Czym jest wirtualizacja danych?

Przedsiębiorstwa od lat starają się zintegrować odseparowane od siebie dane, kopiując je na potrzeby analizy z różnych systemów operacyjnych do scentralizowanych składnic danych, takich jak zbiorcze bazy danych, hurtownie danych czy jeziora danych. To sporo kosztuje i jest podatne na błędy. Większość z nich zmaga się z zarządzaniem średnio 33 unikalnymi źródłami danych, które różnią się od siebie strukturą i typem, a przy tym często są odseparowane. Trudno jest więc je zlokalizować i wykorzystać.

Dzięki wirtualizacji danych możesz wysyłać zapytania o dane z różnych systemów bez konieczności kopiowania czy replikowania danych. A to przekłada się na mniejsze koszty. Możesz również uprościć analizy i sprawić, że ich wyniki staną się bardziej aktualne i dokładne, ponieważ Twoje zapytania będą dotyczyły tylko najnowszych danych ze źródła.

Dlaczego warto wybrać IBM Cloud Pak for Data?

Kobieta w mieście korzystająca ze smartfona

Dostęp do bieżących danych

Przeprowadzaj analizy zawsze aktualnych danych pochodzących z rozproszonych źródeł — bez konieczności przechowywania danych poza centrum ich przetwarzania. Wypróbuj pojedyncze repozytorium danych, w którym zintegrujesz i uruchomisz swoje aplikacje SQL.

Sportowcy biegający na torze

Niespotykana dotąd szybkość

Wykorzystuj działające w sieci urządzenia, aby wykładniczo zwiększyć wydajność przetwarzania. Automatyczne samoorganizowanie węzłów danych w sieć pracy zespołowej pozwala osiągać jeszcze lepszą efektywność obliczeniową. Definiuj konstelacje oparte o duże lub małe źródła danych.

Otwórz skarbiec z serwerami

Bezpieczeństwo i prywatność

Dane nie są buforowane w chmurze ani na żadnych urządzeniach. Dane uwierzytelniające dla prywatnych baz danych są przechowywane w zaszyfrowanej postaci na urządzeniu lokalnym i dostępne tylko z jego poziomu.

Ośmiornica pływająca w oceanie

Elastyczność

IBM Cloud™ Pak for Data obsługuje wiele języków zapytań kierowanych do aplikacji (SQL, języki procedur składowanych, R i Python) oraz różne źródła danych, takie jak Cloudera Impala, IBM Db2®, Db2 Event Store, IBM Informix®, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server czy Teradata.

Kobieta na rowerze przed murem

Łatwość obsługi

Korzystaj z pojedynczej konsoli WWW z interaktywnym interfejsem do stawiania zapytań o dane, zarządzania użytkownikami i tworzenia wizualizacji węzłów danych. Zautomatyzowana optymalizacja systemu dzięki uczeniu maszynowemu i algorytmom adaptacyjnym.

Zobacz wirtualizację danych w działaniu

IBM i Intel pokazują, jak wirtualizacja danych przyspiesza innowacje w dziedzinie sztucznej inteligencji, eliminuje szkodliwe odseparowanie danych i udostępnia firmie informacje do praktycznych analiz.

Wirtualizacja danych w różnych branżach

Analiza zgodności w oddziałach placówek finansowych

W przypadku instytucji finansowych szybkie wykrywanie i wstrzymywanie niezgodnych transakcji może korzystnie wpływać na osiągane wyniki. Dzięki wirtualizacji danych instytucje nie muszą przenosić danych do głównego centrum przetwarzania danych lub chmury na potrzeby przetwarzania i analiz. Możliwość wysyłania zapytań do mikrocentrów danych w oddziałach placówek finansowych pozwala przeprowadzać analizy w czasie rzeczywistym. 

Przerzedzanie danych na urządzeniach mobilnych

W jaki sposób przedsiębiorstwo może szybko dowiadywać się, która reklama oddziałuje w największym stopniu, a przy tym eliminować towarzyszący temu działaniu szum informacyjny?Wirtualizacja danych i analizy na brzegu sieci pozwalają lepiej zrozumieć, jak skutecznie przerzedzać wielkie zbiory danych, tak aby przetwarzać i analizować wyłącznie informacje niezbędne dla zapytania. To duża oszczędność czasu i pieniędzy.

Analiza zachowań klientów detalicznych

Sklepy fizyczne poszukują sposobów na zyskanie przewagi konkurencyjnej nad sprzedawcami działającymi w sieci. Wirtualizacja danych umożliwia niemal natychmiastową analizę danych na brzegu sieci, co pozwala uzyskiwać niedostępny wcześniej wgląd w zachowania klientów. Pomaga to detalistom w lepszym ukierunkowywaniu merchandisingu, ofert i promocji, a także zapewnianie klientom obsługi na najwyższym poziomie.

Monitorowanie i analiza danych z czujników internetu rzeczy

Czujniki działające w internecie rzeczy generują ogromne ilości danych. Liczba czujników zbierających dane stale rośnie, przez co ilość zdobytych informacji może przytłaczać. Przeniesienie analiz danych na brzeg sieci — z pomocą platformy umożliwiającej analizę danych wsadowych i strumieniowych — przyspiesza, a zarazem upraszcza analizowanie danych. Ponadto zapewnia wgląd w wyniki w dowolnym miejscu i czasie.

Zwiększanie wydajności produkcji

Zautomatyzowane środowiska produkcyjne nadają alertom odpowiednie priorytety, usprawniając techniki kontroli jakości i procesowe dzięki metauczeniu lub regułom. Wirtualizacja danych i metody uczenia maszynowego pozwalają producentom znacznie przyspieszać analizę wzorców alertów i w oparciu o nie podejmować konkretne działania.

Zdalne monitorowanie i analizowanie działań w przemyśle naftowym i gazowym

Wirtualizacja danych i przetwarzanie na brzegu sieci pozwala zwiększyć niezawodność działań realizowanych w przemyśle. Dzięki analizom w czasie rzeczywistym wykonywanym w miejscu wygenerowania danych organizacje łatwiej wykrywają ewentualne problemy, a tym samym skuteczniej zapobiegają nieplanowanym przestojom i awariom.