Która opcja jest odpowiednia dla Ciebie?

Lite

Plan Lite na instancję usługi IBM Watson® Machine Learning obejmuje maksymalnie pięć wdrożonych modeli, 5000 predykcji miesięcznie i 50 jednostkogodzin mocy obliczeniowej miesięcznie. W tym okresie modele można trenować, oceniać i wdrażać w celu obsługi zdarzeń prognozowania. Co najmniej 1 minuta na jedno zadanie treningowe.

Standard

Plan Standard na instancję usługi IBM Watson Machine Learning przewiduje opłatę ryczałtową za każdy tysiąc predykcji i łączną liczbę jednostkogodzin mocy obliczeniowej. Co najmniej 1 minuta na jedno zadanie treningowe.

Professional

Plan Professional na instancję usługi IBM Watson Machine Learning jest oferowany za stałą opłatą miesięczną. Obejmuje 2 000 000 predykcji i 1000 jednostkogodzin mocy obliczeniowej. Co najmniej 1 minuta na jedno zadanie treningowe. Opłata za przekroczenie limitu jest stała i naliczana za każdy tysiąc predykcji i za każdą jednostkogodzinę pojemności.

Szczegółowe informacje o cenach

Zacznij korzystać z Watson Machine Learning w ciągu kilku minut

Zacznij bezpłatnie