Czym jest IBM Cloud Databases for PostgreSQL?

IBM Cloud™ Databases for PostgreSQL oferuje obiektowo-relacyjną bazę danych SQL, uzupełnioną o znakomite dodatki, takie jak indeksowalna składnica JSON, funkcje publikacji/subskrypcji oraz sterowniki.

Cechy i funkcje rozwiązania Databases for PostgreSQL

W pełni zarządzane rozwiązanie

Programiści mogą skupić się na tworzeniu aplikacji zamiast zajmować się kwestiami wysokiej dostępności, kopii zapasowych, rejestrów, monitorowania i skalowania, konfiguracją sprzętu czy instalacją poprawek dla oprogramowania. IBM umożliwia natychmiastową integrację z produktami IBM Identity and Access Management i IBM Cloud Activity Tracker, aby zwiększyć zakres kontroli i nadzoru nad dostępem.

Wysoka dostępność

Każde wdrożenie rozwiązania Databases for PostgreSQL ma formę konfiguracji klastrowej o wysokiej dostępności. Wszystkie wdrożenia korzystają z wielu stref dostępności, z trzema centrami przetwarzania danych w wybranym regionie, jeśli tylko są one dostępne. Baza danych jest udostępniania za pośrednictwem pojedynczego punktu końcowego, dzięki czemu konfiguracja sterowników jest prosta, a przełączanie awaryjne bazy danych nie sprawia żadnych problemów.

Bezpieczeństwo klasy korporacyjnej

Wszystkie dane są szyfrowane zarówno w spoczynku, jak i w ruchu. Integracja z narzędziem IBM Key Protect pozwala wprowadzić własny klucz szyfrowania pamięci dyskowej. Wszystkie przesyłane dane używają protokołu TLS, a dane w spoczynku są zawsze domyślnie szyfrowane. Kopie zapasowe baz danych są również automatycznie szyfrowane w spoczynku. Dodatkową kontrolę nad dostępem i mechanizmami audytu zapewnia możliwość ustawienia białych list adresów IP i integracja z produktami IBM Identity and Access Management oraz IBM Cloud Activity Tracker. Usługa uzyskała certyfikat SOC 2 (typu 1) i spełnia wymogi ustawy HIPAA.

Skalowalność

Rozwiązanie Databases for PostgreSQL umożliwia skalowanie pamięci dyskowej i RAM niezależnie, tak aby ułatwić znalezienie konfiguracji adekwatnej do wymogów aplikacji. Nie musisz już wybierać między rozmiarami instancji. Możesz rozpocząć od małej konfiguracji i stopniowo ją rozbudowywać dzięki elastycznej możliwości skalowania pionowo.

Automatyzacja

Błyskawiczne przechodzenie od rozmów przy tablicy konferencyjnej po konkretne działania w środowisku produkcyjnym dzięki konsoli zarządzania, interfejsowi wiersza komend (CLI) i interfejsowi API REST. Konsola zarządzania oferuje takie funkcje, jak ustawienia bazy danych i administrowanie kopiami zapasowymi, a z kolei interfejsy CLI i API obsługują zdarzenia związane z cyklem życia bazy danych, m.in. udostępnianie, usuwanie, tworzenie użytkowników i skalowanie. Ponadto usługa oferuje opcje administrowania w chmurze dostępne w ramach wtyczki IBM Cloud CLI.

Ekonomiczność

Opłata za rozwiązanie Databases for PostgreSQL jest naliczana w cyklu godzinowym, co pozwala na oddzielne skalowanie pamięci dyskowej i RAM dla każdego wdrożenia. Dzięki temu rozbudowa nie wymaga już przenoszenia klas instancji.

Jak klienci używają tego rozwiązania

Aplikacje WWW i mobilne

Możesz tworzyć aplikacje korporacyjne o dużej skalowalności i przeznaczone dla milionów użytkowników.

Schemat architektury aplikacji WWW i mobilnych

Inteligentna analiza danych

Usługa pozwala tworzyć zaawansowane aplikacje analityczne i z łatwością wizualizować oraz pozyskiwać informacje z danych relacyjnych.

Schemat architektury aplikacji do inteligentnej analizy danych

Lokalizacja i odwzorowywanie

Użytkownik od razu ma dostęp do rozszerzenia PostGIS, które ułatwia przetwarzanie obiektów geograficznych w rozwiązaniu Databases for PostgreSQL. Aplikacje mogą na przykład przeprowadzać analizę kohortową lokalizacji geograficznej klientów, co pozwala na tworzenie doskonale sprofilowanych kampanii reklamowych, ofert i akcji sprzedażowych.

Schemat architektury do lokalizowania i odwzorowywania

Konsolidacja baz danych

Możesz przenieść swoje starsze bazy danych do IBM Cloud i jednocześnie skonsolidować koszty licencji, wycofać z użytku serwery i uporządkować bazy.

Schemat architektury do konsolidacji baz danych

Pierwsze kroki z IBM Cloud Databases for PostgreSQL