IBM® Process Mining

Produkt wyróżniony w raporcie Gartner Market Guide for Process Mining z 2021 r.

Wprowadzenie

Czym jest eksploracja procesów?

Eksploracja procesów polega na zastosowaniu przez firmy wyspecjalizowanych algorytmów eksploracji danych do procesów, przypadków i zdarzeń rejestrowanych przez aplikacje korporacyjne w celu zrozumienia rzeczywistej pracy wykonanej przez pracowników, lokalizowania ukrytych wąskich gardeł i wskazywania, gdzie automatyzacja doprowadzi do największych usprawnień.

Dowiedz się więcej o eksploracji procesów →

Przeczytaj raport analityków →

Jak to działa

Co zyskujesz

Funkcje eksploracji procesów

Udoskonalanie modelu i reguł

Wykrywaj reguły biznesowe i logikę biznesową. Dodawaj dane kontekstowe do hipotetycznych scenariuszy na potrzeby automatycznego zarządzania regułami.

Boty i przydziały zasobów

Dostosuj przydziały zasobów w zależności od żądanego poziomu automatyzacji, prognozowanego zwrotu z inwestycji oraz kosztów zasobów.

Porównanie procesu bieżącego z hipotetycznym

Porównuj aktywność, wydajność i koszty bieżącego procesu ze scenariuszami procesów hipotetycznych.

Analiza newralgicznych zasobów

Identyfikuj kluczowych użytkowników procesów, relacje między zasobami i rolami oraz dbaj o zachowanie zgodności.

Mapa aktywności

Wyświetlaj wszystkie zasoby i role związane z poszczególnymi działaniami i przeprowadź szczegółową analizę.

Sprawdzanie zgodności

Porównuj wydajność procesu z modelem, znajdź nieoczekiwane działanie i ujawnij podstawowe przyczyny odchyleń od standardów.

Wielopoziomowa eksploracja procesów

Mapuj i analizuj złożone procesy z wieloma systemami, rozwiązując problemy z tendencyjnymi statystykami i powielaniem danych.

Symulacja

Twórz nieograniczone scenariusze hipotetyczne i znajduj wolne od ryzyka decyzje o automatyzacji w celu uzyskania maksymalnych zwrotów z inwestycji przed implementacją.

Eksploracja zadań

Odkrywaj, monitoruj i analizuj interakcje pracowników z komputerem. Dostrzegaj wzorce, poprawiaj produktywność i uzyskuj rekomendacje dotyczące zrobotyzowanej automatyzacji procesów.

Porównywanie wariantów

Porównaj co najmniej dwa warianty, aby wskazać nieefektywne wykorzystanie czasu i pieniędzy oraz zidentyfikować możliwości poprawy.

Fundament automatyzacji

Wspólne komponenty

Kropki tworzą trójkąt unoszący się nad rysunkiem dłoni

Utwórz raz i wykorzystaj ponownie

Zestaw wspólnych komponentów sztucznej inteligencji i automatyzacji zasila każdy pakiet IBM Cloud Pak® i zapewnia bezpieczną integrację między tymi komponentami, dzięki czemu system można utworzyć raz, a następnie ponownie go wykorzystać w działaniach IT i biznesowych. Kluczowe komponenty:

  • Eksploracja procesów umożliwiająca identyfikowanie trendów, wzorców i szczegółów dotyczących rozwoju procesu.
  • Eksploracja zadań pozwalająca na znalezienie łatwo dostępnych możliwości zrobotyzowanej automatyzacji procesów.
  • Zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA) umożliwiająca automatyzację powtarzających się zadań.
  • Ujednolicone repozytorium zasobów służące do przechowywania i współużytkowania artefaktów automatyzacji wielokrotnego użytku.
  • Węzeł pojedynczych zdarzeń umożliwiający przetwarzanie danych zdarzeń w czasie rzeczywistym i zasilanie uczenia maszynowego.

