Przegląd

Rozwiązania branżowe

Finanse

Finanse

Upraszczanie złożonych decyzji dzięki oprogramowaniu ułatwiającemu podejmowanie decyzji w celu precyzyjnego i terminowego świadczenia usług finansowych.Dowiedz się, jak analiza preskryptywna pomaga oferować lepsze usługi finansowe.

Turystyka i transport

Turystyka i transport

Pomoc w skutecznym przygotowaniu się na nieprzewidziane okoliczności.Skrócenie ogólnego czasu podróży i doskonalenie doświadczeń klientów poprzez optymalizację tras.

Produkcja

Produkcja

Zmniejszanie niepewności w obliczu stale zmieniających się warunków produkcji.Optymalizacja wyników i lepsze przygotowanie na przyszłość dzięki wykorzystaniu analiz decyzyjnych.

Handel detaliczny

Handel detaliczny

Usprawniaj planowanie asortymentu produktów, uzupełnianie zapasów oraz ustalanie cen i promocji dzięki inteligentnym rozwiązaniom pomagającym w podejmowaniu decyzji.Zobacz, jak działa optymalizacja decyzji przy realizacji scenariusza planowania promocji w handlu detalicznym.

Służba zdrowia

Służba zdrowia

Redukcja kosztów dzięki użyciu technik preskryptywnych do oceny milionów hipotetycznych scenariuszy w celu oszacowania wpływu. Wskazówki pozwalające na podejmowanie decyzji korzystniejszych dla pacjentów.

Energetyka i usługi komunalne

Energetyka i usługi komunalne

Stosowanie analiz preskryptywnych i technik uczenia maszynowego do usprawnienia planowania i ustalania harmonogramu wykorzystania zasobów.Pomoc w zmniejszeniu lub wyeliminowaniu kar i osiąganiu lepszych wyników biznesowych dzięki inteligentnemu korzystaniu z sieci energetycznej.

Polecane produkty

IBM® ILOG® CPLEX® Optimization Studio

Szybsze modelowanie optymalizacji dzięki zintegrowanemu środowisku programistycznemu, zaawansowanym solverom do optymalizacji oraz wsparciu dla wielu strategii modelowania optymalizacyjnego.

IBM Decision Optimization for IBM Watson® Studio

Połączenie optymalizacji i uczenia maszynowego w zunifikowanym środowisku — IBM Watson® Studio — które daje możliwości modelowania optymalizacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

IBM Decision Optimization Center

Tworzenie i wdrażanie kompleksowych aplikacji wspomagających podejmowanie decyzji z wykorzystaniem graficznego interfejsu użytkownika, narzędzi do współpracy, analizy hipotetycznej, obsługi modelu danych aplikacji oraz elastycznych opcji architektury wdrażania.

IBM CPLEX® Optimizer for IBM z/OS®

Możliwość użycia silnika IBM CPLEX® Optimizer w systemie IBM z/OS® do rozwiązywania modeli programowania matematycznego, takich jak MIP/MIQCP z interfejsem API C i C++ do modelowania.

Wdrażaj i konfiguruj aplikacje IBM Decision Optimization Center na platformie Red Hat® OpenShift® dzięki temu praktycznemu kursowi

Opisy osiągnięć klientów

Zasoby

Poproś innych użytkowników o pomoc

Dołącz do społeczności Decision Optimization i uzyskaj odpowiedzi od ekspertów z całego świata.

Lepsze decyzje dzięki analizie preskryptywnej

Wypełnij luki między analitycznymi spostrzeżeniami a działaniami dzięki analizom preskryptywnym.

Sprawdzanie poprawności technicznej ESG

Przewiduj i optymalizuj z pomocą IBM Decision Optimization for IBM Watson Studio oraz IBM Cloud Pak for Data.

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio

Poznaj skuteczniejsze procesy podejmowania decyzji, takie jak planowanie operacyjne, strategiczne i tworzenie harmonogramów.

Lepsze sposoby podejmowania inteligentnych decyzji

Skorzystaj z możliwości optymalizacji decyzji w programie IBM Watson Studio.

Pierwsze kroki z IBM Decision Optimization na platformie IBM Cloud Pak® for Data

Dowiedz się, jak korzystać z IBM Decision Optimization na platformie IBM Cloud Pak for Data, w tym jak skonfigurować środowisko dla nowych użytkowników.

Wdrożenie i konfiguracja na platformie Red Hat OpenShift

Podejmuj inteligentne decyzje, korzystając z interaktywnego i wstępnie skonfigurowanego środowiska.

Następne kroki