Overzicht

In crisissituaties is tijd allesbepalend. Beschik over op analytics gebaseerde inzichten die u helpen de besluitvorming en de time-to-action te versnellen, zodat de veiligheid van mensen, eigendommen en infrastructuur gewaarborgd kan worden.

Hoe het werkt

Door gestructureerde en ongestructureerde data uit verschillende bronnen, zoals sensoren, camera's en sociale media, te integreren en deze vervolgens te verwerken met intelligente analytics tools, kunnen crisisteams het volgende doen:

  • Snel bepalen welke interventies er het meeste toe doen en de juiste prioriteiten stellen
  • Verbetering van de samenwerking tussen medewerkers door het delen van informatie over de grenzen van de organisaties heen
  • "wat als"-analyses uitvoeren op historische gegevens om de paraatheid in de toekomst te verbeteren
  • Sneller reageren en slimmer gebruik maken van resources
  • Verbetering van de communicatie met burgers voor, tijdens en na incidenten

Wat de voordelen voor u zijn

Deze oplossingen helpen u bij het integreren, correleren en analyseren van operationele informatie om een dynamisch vier-fasen model van paraatheid, respons, herstel en mitigatie te implementeren.

Succesverhaal

Departement van Wetenschap en Technologie van de Republiek der Filipijnen

Geïntegreerde oplossingen voor rampenbestrijding versnellen de hulpverlening

IBM Analytics

Met de oplossingen van IBM voor het beheer van noodsituaties kunt u acties snel aanpassen bij onverwachte incidenten of crisissituaties.

Intelligent Operations Center

Het Intelligent Operations Center for Emergency Management is een oplossing voor het beheren van incidenten en noodsituaties voor dagelijkse activiteiten en crisissituaties die de besluitvorming en de 'time-to-action' versnelt.

The Weather Company, an IBM business

Door gegevens over het weer te integreren in het IOC van IBM, zullen lokale overheden en noodhulpdiensten beter in staat zijn hun inspanningen bij natuurrampen, noodsituaties en incidenten te coördineren en te beheren.

Spreken met een overheidsexpert van IBM