IBM i Salesforce łączą siły, niosąc pomoc organizacjom i osobom fizycznym w weryfikowaniu szczepionek i stanu zdrowia

Przegląd

Pomagamy budować zaufanie do systemu ochrony zdrowia

Jeszcze przed nastaniem pandemii COVID-19 służba zdrowia i sektor biomedyczny borykały się z poważnymi problemami dotyczącymi m.in. zdolności do współdziałania, prywatności i przejrzystości łańcuchów dostaw. Kolejny poważny problem polega na tym, że zastrzeżone systemy elektronicznej dokumentacji medycznej — pochodzące od ponad 700 różnych dostawców — zwykle nie komunikują się między sobą¹. A tylko w USA w roku 2018 wykryto 1750 przypadków podrabiania leków².

Przedłużająca się pandemia stwarza przed sektorem nowe wyzwania, takie jak konieczność adaptacji łańcuchów zaopatrzenia w środki ochrony oraz szybkie postępy prac na terapiami, testami i szczepionkami. Trzeba przy tym dbać o ochronę danych dotyczących stanu zdrowia osób fizycznych, o uzyskiwanie od nich wymaganych zgód, a jednocześnie istnieje pilna potrzeba wykorzystywania takich danych do bezpiecznego przywracania działalności gospodarczej.

Technologia blockchain dowiodła już swojej wartości w służbie zdrowia i sektorze biomedycznym, stwarzając warunki dla budowania zaufania i pracy zespołowej. Nie ulega wątpliwości, że będzie nadal z powodzeniem wykorzystywana do pokonywania kolejnych trudności.

Korzyści

Integralność danych, z których korzysta wiele podmiotów

Podczas gdy instytucje i firmy starają się weryfikować stan zdrowia swoich klientów i pracowników, sieci oparte na technologii blockchain pomagają w zapewnieniu integralności danych, przechowując je w niezmienialnej, pojedynczej wersji. Uczestnicy sieci mogą współdziałać między sobą z pełnym zaufaniem, ponieważ wymianie danych towarzyszy ścisła kontrola dostępu.

Pełne śledzenie pochodzenia

Przechodzenie produktu farmaceutycznego przez kolejne etapy łańcucha dostaw jest rejestrowane w łańcuchu bloków (blockchain). Taki zapis kontrolny pozwala na prześledzenie drogi i pochodzenia produktu aż do samego źródła lub w drugą stronę — do apteki lub sklepu. Takie rozwiązanie jest skutecznym środkiem ochrony przed fałszerstwami, a jeśli konieczne jest wycofanie produktu — wytwórca może go zlokalizować w kilka sekund.

Nowy poziom efektywności działania

Rozstrzyganie sporów, inicjowanie kolejnych etapów transakcji w łańcuchu dostaw, organizacja przeglądu zdjęć medycznych — wszystko to, i o wiele więcej, można zautomatyzować przy wykorzystaniu inteligentnych umów w łańcuchu bloków. Inteligentne umowy automatycznie inicjują działania po spełnieniu ustalonych warunków.

Potrzeby są ogromne

Ponad 140

Tyle szczepionek przeciwko nowemu koronawirusowi jest obecnie opracowywanych na świecie³.

29

Tyle stanów przyspiesza proces odnawiania uprawnień, by emerytowani lekarze mogli wrócić do pracy⁴.

85%

Tyle ankietowanych osób ujawniłoby pracodawcy rozpoznanie u siebie COVID-19, aby móc szybciej wrócić do pracy⁵.

Rozwiązania dla służby zdrowia

Weryfikacja świadectw zdrowia

To rozwiązanie zbudowane w oparciu o rozwiązanie IBM Blockchain umożliwia organizacjom weryfikowanie świadectw zdrowia w sposób nieingerujący w prywatność — a osoby posiadające świadectwa mogą dzięki niemu zarządzać swoimi informacjami w zaszyfrowanym cyfrowym portfelu na smartfonie.

Znajdź nowych dostawców newralgicznych towarów

Trust Your Supplier to oparte na łańcuchu bloków, wiarygodne źródło informacji o dostawcach i tożsamości cyfrowych, które ogranicza ryzyko, a jednocześnie przyspiesza wdrażanie nowych dostawców i współpracę z nowymi dostawcami. 

Rozwiązania dla sektora biomedycznego

Szybsze powiadamianie o wycofaniu leku

KPMG, Merck, Walmart i IBM pod egidą FDA wspólnie zrealizowały projekt służący osiągnięciu zgodności z ustawą Drug Supply Chain Security Act (DSCSA). Pilotaż potwierdził skuteczność opartego na łańcuchu bloków rozwiązania do śledzenia drogi produktu, które radykalnie — z dni do sekund — skraca czas powiadamiania o wycofaniu leku.

Zaufanie i transparentność w badaniach klinicznych

Boehringer Ingelheim i IBM eksplorują możliwość zastosowania łańcucha bloków w badaniach klinicznych. Celem jest zwiększenie zaufania i przejrzystości wśród wszystkich zainteresowanych stron, zwłaszcza w obszarze zgód pacjentów i zarządzania danymi.

Sieć dystrybucji szczepionek oparta na łańcuchu bloków

Sieć oparta na IBM Blockchain pomoże budować zaufanie do nowych szczepionek od momentu ich opracowania aż do podania. Dystrybucję szczepionki można monitorować na każdym etapie, by w każdej chwili móc dostarczyć wiarygodnych informacji producentowi, dystrybutorowi, punktom szczepień i ogółowi społeczeństwa.

Doradztwo związane z łańcuchem bloków

Zasoby

Poznaj technologię blockchain

Zastanawiasz się, czym tak naprawdę jest łańcuch bloków i do czego może się przydać? Z naszej serii materiałów „Blockchain 101” szybko zdobędziesz niezbędną wiedzę o technologii rozproszonego rejestru, rekordach niezmienialnych i działaniu sieci.

IBM Blockchain dla opieki zdrowotnej

Łańcuch bloków szybko przynosi korzyści w sektorze ochrony zdrowia. Z artykułów autorstwa klientów IBM oraz branżowych ekspertów dowiesz się, jak IBM pomaga służbie zdrowia.

Nowe podejście do zarządzania zgodami pacjentów

W skomplikowanych systemach ochrony zdrowia warunkiem efektywnego przekazania opieki jest możliwość uzyskania dostępu do danych i ich właściwego udostępniania. Wykorzystanie łańcucha bloków do zarządzania zgodami pacjentów może podnieść jakość obsługi świadczeniobiorców usług medycznych.

IBM Watson Health

IBM pomaga organizacjom z branży opieki zdrowotnej wykorzystywać dane, technologię — w tym blockchain — i wiedzę specjalistyczną do zwiększania efektywności, odporności i elastyczności.

Lepsze analizy kluczem do lepszej opieki zdrowotnej

Odkryj pasjonujące historie klientów, rozwiązania i zasoby z branży medycznej.

Następne kroki