Chroń dane przedsiębiorstwa przed usunięciem lub modyfikacją

Niezmienialna obiektowa pamięć masowa od IBM Cloud™ pomaga klientom przechowywać rekordy i zachowywać integralność danych w niewymazywalny i niedający się nadpisać sposób zgodny z technologią WORM (Write-Once, Read-Many). Chroni dane przed usunięciem lub modyfikacją do końca okresu przechowywania i do czasu obowiązywania stosownych zabezpieczeń z powodów prawnych.

Tworzenie i egzekwowanie strategii przechowywania danych

Przechowywanie danych przez ściśle określony czas (okres przechowywania) wymaga najpierw dodania strategii przechowywania do zasobnika IBM Cloud Object Storage za pomocą interfejsu użytkownika lub interfejsu API. Strategia przechowywania na poziomie zasobnika zapewnia elastyczną możliwość określania domyślnego, minimalnego i maksymalnego okresu przechowywania, co ułatwia nadzorowanie zgodności z wymogami w tym zakresie. 

Przechowywanie na poziomie obiektu 

Niezmienialna obiektowa pamięć masowa od IBM umożliwia także egzekwowanie strategii przechowywania na poziomie obiektu. W tym celu należy wykorzystać domyślne okresy przechowywania określone na poziomie zasobnika lub też niestandardowy okres przechowywania, który można dodać w czasie zapisywania obiektów. Na poziomie obiektu można także zastosować zabezpieczenia z powodów prawnych — chroniące dane przed usunięciem do czasu zakończenia określonego działania kontrolnego. Okres przechowywania i zabezpieczenia z powodów prawnych mogą być stosowane do pojedynczego obiektu lub do wielu obiektów podczas przyjmowania danych do pamięci IBM Cloud Object Storage. Obiektów nie można usunąć do czasu wygaśnięcia okresu przechowywania lub zdjęcia zabezpieczenia z powodów prawnych.

Schemat ilustrujący ochronę danych przed ich usunięciem lub modyfikacją, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Opcje

  • Możliwość ustawiania strategii przechowywania na poziomie zasobnika i określenia okresu przechowywania
  • Obsługa różnych okresów przechowywania określanych przez użytkownika
  • Obiekt zapisany w zasobniku w ramach strategii przechowywania może dziedziczyć domyślny okres przechowywania lub mieć okres przechowywania określony przez użytkownika
  • W stosunku do pojedynczego obiektu w obrębie zasobnika z przypisaną strategią przechowywania można zastosować zabezpieczenie z powodów prawnych, chroniące obiekt przed usunięciem lub nadpisaniem
  • Możliwość korzystania z rozszerzeń API do określania i przeglądania okresu przechowywania na poziomie zasobnika i obiektu
  • Możliwość efektywnego ustawiania okresów przechowywania i zarządzania nimi za pomocą udoskonalonego interfejsu użytkownika

Niezależny raport dotyczący oceny zgodności

Przedsiębiorstwo IBM zwróciło się do firmy Cohasset Associates Inc. z prośbą o niezależną ocenę funkcjonalności niezmienialnej obiektowej pamięci masowej IBM w kontekście wymogów dotyczących zapisywania, składowania i przechowywania zapisów elektronicznych, stawianych przez organizacje SEC (zasada 17a-4(f)), CFTC (zasada 1.31(c)-(d)) i FINRA (zasada 4511(c)). Szczegółowe wyniki oceny można znaleźć w raporcie przygotowanym przez Cohasset Associates Inc. 

→ Przeczytaj raport dotyczący oceny zgodności (PDF, 659 kB)