Przegląd

Czym jest przygotowywanie danych?

Przygotowywanie danych jest samoobsługowym procesem, który przetwarza surowe, niezorganizowane dane pochodzące z różnych źródeł w spójną bazę. Proces ten polega na wyszukiwaniu, oczyszczaniu, przetwarzaniu, organizacji i gromadzeniu danych. Przygotowywanie danych jest zadaniem kluczowym, ale też czasochłonnym; zespoły ds. danych spędzają aż 80% czasu przekształcając surowe dane w wysokiej jakości dane wyjściowe do analiz.

Oferta wysoce skalowalnych produktów IBM do przygotowywania danych umożliwia zastosowanie automatyzacji w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przygotowywania danych. Przyspiesz przygotowywanie danych i przeznacz zaoszczędzony czas na analizy newralgicznych danych, które przynoszą korzyści Twojej firmie.

Korzyści związane z przygotowywaniem danych

Szybsze przekształcanie danych

Wykorzystaj rekomendacje uczenia maszynowego do formatowania, łączenia, oznaczania i oczyszczania danych. Nie trzeba pisać kodu.

Samoobsługowa współpraca

Udostępniaj przekształcone zbiory danych w przestrzeni przedsiębiorstwa i przekazuj je do aplikacji BI oraz narzędzi analitycznych.

Używanie wiarygodnych danych

Zyskaj dostęp do narzędzi umożliwiających zarządzanie danymi korporacyjnymi i historycznymi oraz chroniących ich prywatność, aby zapewnić korzyści i zgodność z wymogami.

IBM InfoSphere Advanced Data Preparation

IBM® InfoSphere® Advanced Data Preparation zapewnia samoobsługowy dostęp do wiarygodnych danych i zautomatyzowanej transformacji, pomagając w przyspieszeniu analiz i przygotowywaniu danych korporacyjnych. Produkt InfoSphere Advanced Data Preparation zapewni Ci kontrolę nad danymi. Intuicyjny panel kontrolny zawiera rekomendacje oparte na uczeniu maszynowym, przekształcanie danych jest zatem możliwe za pośrednictwem zaledwie kilku kliknięć.

Więcej produktów

Dodatkowe rozwiązania z funkcjami przygotowywania danych

IBM Cloud Pak® for Data

Integruj wszystkie dane — w środowisku lokalnym oraz w dowolnej chmurze — za pośrednictwem tej elastycznej platformy wielochmurowej.

IBM Watson® Knowledge Catalog

Odkrywaj, organizuj, kategoryzuj i udostępniaj dane w formie gotowej do wykorzystania biznesowego za pomocą tego korporacyjnego katalogu danych.

IBM Watson Studio

Wykorzystaj platformę AutoAI do budowania, uruchamiania i nadzorowania modeli sztucznej inteligencji oraz do optymalizowania skalowalnych decyzji w środowisku dowolnej chmury.

Następne kroki