Blogi

Budowanie niestandardowych modeli rozpoznawania mowy w ciągu zaledwie kilku minut

Dowiedz się, jak szybko tworzyć niestandardowe modele mowy przy użyciu usługi IBM Watson — bez umiejętności programowania.

Jak wytresować własnego „smoka” mowy

Przeczytaj informacje na temat wymagań usługi Watson Speech to Text, metodologii i niektórych sprawdzonych procedur, które są inspirowane doświadczeniami rzeczywistych klientów.

Wymiana starego systemu IVR na rozwiązanie IBM Watson

Wytyczne dotyczące sposobu dodawania nowego lub istniejącego wirtualnego asystenta do nowego systemu Watson IVR.

Zasoby

Dokumentacja

Zapoznaj się z podręcznikiem produktu, w którym znajdziesz informacje jak rozpocząć pracę, jak dostosować wszystkie funkcje i jak z nich korzystać.

Skorowidz API

Zobacz techniczne specyfikacje interfejsu API dotyczące wszystkich potrzeb związanych z programowaniem.

Pakiety SDK do pobrania

Pobierz repozytorium IBM Watson® SDK z serwisu GitHub.

Demo produktu Speech to Text

Obejrzyj naszą najnowszą demonstrację, w ramach której porównaliśmy wytrenowany model z modelem podstawowym.

Społeczność IBM Watson Community

Korzystaj z doświadczenia innych użytkowników i konsultuj się z ekspertami z wielu różnych dziedzin.

Pierwsze kroki z Watson Speech to Text