Charakterystyka produktu Cloudant

W pełni zarządzane rozwiązanie

Dowiedz się więcej

Usługa IBM Cloud udostępnia w pełni zarządzaną, rozproszoną bazę danych dokumentów JSON. Umożliwia błyskawiczne wdrożenie instancji, tworzenie baz danych i niezależne skalowanie przepustowości i pojemności, tak by w każdym momencie baza spełniała wymagania Twoich aplikacji. Specjalistyczna wiedza IBM uwalnia Cię od konieczności samodzielnego wdrażania sprzętu i oprogramowania oraz instalowania poprawek i aktualizacji — a przy tym usługa objęta jest gwarancją SLA dostępności na poziomie 99,95 procent.

Bezpieczeństwo

Dowiedz się więcej

Usługa Cloudant jest zgodna z normami ISO 27001, SOC 2 (typ 2) oraz gotowa na wdrożenie w środowiskach podlegających ustawie HIPAA. Wszystkie dane są szyfrowane podczas przesyłania i w spoczynku, a ponadto dostępna jest opcja zarządzania kluczami zdefiniowanymi przez użytkownika za pośrednictwem rozwiązania IBM Key Protect. Usługa Cloudant na życzenie może być także realizowana wyłącznie przez personel z obywatelstwem krajów UE.

Globalna dostępność

Dowiedz się więcej

Dzięki dostępności we wszystkich regionach chmury IBM Cloud i ponad 55 centrach przetwarzania danych na całym świecie usługa Cloudant może zostać w prosty sposób wdrożona w ośrodkach na różnych kontynentach, w konfiguracji gotowej na usuwanie skutków awarii i katastrof. Tak duży zasięg oznacza również możliwość poziomego skalowania aplikacji na cały świat, tak by była w stanie obsługiwać miliony użytkowników i terabajty danych, rozwijając się wraz z Twoją firmą. Wszystkie instancje usługi Cloudant są wdrożone w klastrach rozmieszczonych w różnych, właściwych dla regionu strefach dla zapewnienia wysokiej dostępności, zatem możesz liczyć na wysoki poziom odporności bez dodatkowych kosztów.

Elastyczność danych

Dowiedz się więcej

Masz do dyspozycji elastyczny schemat JSON i zaawansowany interfejs API kompatybilny z Apache CouchDB™ i zapewniający dostęp do licznych bibliotek językowych oraz narzędzi przydatnych w szybkim tworzeniu nowych aplikacji lub składników.

Niezawodna replikacja

Dowiedz się więcej

Przenieś dane aplikacji bliżej wszystkich miejsc, w których są potrzebne — by dostęp do nich był zapewniony nieprzerwanie, w trybie offline i online. Cloudant pomaga w budowaniu aplikacji PWA, tworzeniu oprogramowania w architekturze dającej preferencje danym offline lub manipulowaniu danymi na urządzeniach brzegowych.

Zaawansowany bezserwerowy interfejs API

Dowiedz się więcej

Możesz wzbogacać swoje aplikacje dzięki wbudowanej obsłudze zapytań o dane klucz-wartość, MapReduce, pełnotekstowych i geoprzestrzennych, wychodzących poza proste porównanie z prostokątem ograniczającym. Strumieniowe przesyłanie zmian pozwala na bezproblemową integrację z aplikacjami i funkcjami chmury IBM Cloud sterowanymi przez zdarzenia.

Languages

Aplikacje mobilne dla systemów Android i iOS

Biblioteka Cloudant Sync służy do przechowywania i indeksowania lokalnych danych JSON oraz wysyłania zapytań o te dane na urządzeniach mobilnych. Ponadto synchronizuje dane między wieloma urządzeniami. Synchronizacją steruje Twoja aplikacja. Biblioteka zawiera także metody pomocnicze do wykrywania i eliminowania konfliktów, zarówno na urządzeniu lokalnym, jak i w zdalnej bazie danych.

SDK/biblioteka kliencka

Android/JavaSE

iOS (CDTDataStore)

Java™

java-cloudant to oficjalna biblioteka bazy danych IBM Cloudant NoSQL DB dla chmury IBM Cloud, przeznaczona dla języka Java. Tutaj znajdziesz informacje o instalowaniu biblioteki poprzez dodanie jej jako komponentu zależnego do kompilacji Maven lub Gradle, a także szczegóły i przykłady przydatne w stosowaniu biblioteki.

Instalacja biblioteki

Swift

Dostępna jest obsługiwana biblioteka do pracy z bazą danych Cloudant NoSQL DB. Biblioteka nosi nazwę SwiftCloudant i instaluje się ją za pomocą menedżera cocoapods. Biblioteka ma status wydania wstępnego. W związku z tym nie obsługuje obecnie całego interfejsu API bazy Cloudant NoSQL DB.

Dowiedz się więcej

Node.js

nodejs-cloudant to oficjalna biblioteka bazy danych Cloudant NoSQL DB dla środowiska Node.js.

Biblioteka nodejs-cloudant

Python

Dostępna jest zgodna biblioteka do pracy z bazą Cloudant NoSQL DB w języku Python.

Pobierz aktualne wydanie tej biblioteki

Wystarczy kilka minut, by rozpocząć korzystanie z bazy Cloudant

Zarządzana usługa bazodanowa NoSQL, dzięki której dane znajdują się tam, gdzie akurat powinny się znajdować — i są łatwo dostępne w trybie online i offline.