Analityk Enterprise Strategy Group ocenia IBM Decision Optimization

Dlaczego warto optymalizować decyzje?

IBM Decision Optimization to rodzina oprogramowania do optymalizacji, która udostępnia funkcje analiz preskryptywnych umożliwiające organizacjom podejmowanie lepszych decyzji i osiąganie wyższych wyników biznesowych.

Zobacz, w jaki sposób technologia optymalizacji decyzji przynosi duży zwrot z inwestycji (ROI) w różnych branżach:

Produkty do optymalizowania decyzji

IBM ILOG® CPLEX® Optimization Studio

Szybsze modelowanie optymalizacji dzięki zintegrowanemu środowisku programistycznemu, zaawansowanym solverom do optymalizacji oraz wsparciu dla wielu strategii modelowania optymalizacyjnego.

IBM Decision Optimization for Watson Studio

Połącz optymalizację i techniki uczenia maszynowego w obrębie ujednoliconego środowiska — IBM Watson® Studio — które oferuje opcje modelowania optymalizacyjnego z wykorzystaniem technologii AI.

IBM Decision Optimization Center

Buduj i wdrażaj i kompleksowe aplikacje do podejmowania decyzji, wykorzystując w tym celu graficzny interfejs użytkownika, narzędzia do pracy zespołowej, analizę „co-jeśli”, obsługę modelu danych aplikacji oraz elastyczne opcje wdrażania architektury.

IBM ILOG CPLEX Optimizer for IBM z/OS

Wykorzystuj mechanizm CPLEX Optimizer w systemie IBM z/OS® do rozwiązywania matematycznych modeli programistycznych, takich jak MIP/MIQCP, przy użyciu interfejsów API do modelowania w języku C oraz C++. 

IBM Cloud Pak for Data

IBM Cloud Pak™ for Data to elastyczna wielochmurowa platforma danych, która pomaga upraszczać i automatyzować sposób gromadzenia, organizowania, analizowania i nadzorowania danych w celu szybkiego wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwie z pomocą AI. IBM Decision Optimization wchodzi w skład rozwiązania Watson Studio Premium.

Rozwiązania optymalizacyjne dla Twojej branży

Finanse

Upraszczaj złożone decyzje dzięki oprogramowaniu ułatwiającemu podejmowanie decyzji, tak by świadczyć usługi finansowe na oczekiwanym poziomie i w terminie.

Turystyka i transport

Zadbaj o lepsze przygotowanie przedsiębiorstwa na nieprzewidziane okoliczności. Twórz modele ukierunkowujące, które skracają całkowity czas podroży i podnoszą jakość interakcji z klientami.

Produkcja

Ograniczaj czynniki ryzyka w środowisku, które kładzie nacisk na ciągłą adaptację do zmieniających się warunków produkcyjnych. Optymalizuj wyniki z pomocą analiz uzasadniających konkretne decyzje.

Handel detaliczny

Usprawniaj planowanie asortymentu produktów, uzupełnianie zapasów oraz ustalanie cen i promocji dzięki inteligentnym rozwiązaniom pomagającym w podejmowaniu decyzji.

Służba zdrowia

Ograniczaj koszty przy użyciu technik preskryptywnych, które pozwalają oceniać konsekwencje milionów scenariuszy typu „co-jeśli”. Podejmuj decyzje z myślą o dobru pacjentów.

Energetyka i usługi komunalne

Działaj tak, by unikać kar i osiągać lepsze wyniki biznesowe dzięki inteligentnemu wykorzystaniu sieci. Analizy predykcyjne i techniki uczenia maszynowego ułatwiają planowanie zasobów i tworzenie harmonogramów.

Osiągnięcia klientów

Od 3 do 10 razy niższe koszty przetwarzania całych transakcji

Miliony dolarów zaoszczędzone rocznie dzięki wyeliminowaniu wielu kilometrów zbędnej jazdy

Skrócenie czasu tworzenia spersonalizowanych rozwiązań z dni do minut przy ryzyku niższym o 30%

Szybsze przenoszenie zapasów, niższe koszty robocizny i większe przychody

Obniżone koszty operacyjne i większa wydajność w zakresie świadczonych usług

Od 30 do 40% szybsze przetwarzanie w celu przeprowadzania większej liczby symulacji

Zasoby

Skrócone omówienie rozwiązania

Skorzystaj z możliwości optymalizacji decyzji w programie IBM Watson Studio.

Lista odtwarzania wideo

Poznaj kluczowe funkcje i możliwości produktu IBM ILOG CPLEX Optimization Studio.

Skrócone omówienie rozwiązania

Dlaczego IBM ILOG CPLEX Optimization Studio to najlepszy wybór w kwestii podejmowania decyzji.

Lista odtwarzania wideo na tematy techniczne

Dowiedz się, jak z pomocą rozwiązania Watson Studio budować i wdrażać technologię uczenia maszynowego i modele optymalizacji.