Przegląd

Zarządzana baza danych PostgreSQL: skalowalność, bezpieczeństwo, odporność

PostgreSQL to obiektowo-relacyjna baza danych SQL korzystająca z indeksowalnego kodu JSON, funkcji publikowania i subskrybowania oraz sterowników. IBM Cloud® Databases for PostgreSQL, nasza oferta bazy danych PostgreSQL w modelu usługowym, pozwala zespołom poświęcać więcej czasu na tworzenie rozwiązań dzięki wysokiej dostępności, harmonizacji kopii zapasowych, odtwarzaniu z zadanego momentu i łatwemu odczytywaniu replik.

Przykłady użycia

Aplikacje WWW i mobilne

Diagram przedstawiający architekturę aplikacji WWW i aplikacji dla urządzeń przenośnych

Aplikacje WWW i mobilne

Twórz wysoce skalowalne aplikacje korporacyjne dla milionów użytkowników i integruj implementacje chmurowych baz danych PostgreSQL z aplikacjami Kubernetes.

Inteligentna analiza danych

Schemat przedstawiający architekturę inteligentnej analizy danych

Inteligentna analiza danych

Usługa pozwala tworzyć zaawansowane aplikacje analityczne i z łatwością wizualizować oraz pozyskiwać informacje z danych relacyjnych.

Lokalizacja i odwzorowywanie

Schemat przedstawiający architekturę lokalizacji i odwzorowywania

Lokalizacja i odwzorowywanie

Obsługuj obiekty geograficzne w bazach danych PostgreSQL bez wprowadzania modyfikacji. Aplikacje mogą na przykład przeprowadzać analizę kohortową lokalizacji geograficznej klientów, co pozwala na tworzenie doskonale sprofilowanych kampanii reklamowych, ofert i akcji sprzedażowych.

Konsolidacja baz danych

Schemat przedstawiający architekturę konsolidacji baz danych

Konsolidacja baz danych

Przenieś dotychczasowe bazy danych do IBM Cloud, jednocześnie konsolidując koszty licencji, wycofując serwery i redukując nadmiernie rozrośnięte bazy danych.

Cechy

Potencjał. Elastyczność. Otwartość.

W pełni zarządzana baza PostgreSQL

Baza PostgreSQL w modelu usługowym to oferta, w ramach której IBM zarządza kopiami zapasowymi odtwarzania z zadanego momentu, replikami odczytu, rejestrowaniem, monitorowaniem, skalowaniem, konfiguracją sprzętu i instalowaniem poprawek oprogramowania.

Wysoka dostępność

Wdrożenia PostgreSQL są tworzone z myślą o wysokiej dostępności. Korzystają z wielu stref dostępności, tak aby zapewniać czas pracy na poziomie 99,99% zgodnie z wymogami umowy SLA. Dostęp jest kierowany przez pojedynczy punkt końcowy.

Zaawansowana ochrona

Dane są szyfrowane zarówno w spoczynku, jak i podczas przesyłania. IBM® Key Protect zapewnia szyfrowanie BYOK (Bring Your Own Key). Zabezpieczenia są zgodne z wymogami SOC 2 Type 2, PCI, HIPAA i RODO.

Łatwe skalowanie

Możesz skalować pamięć dyskową i RAM niezależnie i adekwatnie do potrzeb aplikacji, a także skorzystać z funkcji automatycznego skalowania. Dodawaj repliki odczytu do wdrożeń PostgreSQL w celu odciążenia ruchu.

Automatyzacja

Szybkie przejście od fazy projektowej do produkcyjnej dzięki konsoli zarządzania oraz interfejsom CLI i API REST. Możliwość integracji z narzędziami do obsługi infrastruktury jako kodu, takimi jak IBM Cloud Schematics.

Elastyczne opcje

Skaluj pamięć dyskową, pamięć RAM i procesory wirtualne oddzielnie dla każdego wdrożenia PostgreSQL. Rozwój nie wymaga migrowania klas instancji. Opłaty naliczane godzinowo.

Powiązane produkty

IBM Cloud Hyper Protect DBaaS for PostgreSQL

Uruchamiaj bazę PostgreSQL w doskonale chronionym środowisku. Przechowuj dane we w pełni zaszyfrowanej bazie danych.

IBM Cloud Kubernetes Service

Korzystaj z zaawansowanych narzędzi, intuicyjnego interfejsu użytkownika i wbudowanych zabezpieczeń w celu szybkiego dostarczania aplikacji.

IBM Watson® Studio

Buduj i trenuj modele AI. Przygotowuj i analizuj dane w jednym, zintegrowanym środowisku.

IBM liderem

Następne kroki

Rozpocznij pracę z produktem IBM Cloud Databases for PostgreSQL.