Din bil er et rullende datasenter

Bilprodusentene utnytter verdien av tidligere data og sanntidsdata for å skape ny mobilitet