Dobra strategia wykorzystania AI to realne wyniki biznesowe.

Przegląd

Czym są rozwiązania DataOps?

Rozwiązania DataOps (do operacji na danych) harmonizują ludzi, procesy i technologie tak, by szybko dostarczać użytkownikom danych, operacjom, aplikacjom i sztucznej inteligencji (AI) wiarygodne dane gotowe do wykorzystania w biznesie. IBM DataOps (dawniej pod nazwą Unified Governance and Integration) sprzyja elastycznemu współużytkowaniu danych, pozwalając przetwarzać i analizować dane w dynamiczny i skalowalny sposób w całym cyklu ich życia.

Możliwości IBM DataOps pomagają stworzyć gotowy do pracy fundament analityczny dzięki czołowej na rynku technologii obsługującej automatyzację w oparciu o AI, wbudowane mechanizmy nadzoru, zabezpieczenia danych i rozbudowany katalog informacji. Pozwalają na nieprzerwane przetwarzanie wysokiej jakości danych w obrębie całej firmy. Możliwości te zwiększają wydajność, jakość danych oraz skuteczność znajdowania informacji i działania reguł nadzoru. Tworzą samoobsługowy potok danych, tak by trafiały z dowolnego źródła do właściwych osób we właściwym czasie. 

Rozwiązania IBM DataOps — m.in. usprawniające nadzorowanie jezior danych, tworzenie aplikacji czy uzyskiwanie zgodności z przepisami — pozwalają w szybki i niezawodny sposób osiągać lepszą produktywność i wyższy poziom innowacyjności biznesowej, ponieważ dane, z których korzystasz, są Ci dobrze znane i godne zaufania.

Co nowego w IBM DataOps

Blog

Platforma IBM Cloud Pak™ for Data gotowa do obsługi rozwiązań IBM DataOps.

Blog

Dowiedz się, jak szybkie dostarczanie potoków wiarygodnych danych klientom, analitykom i aplikacjom może pomóc Ci sprawniej dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych.

Opracowanie

Dostarczaj dane gotowe do wykorzystania w biznesie, posługując się inteligentnym katalogowaniem danych i mechanizmami nadzoru nad jeziorem danych dostępnymi w ramach IBM Watson® Knowledge Catalog

Zobacz, jak drabina sztucznej inteligencji może pomóc Twojej firmie przygotować się na wdrożenie AI i środowiska wielochmurowego.

Skontaktuj się z ekspertem w dziedzinie rozwiązań IBM DataOps

Umów się na indywidualną konsultację z ekspertami, którzy pracują z tysiącami klientów, tworząc dla nich skuteczne strategie wykorzystania danych, analiz i sztucznej inteligencji (AI).