Czym jest IBM Cloud Databases for PostgreSQL?

IBM Cloud™ Databases for PostgreSQL to zarządzana baza danych PostgreSQL w modelu usługowym, która pozwala zespołom skupiać się na tworzeniu oprogramowania. Oferuje mechanizmy wysokiej dostępności, harmonizacji kopii zapasowych, odtwarzania z zadanego momentu (Point-In-Time-Recovery — PITR) czy odczytu replik, a wszystkie one są dostępne za naciśnięciem przycisku.

PostgreSQL to obiektowo-relacyjna baza danych SQL, uzupełniona o znakomite dodatki, takie jak indeksowalna składnica JSON, funkcje publikacji/subskrypcji oraz sterowniki. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej bazy danych, zapoznaj się z materiałem „Wszystko o PostgreSQL”.

Cechy i funkcje rozwiązania Databases for PostgreSQL

W pełni zarządzana baza PostgreSQL

Dzięki bazie PostgreSQL oferowanej jako usługa programiści mogą skupić się na tworzeniu aplikacji zamiast zajmować się kwestiami wysokiej dostępności, odtwarzania z zadanego momentu, rejestrów, monitorowania i skalowania, konfiguracją sprzętu czy instalacją poprawek dla oprogramowania. IBM umożliwia natychmiastową integrację z produktami IBM Identity and Access Management i IBM Activity Tracker, aby zwiększyć zakres kontroli i nadzoru nad dostępem. Ponadto usługa Databases for PostgreSQL jest automatycznie zintegrowana z usługą IBM Log Analysis with LogDNA, co pozwala na przeglądanie, debugowanie i eliminowanie problemów na podstawie dzienników bazy danych bezpośrednio z poziomu konsoli LogDNA.

Wysoka dostępność

Każde wdrożenie rozwiązania IBM Cloud Databases for PostgreSQL ma formę konfiguracji klastrowej o wysokiej dostępności. Wszystkie wdrożenia korzystają z wielu stref dostępności, z trzema centrami przetwarzania danych w wybranym regionie, jeśli tylko są one dostępne. To pozwala spełniać wymogi wynikające z umów SLA przewidujące dostępność usług na poziomie 99,99%. Baza danych jest udostępniania za pośrednictwem pojedynczego punktu końcowego, dzięki czemu konfiguracja sterowników jest prosta, a przełączanie awaryjne bazy danych nie sprawia żadnych problemów.

Bezpieczeństwo klasy korporacyjnej

Wszystkie dane są szyfrowane zarówno w spoczynku, jak i w ruchu. Integracja z narzędziem IBM Key Protect pozwala wprowadzić własny klucz szyfrowania pamięci dyskowej. Wszystkie przesyłane dane używają protokołu TLS, a dane w spoczynku są zawsze domyślnie szyfrowane. Kopie zapasowe baz danych są również automatycznie szyfrowane w spoczynku. Dodatkową kontrolę nad dostępem i mechanizmami audytu zapewnia możliwość ustawienia białych list adresów IP i integracja z produktami IBM Identity and Access Management oraz IBM Cloud Activity Tracker. Usługa uzyskała certyfikaty SOC 2 (typu 2), ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 i spełnia wymogi ustawy HIPAA.

Skalowalność

Rozwiązanie Databases for PostgreSQL umożliwia skalowanie pamięci dyskowej i RAM niezależnie, tak aby ułatwić znalezienie konfiguracji adekwatnej do wymogów aplikacji. Do zarządzanych wdrożeń PostgreSQL można również dodać repliki do odczytu, tak aby odciążyć główną bazę danych. Repliki do odczytu zwiększają dostępność danych podczas usuwania skutków katastrofy, pozwalając zachowywać większą ciągłość biznesową i osiągać lepszą wydajność.

Automatyzacja

Błyskawiczne przechodzenie od rozmów przy tablicy konferencyjnej po konkretne działania w środowisku produkcyjnym dzięki konsoli zarządzania, interfejsowi wiersza komend (CLI) i interfejsowi API REST. Konsola zarządzania oferuje takie funkcje, jak ustawienia bazy danych i administrowanie kopiami zapasowymi, a z kolei interfejsy CLI i API obsługują zdarzenia związane z cyklem życia bazy danych, m.in. udostępnianie, usuwanie, tworzenie użytkowników i skalowanie. Ponadto usługa oferuje opcje administrowania w chmurze dostępne w ramach wtyczki IBM Cloud CLI.

Ekonomiczność

Opłata za rozwiązanie Databases for PostgreSQL jest naliczana w cyklu godzinowym, co pozwala na oddzielne skalowanie pamięci dyskowej i RAM oraz wirtualnych procesorów CPU dla każdego wdrożenia. Dzięki temu rozbudowa nie wymaga już przenoszenia klas instancji.

Jak klienci używają PostgreSQL

Aplikacje WWW i mobilne

Możesz tworzyć aplikacje korporacyjne o dużej skalowalności i przeznaczone dla milionów użytkowników.

Jak połączyć wdrożenie chmurowej bazy danych PostgreSQL z aplikacją kubernetes

Schemat architektury aplikacji WWW i mobilnych

Inteligentna analiza danych

Usługa pozwala tworzyć zaawansowane aplikacje analityczne i z łatwością wizualizować oraz pozyskiwać informacje z danych relacyjnych.

Schemat architektury aplikacji do inteligentnej analizy danych

Lokalizacja i odwzorowywanie

Użytkownik od razu ma dostęp do rozszerzenia PostGIS, które ułatwia przetwarzanie obiektów geograficznych w rozwiązaniu Databases for PostgreSQL. Aplikacje mogą na przykład przeprowadzać analizę kohortową lokalizacji geograficznej klientów, co pozwala na tworzenie doskonale sprofilowanych kampanii reklamowych, ofert i akcji sprzedażowych.

Dowiedz się, jak uruchamiać złożone zapytania geoprzestrzenne z wykorzystaniem rozszerzeń PostGIS i pgRouting

Schemat architektury do lokalizowania i odwzorowywania

Konsolidacja baz danych

Możesz przenieść swoje dotychczasowe bazy danych do IBM Cloud i jednocześnie skonsolidować koszty licencji, wycofać z użytku serwery i uporządkować bazy.

Jak przenieść dotychczasowe bazy danych

Schemat architektury do konsolidacji baz danych

Poznaj tę technologię

duży port rzeczny

Wszystko o PostgreSQL

Poznaj wszystkie funkcje i korzyści zapewniane przez PostgreSQL — zaawansowaną bazę danych Open Source.

mnóstwo połączonych ze sobą kolumn sześciokątnych

Przewodnik po bazach danych SQL

Z tego podręcznika dowiesz się, jak działają relacyjne bazy danych i jak wypadają na tle innych rozwiązań bazodanowych.

Skręcony prostokąt i walec

Bazy danych w chmurze od IBM

Bogata oferta baz danych SQL i NoSQL przeznaczona do obsługi obciążeń transakcyjnych, aplikacji WWW i mobilnych oraz błyskawicznych analiz.

Pierwsze kroki z IBM Cloud Databases for PostgreSQL