Przegląd

Chroń dane przedsiębiorstwa przed usunięciem lub modyfikacją

Niezmienialna obiektowa pamięć masowa od IBM Cloud® została zaprojektowana z myślą o tym, by pomagać klientom w przechowywaniu zapisów i zachowywaniu integralności danych w trybie WORM (zapisz raz, odczytuj wiele razy) w sposób niezapisywalny i niekasowalny. Pozwala to chronić dane przed usunięciem lub modyfikacją do końca okresów ich przechowywania i obowiązywania wszelkich ograniczeń prawnych.

Jak to działa

Tworzenie i egzekwowanie strategii przechowywania danych

1. Tworzenie zasobnika pamięci masowej

Wykorzystaj IBM Cloud Object Storage do utworzenia zasobnika pamięci masowej dla danych nieustrukturyzowanych.

2. Ustalanie strategii przechowywania

Przypisz obiekt do zasobnika o określonej lub dziedziczonej strategii przechowywania.

3. Stosowanie blokady prawnej

Zapobiegaj usuwaniu lub nadpisywaniu pojedynczych obiektów.

Przechowywanie na poziomie obiektu

1. Tworzenie zasobnika pamięci masowej

Wykorzystaj IBM Cloud Object Storage do utworzenia zasobnika pamięci masowej dla danych nieustrukturyzowanych.

2. Ustalanie strategii przechowywania

Przypisz obiekt do zasobnika o określonej lub dziedziczonej strategii przechowywania.

3. Stosowanie blokady prawnej

Zapobieganie usuwaniu lub nadpisywaniu pojedynczych obiektów.

Możliwości

Co wyróżnia dane niezmienialne

Kontrola

Możliwość ustawiania strategii przechowywania na poziomie zasobnika i określenia okresu przechowywania

Wsparcie

Obsługa różnych okresów przechowywania określanych przez użytkownika

Opcje

Obiekt zapisany do zasobnika ze strategią przechowywania może dziedziczyć domyślny okres przechowywania lub bazować na okresie przechowywania zdefiniowanym przez użytkownika

Ochrona

W stosunku do pojedynczego obiektu w obrębie zasobnika z przypisaną strategią przechowywania można zastosować zabezpieczenie z powodów prawnych, chroniące obiekt przed usunięciem lub nadpisaniem

Ustawienia

Możliwość korzystania z rozszerzeń API do określania i przeglądania okresu przechowywania na poziomie zasobnika i obiektu

Interfejs użytkownika

Możliwość efektywnego ustawiania okresów przechowywania i zarządzania nimi za pomocą udoskonalonego interfejsu użytkownika