Sztuczna inteligencja (AI) wpływa na ocenę doświadczenia klienta

40%

specjalistów ds. doświadczeń klienta przekształca opinie zwrotne w nieustrukturyzowanej formie tekstowej w dane ilościowe

28%

wzrostu wskaźnika Net Promoter Score dzięki AI

ponad 3,5

miliarda udostępnianych codzienne zdjęć to niewykorzystywane źródło danych

Rozwiąż problemy związane z doświadczeniem klienta (CX)

duża antena satelitarna na tle wieczornego nieba

Natychmiastowy, holistyczny wgląd w sytuację

Twoje wyzwanie
Brak całościowego ujęcia danych o kliencie, ponieważ informacje są odseparowane i przechowywane przez różne działy i w różnych lokalizacjach geograficznych.

Nasze rozwiązanie
Wykorzystywanie wszystkich danych i narzędzi analitycznych, spójne doświadczenia i współpraca między działami biznesowymi i technicznymi na kompleksowej platformie do analizy danych. 

kobieta przy biurku z laptopem i kartą kredytową

Zaawansowana personalizacja

Twoje wyzwanie
Segmentacja klientów jest trudna, rynek jest dynamiczny i nieprzewidywalny, a wzorce zachowań nie są wyraźne lub trudno je szybko zidentyfikować.

Nasze rozwiązanie
Szerszy dostęp do szybkiej eksploracji danych i wdrażania, który pozwala implementować zaawansowane narzędzia analityczne na uniwersalnej platformie obsługującej cały cykl pracy ze sztuczną inteligencją.

dwóch mężczyzn patrzących na tablet

Spójny przebieg doświadczenia klienta

Twoje wyzwanie
Zrozumienie interakcji zachodzących między różnymi punktami kontaktowymi jest trudne ze względu na mnogość rodzajów danych, lokalizacji, działów i procesów wykonywanych manualnie.  

Nasze rozwiązanie
Lepsze zrozumienie doświadczenia klienta dzięki informacjom uzyskanym z nieustrukturyzowanych danych, takich jak tekst i obrazy — za pomocą zaawansowanych analiz oraz szybszego tworzenia i trenowania modeli.

Wyróżnione rozwiązanie: IBM Watson Studio

Możesz teraz uprościć analizowanie danych i wykorzystywanie sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie. IBM Watson® Studio zapewnia otwartą, elastyczną architekturę wielochmurową, która dostarcza narzędzi potrzebnych do głębszego zrozumienia zachowań klientów.

Analizuj i kształtuj dane, pozyskuj dane przesyłane strumieniowo lub twórz i trenuj oparte na sztucznej inteligencji modele uczenia maszynowego. Watson Studio ułatwia współpracę analitykom danych, twórcom aplikacji i ekspertom branżowym, by ułatwić dostęp do informacji i pozwolić na ich lepsze wykorzystanie. Watson Studio sprawia, że z danymi można zdziałać jeszcze więcej.

Wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji (AI) na dużą skalę

Szybkie wdrożenie AI do pracy

Watson Studio zapewnia prawdziwe środowisko biznesowe z kompleksową platformą dla użytkowników, na której mogą tworzyć i trenować modele oraz nimi zarządzać, by skuteczniej analizować i personalizować doświadczenia klientów.

Zaangażowanie większej liczby pracowników

Narzędzia, takie jak AutoAI lub funkcje opracowywania danych i modelowania wizualnego bez zaawansowanej znajomości programowania, pozwalają analitykom danych zautomatyzować swoje zadania, a użytkownikom biznesowym – uprościć modelowanie.

Przewaga konkurencyjna

Kompleksowa platforma, która obsługuje zaawansowanego narzędzia głębokiego uczenia oraz środowiska i modele oparte na sieciach neuronowych, pozwoli Ci zostawić konkurencję w tyle.

Głębsze zrozumienie klientów

Prostsze narzędzie i łatwy dostęp do bardziej różnorodnych danych – w tym danych nieustrukturyzowanych – pozwala na przeprowadzanie pogłębionych analiz i przygotowywanie bardziej szczegółowych prognoz.

Większy zwrot z inwestycji

Elastyczna platforma Open Source obniża koszty implementacji i użytkowania, pozwalając na uniknięcie zależności od jednego dostawcy i zoptymalizowanie dotychczasowych inwestycji.

Wzrost przychodów dzięki innowacyjnej aplikacji CX

Innowacyjna aplikacja Caixa Geral de Depositos France oparta na chmurze hybrydowej zachwyca klientów, podnosząc przy tym przychody organizacji.

DSK Bank przyspiesza przyznawanie pożyczek

Szybsza ocena ryzyka kredytowego sześciokrotnie skraca czas oczekiwania na pożyczkę w DSK Bank.

Podcast: Nowa definicja obsługi klienta

Dowiedz się, jak zoptymalizować pracę zespołową i wykorzystać mocne strony firmy, by zapewnić klientom lepszą obsługę.

Enghouse Systems zamienia centrum kosztowe w centrum generujące wzrost

W jaki sposób firma Enghouse Systems zmieniła ośrodek generujący koszty w narzędzie swojego rozwoju.

Powiązane produkty

IBM Watson Machine Learning

Zapewnij zespołom łączącym różne funkcje możliwość wdrażania, monitorowania i optymalizowania modeli uczenia maszynowego i sieci neuronowych.

IBM Watson Studio Desktop

Przygotowuj dane i kompiluj modele na komputerze desktop za pomocą narzędzi wizualnych metodą przeciągania i opuszczania.

IBM SPSS® Modeler

Wykorzystaj platformę do analiz predykcyjnych, by podejmować decyzje na podstawie inteligentnych analiz predykcyjnych przeprowadzanych przez pojedynczych użytkowników, grupy, systemy i w całym przedsiębiorstwie.

Zwróć się do eksperta

Skorzystaj z porady eksperta IBM. Już dziś umów się na bezpłatną sesję, w czasie której omówisz z ekspertem IBM problemy dotyczące doświadczenia klienta.