Czym jest Tekton?

Czym jest Tekton?

Tekton to otwarte, niezależne od dostawcy środowisko do tworzenia systemów integracji i dostarczania w trybie ciągłym (CI/CD), nadzorowane przez organizację Continuous Delivery Foundation (CDF) (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM). Jako rozwiązanie rodzime dla środowiska Kubernetes Tekton pomaga unowocześniać proces dostarczania ciągłego, oferując branżowe specyfikacje potoków, przepływów i innych elementów składowych. W ten sposób usprawnia i ułatwia wdrożenia w chmurach od różnych dostawców oraz w środowiskach hybrydowych.

IBM umożliwia bezproblemowe korzystanie z zarządzanych systemów CI/CD dzięki potokom Tekton w zestawach narzędzi IBM Cloud™ Continuous Delivery, co pozwala dostarczać aplikacje od początku działające w chmurach od różnych dostawców i w systemach lokalnych, monitorowane przy użyciu zintegrowanego panelu kontrolnego.

Logo Tekton

Cechy i funkcje środowiska Tekton

Prostsze i szybsze wdrażanie aplikacji

Zautomatyzowane procesy to gwarancja spójności i mniejszej liczby błędów. Możesz szybko tworzyć potoki od początku przeznaczone do działania w chmurach od wielu dostawców lub w środowiskach hybrydowych.

Mniejsza złożoność dzięki potokom współużytkowanym

Komponenty Open Source pomagają zestandaryzować narzędzia i procesy CI/CD w kontekście różnych programistów, projektów i organizacji. Ogranicza to liczbę wprowadzanych poprawek i przyspiesza wdrożenie.

Działa w każdym środowisku Kubernetes

Tekton to stuprocentowe rozwiązanie Open Source. Umożliwia tworzenie potoków dostarczania ciągłego na potrzeby wdrażania aplikacji w dowolnym środowisku Kubernetes.

Większa sprawność i kontrola dzięki rodzimej obsłudze środowiska Kubernetes

Potoki Tekton działają w środowisku Kubernetes, wykorzystują klastry Kubernetes jako typy pierwszej klasy, a także używają kontenerów jako elementów składowych.

Brak serwera oznacza większą wydajność

Zasoby chmury są używane tylko na potrzeby wykonywania zadań potoków. Pomaga to ograniczać koszty i skuteczniej nadzorować pracę programistów.

Pierwsze kroki z IBM Cloud

Korzystanie ze środowiska Tekton na platformie IBM Cloud nie wymaga skomplikowanej konfiguracji. Wystarczą następujące usługi:

Chcesz wiedzieć więcej?

IBM Cloud DevOps on Slack

Więcej informacji na ten temat zawiera nasza dokumentacja. W razie pytań skontaktuj się z naszym zespołem za pośrednictwem Slack, rejestrując się tutaj (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM). Możesz też dołączyć do dyskusji na kanale #ask-your-question na stronie Cloud DevOps @ IBM Slack (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM).

Zacznij bezpłatnie na platformie IBM Cloud

Zarejestruj się. Bez podawania numeru karty kredytowej. I bez ograniczeń czasowych.