Serwer WWW a serwer aplikacji

menu icon

Serwer WWW a serwer aplikacji

Dowiedz się o podobieństwach i różnicach między serwerami WWW i serwerami aplikacji, a także jak współpracują ze sobą, aby dostarczyć większość aplikacji, z których obecnie korzystasz.

Serwer WWW a serwer aplikacji: czym się one różnią?

Według precyzyjnej definicji serwer WWW jest zwykłym podzbiorem serwera aplikacji.

Serwer WWW udostępnia statyczną treść WWW, np. strony HTML, pliki, obrazy, wideo, przede wszystkim w odpowiedzi na żądania protokołu HTTP (Hypertext Transfer Protocol) z przeglądarki WWW.

Serwer aplikacji zazwyczaj może również dostarczać treści WWW, ale jego głównym zadaniem jest umożliwienie interakcji między klientami użytkowników końcowych a kodem aplikacji po stronie serwera — kodem reprezentującym to, co często jest nazywane logiką biznesową — w celu generowania i dostarczania dynamicznej treści, takiej jak wyniki transakcji, w celu wspomagania podejmowania decyzji i analizy w czasie rzeczywistym. Klientem serwera aplikacji może być interfejs użytkownika końcowego aplikacji, przeglądarka WWW lub aplikacja mobilna, a interakcja klient-serwer może odbywać się za pośrednictwem dowolnej liczby protokołów komunikacyjnych.

W praktyce jednak granica między serwerami WWW a serwerami aplikacji rozmyła się, zwłaszcza dlatego, że przeglądarka WWW stała się z wyboru klientem aplikacji, a oczekiwania użytkowników wobec aplikacji WWW i ich wydajności wzrosły.

Większość serwerów WWW obsługuje wtyczki dla języków skryptowych (np. ASP, JSP, PHP, Perl), które umożliwiają serwerowi WWW generowanie treści dynamicznej opartej na algorytmach po stronie serwera. Coraz więcej serwerów aplikacji nie tylko posiada funkcje serwera WWW, ale używa HTTP jako podstawowego protokołu i obsługuje inne protokoły (np. CGI i warianty CGI) do komunikacji z serwerami WWW. Umożliwiają one również aplikacjom WWW korzystanie z usług, takich jak odwrotne proxy, grupowanie, nadmiarowość i równoważenie obciążeń. Usługi te zwiększają wydajność i zapewniają niezawodność oraz umożliwiają programistom skupienie się w mniejszym stopniu na infrastrukturze, a w większym na kodowaniu.

Jeszcze większe zamieszanie powoduje to, że wiele serwerów WWW i niektóre serwery aplikacji są określane — lub same siebie określają — jako serwery aplikacji WWW.

Wniosek jest taki, że najpopularniejsze obecnie serwery WWW i serwery aplikacji są hybrydami obu tych rozwiązań. Większość coraz bardziej rozbudowanych aplikacji, z których obecnie korzystasz, zawiera kombinację statycznych treści WWW i dynamicznych treści aplikacji, dostarczanych za pomocą kombinacji technologii serwera WWW i serwera aplikacji.

Serwery WWW i serwery aplikacji typu Open Source

Na rynku dostępne są niezliczone serwery WWW i serwery aplikacji — jest ich zbyt wiele, aby je tu wymienić. Wybraliśmy z nich najpopularniejsze, darmowe opcje typu Open Source:

Nginx

Nginx (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM) to serwer WWW typu Open Source, który obejmuje takie funkcje, jak odwrotne proxy, równoważenie obciążeń, proxy poczty i funkcje pamięci podręcznej HTTP. Komercyjne, obsługiwane wersje serwera Nginx są również dostępne w serwisie Nginx, Inc. (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM). Według firmy Netcraft (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM) zajmującej się badaniami internetowymi i zapobieganiem cyberprzestępczości, serwer Nginx obsługiwał (zapewniał dostęp za pomocą serwera proxy) prawie 38% wszystkich serwisów WWW na świecie i ponad 25% z miliona najbardziej aktywnych serwisów (stan na grudzień 2019 roku). Do znanych na całym świecie firm korzystających z serwera Nginx należą Dropbox, Netflix i Zynga.

Apache HTTP Server

Apache HTTP Server (znany również po prostu jako „Apache”), po raz pierwszy udostępniony w 1995 roku, jest kolejnym bardzo popularnym darmowym serwerem WWW typu Open Source, który do niedawna obsługiwał więcej serwisów WWW niż jakikolwiek inny serwer WWW — 71% w szczytowym momencie — zanim został wyprzedzony przez serwer Nginx w kwietniu 2019 roku. W grudniu 2019 roku serwer Apache obsługiwał ponad 24% wszystkich serwisów na świecie i 31% z miliona najbardziej aktywnych serwisów.

Apache Tomcat

Apache Tomcat (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM) jest serwerem aplikacji typu Open Source, który wykonuje serwlety Java, renderuje i dostarcza strony WWW zawierające kod JSP oraz obsługuje aplikacje Java Enterprise Edition (Java EE). Tomcat, udostępniony w 1998 r., jest najczęściej używanym serwerem aplikacji Java typu Open Source.

Glassfish

Glassfish (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM) jest serwerem aplikacji Java EE typu Open Source opracowanym przez firmę Sun Microsystems w 2006 roku, obecnie hostowanym przez Eclipse Foundation (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM). Glassfish, podobnie jak większość serwerów aplikacji Java, obsługuje serwlety Java, komponenty EJB (Enterprise JavaBeans) i wiele innych, ale może również funkcjonować jako serwer WWW, udostępniając treści WWW w odpowiedzi na żądania HTTP.

Serwery WWW, serwery aplikacji i IBM Cloud®

Serwery WWW i serwery aplikacji pozostaną częścią procesów modernizacji aplikacji, ponieważ zapotrzebowanie na doskonalsze doświadczenia klientów i więcej aplikacji wpływa na operacje biznesowe i IT. Jeśli chodzi o spełnienie takich wymagań, pomocne będzie rozszerzenie automatyzacji. Idealnie byłoby zacząć od małych, udanych projektów, które następnie można skalować i optymalizować na potrzeby innych procesów i w innych częściach organizacji.

Współpracując z IBM, uzyskasz dostęp do opartych na sztucznej inteligencji możliwości automatyzacji, w tym do gotowych przepływów pracy, które pomogą Ci przyspieszyć innowacje, czyniąc każdy proces bardziej inteligentnym.

Wykonaj kolejny krok:

Załóż konto IBM Cloud już dzisiaj.