Przegląd

Jak to działa

Rejestrowanie Kubernetes

Ilustracja rejestrowania na platformie Kubernetes w produkcie IBM Cloud Log Analysis

Rejestrowanie Kubernetes

Skonfiguruj rejestrowanie na poziomie klastra dla klastra Kubernetes w celu uzyskania dostępu do typów dzienników dla pracownika, zasobnika, aplikacji i sieci. Monitoruj dane pochodzące z wielu źródeł.

Integracja importowania danych

Ilustracja przedstawiająca zarządzanie dziennikami Ubuntu na platformie IBM Cloud

Integracja importowania danych

Monitoruj dzienniki Ubuntu i zarządzaj nimi w scentralizowanym systemie rejestrowania na platformie IBM Cloud.

Dzienniki archiwalne

Ilustracja przedstawiająca archiwizację dzienników z instancji IBM Log Analysis z LogDNA

Dzienniki archiwalne

Zespoły ds. tworzenia i eksploatacji oprogramowania mogą archiwizować dzienniki z poziomu instancji programu IBM Log Analysis. Dzienniki są archiwizowane w zasobniku w instancji IBM Cloud Object Storage.

Cechy

Podnoś umiejętności

Szkolenie z analizy dzienników

Zyskaj umiejętności monitorowania i zarządzania incydentami, korzystając z kursów poświęconych dziennikom w ramach programu nauczania IBM Cloud Professional Site Reliability Engineer (SRE).