Szybkie przesyłanie danych do rozwiązania IBM Cloud Object Storage

Możliwości technologii szybkiego przesyłania danych IBM Aspera® są od początku zintegrowane z produktem IBM Cloud® Object Storage, dzięki czemu użytkownik może przesyłać dane do i z rozwiązania IBM Cloud Object Storage za pomocą intuicyjnego, w pełni funkcjonalnego interfejsu. Technologia szybkiego transferu danych Aspera zastosowana w rozwiązaniu IBM Cloud Object Storage usprawnia migrację danych, umożliwiając przesyłanie i pobieranie danych mimo dużych odległości i w różnych warunkach sieciowych. Przesyłanie danych do rozwiązania IBM Cloud Object Storage (ruch danych przychodzących) nie jest obciążone żadnymi kosztami.

Analiza przykładu: BASE Media Cloud

BASE Media Cloud prowadzi globalny portal dystrybucji multimediów i scentralizowany węzeł przechowujący dane. Systemy te bazują na technologii IBM Cloud, IBM Aspera i IBM Cloud Object Storage.

Najczęstsze zastosowania

Przenoszenie danych ze środowiska lokalnego do chmury IBM Cloud

To idealne rozwiązanie do przenoszenia dużych ilości danych z rozwiązań lokalnych do chmury IBM Cloud. Skrócenie czasu potrzebnego do przesłania i zapisania danych pozwala podnieść ogólną produktywność.

Dane w zasięgu ręki

Wykorzystanie technologii szybkiego transferu danych Aspera zastosowanej w rozwiązaniu IBM Cloud Object Storage pozwala na ciągłe przenoszenie danych do pamięci masowej w chmurze, która jest dostępna za pośrednictwem interfejsów API i umożliwia wykorzystywanie danych przez narzędzia analityczne, sztuczną inteligencję (AI) i inne aplikacje działające w chmurze IBM Cloud.

Cechy

W pełni zintegrowany interfejs użytkownika

W portalu IBM Cloud Object Storage klienci mogą przeciągać i upuszczać pliki, a także przesyłać foldery za pomocą technologii szybkiego przesyłania danych Aspera rozwiązania IBM Cloud Object Storage. Aspera zapewnia szybszy transfer danych niż protokół HTTP i sprawia, że aktywne przesyłanie danych jest kontynuowane nawet w wypadku zamknięcia przeglądarki. Użytkownik może wyświetlać, wstrzymywać, wznawiać lub anulować każdy transfer osobno oraz dostosować szybkość przesyłania i domyślne preferencje. Opcja „wszystko w jednym” zapewnia ujednolicone fakturowanie (dla IBM Cloud Object Storage i technologii szybkiego transferu Aspera) oraz wsparcie od jednego dostawcy.

Prędkość i przewidywalność

IBM Cloud Object Storage z technologią szybkiego transferu danych Aspera sprawia, że przesyłanie danych jest skalowalne, bardzo przewidywalne, setki razy szybsze niż w wypadku tradycyjnych transferów TCP i wolne od ograniczeń typowych dla tego protokołu. Dzięki temu przesyłanie danych odbywa się w większości warunków sprawniej, w szczególności w sieciach, w których dochodzi do dużych opóźnień i utraty pakietów.

Przesyłanie danych nieobciążone kosztami

Za pomocą technologii szybkiego przesyłu danych Aspera w rozwiązaniu IBM Cloud Object Storage możesz przesyłać duże ilości danych (ruch przychodzący) bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Za pobieranie danych (ruch wychodzący) naliczane są niskie opłaty zależne od poziomu wykorzystania. Za przechowywanie danych w rozwiązaniu IBM Cloud Object Storage naliczane są standardowe opłaty za przechowywanie.