Przegląd

Wykorzystaj moc sztucznej inteligencji w kompleksowym rozwiązaniu integracji w chmurze

Sprostaj rosnącemu popytowi, pomóż obniżyć koszty i zwiększyć sprawność działania w rozbudowanych zespołach dzięki rozwiązaniu integracji wykorzystującemu sztuczną inteligencję. IBM Cloud Pak® for Integration zawiera elastyczne komponenty oprogramowania dla chmury hybrydowej, które razem tworzą najobszerniejszy dostępny zestaw możliwości integracji.

Zarządzanie interfejsami API ↓
Integracja aplikacji ↓
Przesyłanie komunikatów w przedsiębiorstwie ↓
Strumieniowe przesyłanie zdarzeń ↓
Szybkie przesyłanie danych ↓
Kompleksowe zabezpieczenia ↓

Zarządzanie interfejsami API

Integracja aplikacji

Przesyłanie komunikatów w przedsiębiorstwie

Strumieniowe przesyłanie zdarzeń

Szybkie przesyłanie danych

Kompleksowe zabezpieczenia

Fundament automatyzacji

Wspólne komponenty

Dłoń trzymająca łączące się kropki

Utwórz raz i skorzystaj ponownie

Zestaw wspólnych komponentów sztucznej inteligencji i automatyzacji zasila każdy pakiet IBM Cloud Pak i zapewnia bezpieczną integrację między tymi komponentami, dzięki czemu system można utworzyć raz, a następnie ponownie wykorzystać go w działaniach IT i biznesowych. Oto kluczowe komponenty:

  • Eksploracja procesów umożliwiająca identyfikowanie trendów, wzorców i szczegółów dotyczących rozwoju procesu
  • Eksploracja zadań pozwalająca na znalezienie łatwo dostępnych możliwości zrobotyzowanej automatyzacji procesów
  • Zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA) umożliwiająca automatyzację powtarzających się zadań
  • Ujednolicone repozytorium zasobów służące do przechowywania i współużytkowania artefaktów automatyzacji wielokrotnego użytku
  • Węzeł pojedynczych zdarzeń umożliwiający przetwarzanie danych zdarzeń w czasie rzeczywistym i zasilanie uczenia maszynowego

Orkiestracja pracy

Dwa koncentryczne sześciokąty

Osobista, interaktywna sztuczna inteligencja

Udostępnij pracownikom własną interaktywną sztuczną inteligencję — w ramach narzędzi, których już używają, takich jak poczta elektroniczna, kalendarze i oprogramowanie Slack® do pracy grupowej — aby pomóc im szybciej wykonywać zadania rutynowe i o newralgicznym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa. Zainicjuj pracę z łatwością przez czat, a potężny silnik AI rozpocznie następnie pracę łączącą predefiniowane umiejętności uzyskane w oparciu o wiedzę, którą posiada organizacja, oraz wcześniejsze interakcje.

Kontenery klasy korporacyjnej

Kostka z konektorami umieszczonymi wewnątrz

Wdrażanie w dowolnym miejscu

Usługi Automation Foundation i rozwiązanie IBM Cloud Paks to oprogramowanie kontenerowe działające w systemie Red Hat® OpenShift® – platformie kontenerowej Kubernetes gotowej do użycia w przedsiębiorstwie. Tego rodzaju kontenery są gotowe do wdrożenia w dowolnym miejscu: chmurze hybrydowej, środowisku wielochmurowym i brzegowym. Platforma Red Hat OpenShift oferuje pojedynczy punkt sterowania, który upraszcza orkiestrację we wszystkich środowiskach użytkownika.

IBM certyfikuje szablony kontenerów i zarządza nimi, aby zautomatyzować cykl życia oprogramowania od konfiguracji po monitorowanie, skalowanie, zapewnianie zgodności z przepisami i instalowanie poprawek. Techniki wzmacniania bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko dotyczące nawet typowych słabych punktów.

Następne kroki

Zobacz, w jaki sposób nasze możliwości integracji mogą uprawnić Twoją strategię integracji.

Przypisy

Slack jest zastrzeżonym znakiem towarowym i znakiem usługowym firmy Slack Technologies, Inc.