Co sprawia, że usługa Watson Natural Language Understanding jest wyjątkowa?

Kategorie

Porządkuj treści według kategorii, stosując pięciopoziomową hierarchię klasyfikacji.

Pojęcia

Identyfikuj ważne pojęcia, które niekoniecznie zostały bezpośrednio przywołane w tekście.

Emocje

Analizuj wydźwięk emocjonalny określonych wyrażeń w tekście lub całego dokumentu.

Obiekty

Odnajduj w tekście odwołania do osób, miejsc, wydarzeń i innych typów obiektów.

Słowa kluczowe

Przeszukuj treści pod kątem konkretnych słów kluczowych.

Metadane

W przypadku danych takich jak kod HTML lub adres URL uzyskuj informacje na temat autora witryny, tytułu strony i daty publikacji.

Relacje

Rozpoznawaj, kiedy dwa obiekty są ze sobą powiązane i określaj typ łączącej ich relacji.

Role semantyczne

Analizuj zdania, wyodrębniając z nich podmiot, orzeczenie i dopełnienie, i identyfikuj obiekty i słowa kluczowe pełniące rolę wykonawcy lub odbiorcy czynności.

Sentyment

Analizuj sentyment względem konkretnych obiektów docelowych w tekście oraz sentyment całego dokumentu.

Modele niestandardowe

Identyfikuj niestandardowe obiekty i relacje charakterystyczne dla danej dziedziny dzięki Watson Knowledge Studio.

Pierwsze kroki z usługą Watson Natural Language Understanding

Rozpocznij korzystanie z usługi Watson Natural Language Understanding w kilka minut