Stack Overflow

Uzyskaj odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące produktu.

Repozytorium Github

Zapoznaj się z filmami demonstracyjnymi, samouczkami, przykładowymi aplikacjami i innymi informacjami na temat analityki wielkich zbiorów danych z IBM.

Zapoznaj się z dokumentacją

Dowiedz się więcej na temat tego, co można uzyskać z pomocą usługi Watson Studio na platformie IBM Cloud Pak for Data as a Service, m.in. dzięki nagraniom wideo na temat kluczowych zadań.

Środowiska Open Source

Testuj i wdrażaj modele uczenia maszynowego przy użyciu popularnych narzędzi, bibliotek i środowisk.

Prezentacje produktów i samouczki

IBM Machine Learning Accelerator

Zapoznaj się z informacjami o funkcjach tej kompleksowej platformy do nauki.

Tworzenie przepływów SPSS Modeler

Dowiedz się, jak graficznie tworzyć i oceniać modele uczenia maszynowego przy użyciu przepływów IBM® SPSS® Modeler.

Prezentacja przepływów SPSS Modeler

Stwórz model uczenia maszynowego SPSS, który ocenia ryzyko rezygnacji klienta i zapisuje wyniki.

Nagrania demonstracyjne

Narzędzie do modelowania sieci neuronowych

Przekonaj się, jak szybko można stworzyć model za pomocą tego narzędzia wykorzystującego funkcje uczenia głębokiego.

Wdrażanie modeli

Dowiedz się, jak tworzyć i prototypować modele, monitorować wdrożenie i przekwalifikowywać modele na nowych danych.

Wprowadzenie do IBM Watson® Studio Desktop

Zobacz, jak opracowywać dane i budować modele w środowisku lokalnym z wizualnymi narzędziami typu „przeciągnij i upuść”.

Modelowanie optymalizacji decyzji

Zobacz, jak użyć asystenta modelowania w celu stworzenia modelu optymalizacji decyzji dotyczących planowania popytu na dostawy.

Szkolenia i certyfikacje

Proces nauki

Zapoznaj się z nagraniami demonstracyjnymi, kursami online i quizami, aby zdobyć podstawową wiedzę i sprawdzić umiejętności.

Poradniki wideo

Dowiedz się, jak zwiększyć produktywność pracy w jednym środowisku z czołowym oprogramowaniem Open Source i IBM.

Podstawy Watson Studio

Dowiedz się więcej z tego materiału wideo, który stanowi część szkolenia dla architekta rozwiązań — certyfikacji platformy IBM Cloud Pak for Data.

Kurs szybkiego prototypowania ML

Dowiedz się, jak stworzyć zautomatyzowany potok w ramach kursu Machine Learning Rapid Prototyping with IBM Watson Studio.

Dokumentacja instruktażowa dla popularnych zadań

Opracowywanie danych

Korzystaj z narzędzia Data Refinery na platformie IBM Cloud Pak for Data, aby czyścić i kształtować dane tabelaryczne za pomocą graficznego edytora przepływu.

Utwórz notatniki Jupyter

Zobacz, jak utworzyć plik notatnika, użyć przykładowego notatnika lub wykorzystać własny notatnik w rozwiązaniu Watson Studio na platformie IBM Cloud Pak for Data.

Programuj i uruchamiaj notatniki

Zapoznaj się z przewodnikami i nagraniami pokazującymi, jak zakodować i uruchomić notatnik Open Source.

Buduj modele wizualnie

Szybko przygotowuj dane i twórz modele za pomocą funkcji wizualnych narzędzia IBM® SPSS® Modeler na platformie IBM Watson Studio.

Pierwsze kroki z narzędziem AutoAI

Dowiedz się więcej o niewymagającym kodu rozwiązaniu do tworzenia i wdrażania modeli uczenia maszynowego.

Optymalizuj decyzje

Dowiedz się więcej o korzystaniu z czołowych w branży rozwiązań IBM do optymalizacji rozwiązań w produkcie Watson Studio.

Przygotowywanie modeli do monitorowania

Dowiedz się, jak używać produktu IBM Watson® OpenScale™ do śledzenia i monitorowania modeli pomiarów jakości, rzetelności i dryftu.

Zarządzanie ryzykiem modelu

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu do zarządzania ryzykiem modelu w celu porównania i oceny modeli.

Zacznij od razu

Prognozuj i optymalizuj wyniki za pomocą modeli AI i uczenia maszynowego.