Czym jest przygotowywanie danych?

Dane są cennym zasobem, ale by korzystać z nich w pełni, należy je dostosować do kontekstu działalności. Przygotowywanie danych jest samoobsługowym procesem, który przetwarza surowe, niezorganizowane dane pochodzące z różnych źródeł w spójną bazę. Proces ten polega na wyszukiwaniu, oczyszczaniu, przetwarzaniu, organizacji i gromadzeniu danych.

W dzisiejszych czasach przygotowywanie danych stanowi około 80% prac wykonywanych przez ich odbiorców. Zostawia to niewiele czasu na eksplorację i modelowanie zestawów danych do analizy kluczowej dla biznesu. Wiele przedsiębiorstw uważa przygotowanie danych za kluczowe dla pozyskiwania wartości z dostępnych informacji i szuka rozwiązań umożliwiających przyspieszenie tego procesu.

IBM opracowuje globalne portfolio zawierające produkty, które wykorzystują automatyzację w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przygotowywania danych — zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dużych przedsiębiorstw. Sprawdź, która opcja najbardziej Ci odpowiada!

Korzyści związane z przygotowywaniem danych

Automatyzacja procesu przetwarzania danych

Wykorzystaj uczenie maszynowe do formatowania, łączenia, oznaczania i oczyszczania zestawów danych. Nie trzeba pisać kodu.

Samoobsługowa współpraca w przedsiębiorstwie

Dziel się przekształconymi zestawami danych z różnych źródeł ze współpracownikami lub przekazuj je do narzędzi analitycznych/inteligentnej analizy danych.

Dostęp do narzędzi ochrony prywatności, nadzorowania i śledzenia pochodzenia danych

Zyskaj pewność, że dane są zgodne z rozporządzeniami i mogą generować wartość biznesową.

IBM InfoSphere Advanced Data Preparation

IBM InfoSphere® Advanced Data Preparation zapewnia samoobsługowy dostęp do wiarygodnych danych i zautomatyzowanej transformacji. Przyspiesz analizę i przygotowanie danych korporacyjnych.

Więcej produktów

Dodatkowe produkty zawierające opcję przygotowywania danych

IBM Cloud Pak™ for Data

To elastyczna wielochmurowa platforma danych, która integruje wszystkie Twoje informacje ze środowiska lokalnego i dowolnej chmury, a jednocześnie zapewnia im bezpieczeństwo u źródła.

IBM Watson® Knowledge Catalog

Ten korporacyjny katalog danych, zintegrowany z platformą nadzorowania danych pozwoli Ci na szybkie znajdowanie, organizowanie, kategoryzowanie, nadzorowanie i analizowanie danych oraz dostarczanie ich w formie gotowej do wykorzystania biznesowego.

IBM Watson Studio

Narzędzie AutoAI pozwoli Ci przygotować i przeanalizować dane. Kompiluj i trenuj modele AI w wielowymiarowym środowisku analityki danych.

Powiązane materiały dotyczące przygotowywania danych

Osiem elementów procesu przygotowywania danych

Zapoznaj się z tym podręcznikiem, by zrozumieć, w jaki sposób uczenie maszynowe może przyspieszyć proces przygotowywania danych w formie gotowej do wykorzystania biznesowego.

Jak wykorzystać przygotowywanie danych, by przyspieszyć wdrożenie jeziora danych w chmurze?

Sześć kroków do poprawy sprawności, produktywności i spójności w przygotowywaniu danych do analizy, wizualizacji i uczenia maszynowego.

Dostarczanie danych przydatnych biznesowo, inteligentne katalogowanie danych i kontrola nad jeziorem danych

Rozwiązanie IBM Watson Knowledge Catalog daje dostęp do platformy nadzorowania danych opartej na algorytmach uczenia maszynowego i pomaga w zarządzaniu jeziorem danych.

Umów się na indywidualną, 30-minutową rozmowę

Umów się na indywidualną konsultację z ekspertami, którzy pracują z tysiącami klientów, tworząc dla nich skuteczne strategie wykorzystania danych, analiz i sztucznej inteligencji (AI).