Jak działa usługa Watson Natural Language Understanding?

Interpretacja języka naturalnego umożliwia przeprowadzanie analiz tekstu w celu wyodrębnienia z treści metadanych takich jak pojęcia, obiekty, słowa kluczowe, kategorie, sentyment, emocje, relacje czy role semantyczne.

Korzyści

Niezwykły potencjał analiz

Korzystaj z pełnego pakietu zaawansowanych funkcji analiz tekstu w celu wyodrębniania obiektów, relacji, słów kluczowych, ról semantycznych i innych elementów.

Szeroki wybór języków

Obecnie możliwa jest interpretacja tekstów w trzynastu różnych językach, a z czasem będzie ich coraz więcej.

Dostosowanie do dziedziny

Analizując swoje dane, zastosuj wiedzę o obiektach i relacjach charakterystycznych dla Twojej branży lub organizacji.

Opisy osiągnięć klientów

Opinie klientów

System Watson jest odpowiedzialny za jakieś 80 procent tego, co aktualnie robimy. Jesteśmy całkowicie oddani Watsonowi.

— Chris Sykes, dyrektor generalny, Volume Ltd.

Czytaj więcej →

IBM Watson interpretuje język naturalny w sposób, który przekształca zwykłą rozmowę dotyczącą zapytania klienta w decyzję o zakupie.

– Tim Howard, dyrektor ds. marketingu, Deltic Group

Czytaj więcej →

Watson to prawdziwa potęga w dziedzinie przetwarzania języka naturalnego.

– Greg Woolf, założyciel i dyrektor generalny, Catalyst Investors

Czytaj więcej →

Funkcje usługi Natural Language Understanding

Kategorie

Porządkuj treści według kategorii, stosując pięciopoziomową hierarchię klasyfikacji.

Pojęcia

Identyfikuj ważne pojęcia, które niekoniecznie zostały bezpośrednio przywołane w tekście.

Emocje

Analizuj wydźwięk emocjonalny określonych wyrażeń w tekście lub całego dokumentu.

Obiekty

Odnajduj w tekście odwołania do osób, miejsc, wydarzeń i innych typów obiektów.

Słowa kluczowe

Przeszukuj treści pod kątem konkretnych słów kluczowych.

Sentyment

Analizuj sentyment względem konkretnych obiektów docelowych w tekście oraz sentyment całego dokumentu.

Pierwsze kroki z usługą Watson Natural Language Understanding

Rozpocznij korzystanie z usługi Watson Natural Language Understanding w kilka minut