Orkiestracja pracy

Rozłączone linie tworzące pięciokąt wewnątrz sześciokąta

Osobista, interaktywna sztuczna inteligencja

Udostępnij pracownikom własną interaktywną sztuczną inteligencję — w ramach narzędzi, które są już używane, takich jak poczta elektroniczna, kalendarze i oprogramowanie Slack® do pracy grupowej — aby pomóc im szybciej wykonywać zadania rutynowe i o newralgicznym znaczeniu dla działalności przedsiębiorstwa. Z łatwością zainicjuj pracę przez czat, a zaawansowany mechanizm sztucznej inteligencji zacznie działać, łącząc umiejętności uzyskane w oparciu o wiedzę organizacji oraz wcześniejsze interakcje.

Kontenery klasy korporacyjnej

Trzy ukośne linie wewnątrz kostki

Wdrażanie w dowolnym miejscu

Usługi Automation Foundation i rozwiązanie IBM Cloud Paks to oprogramowanie kontenerowe działające w systemie Red Hat® OpenShift® – platformie kontenerowej Kubernetes gotowej do użycia w przedsiębiorstwie. Tego rodzaju kontenery są gotowe do wdrożenia w dowolnym miejscu: chmurze hybrydowej, środowisku wielochmurowym i brzegowym. Platforma Red Hat OpenShift oferuje pojedynczy punkt sterowania, który upraszcza orkiestrację we wszystkich środowiskach użytkownika.

IBM certyfikuje szablony kontenerów i zarządza nimi, aby zautomatyzować cykl życia oprogramowania od konfiguracji po monitorowanie, skalowanie, zapewnianie zgodności z przepisami i instalowanie poprawek. Techniki wzmacniania bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko dotyczące nawet typowych słabych punktów.

Kluczowe przypadki użycia

Operacje biznesowe

Ikona celu

Eksploruj typowe procesy operacji biznesowych, w tym otwieranie kont i zatwierdzanie ofert, a także procesy specyficzne dla branży, takie jak wnioski o pożyczkę, underwriting ubezpieczeniowy i roszczenia ubezpieczeniowe.

Kadry

Ikona tarczy i osoby

Korzystaj z dokładnych informacji o możliwościach usprawnienia procesów rekrutacji oraz wdrażania. Usprawnij śledzenie wydajności pracowników, szkolenia, zgodność, relacje i żądania.

Finanse i księgowość

Ikona trzech nakładających się na siebie kwadratów

Analizuj zakupy niezależne (maverick buying), terminowość płatności i czas przetwarzania faktur w celu zmniejszenia odchyleń i konieczności ponownego przetwarzania oraz identyfikuj nadmiarowe zasoby ludzkie w celu zwiększenia automatyzacji i oszczędzania kosztów.

Dostarczanie oprogramowania

Ikona zrzutu ekranu

Uzyskuj pełne informacje na temat procesów tworzenia, testowania i wdrażania oprogramowania oraz kontroli dostępu do kodu źródłowego. Analizuj i identyfikuj wydajność migracji, aktualizacji oprogramowania oraz dostarczania poprawek i zarządzania nimi.

Technologie informatyczne a procesy bezpieczeństwa

Ikona tarczy przedstawiającej bezpieczeństwo

Poznaj w pełni procesy wsparcia klienta, odkrywając sposoby kierowania zgłoszeń od przyjęcia po rozwiązanie. Symuluj przyszłe funkcjonowanie sieci i procesy zarządzania w chmurze hybrydowej oraz poznaj mechanizmy kontroli bezpieczeństwa i zarządzania serwerami.

Raporty analityków

Firma IBM uznana liderem technologicznym roku 2021

Organizacja Quadrant Knowledge Solutions w raporcie SPARK Matrix Report for Process Mining przyznała firmie IBM tytuł lidera technologicznego.

Raport NelsonHall NEAT

Dowiedz się, dlaczego rozwiązanie IBM Process Mining zostało uznane za najlepsze w trzech kluczowych segmentach rynku.

Raport Gartner Market Guide for Process Mining

Produkt IBM Process Mining został wyróżniony w raporcie Gartner Market Guide for Process Mining z 2021 roku.